Má tělocvikář nárok na sportovní výstroj od zaměstnavatele?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Jsme střední škola a řešíme problematiku sportovní obuvi jako ochranné pomůcky pro učitele tělesné výchovy.  V nařízení vlády č. 495/2001 Sb. je uvedeno, že ochrannými prostředky nejsou sportovní výstroj a vybavení. Na konferenci, kterou pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, se zase hovořilo o tom, že školy porušují legislativu v oblasti BOZP, když nezajistí učitelům tělesné výchovy sportovní oblečení a obuv. Potřebujeme zjistit, zda lze z rozpočtu školy uhradit sportovní obuv, nebo ne.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. skutečně uvádí v § 2 e), že ochrannými prostředky nejsou sportovní výstroj a vybavení. V § 1 je současně uvedeno, že pod pojmem "ochranné prostředky" jsou chápány "osobní ochranné pracovní prostředky" (OOPP). Tento termín používá i zákoník práce, viz např. § 104.

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tyto prostředky, hovoří o "osobních ochranných prostředcích" (OOP). Ze souvisejících dokumentů, např. harmonizovaných norem, vyplývá, že mezi OOP prostředky pro volný čas a sport patří. OOP je tedy širší pojem, zahrnující OOPP + ochranné prostředky pro sport a volný čas.

Zákoník práce v § 104 odst. (1) uvádí: „Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem (tím je nařízení vlády č. 21/2003 Sb.)“.

Zaměstnavatel tedy vyhodnotí rizika, s nimiž se setkává učitel tělesné výchovy. Výsledek vyhodnocení stanoví, že je potřeba přidělit obuv, která má například protikluzné vlastnosti, zpevňuje nohu, chrání proti mechanickým rizikům, je vhodná do tělocvičny, apod. V takovém případě může v souladu se zákoníkem práce přidělit sportovní obuv, která tyto požadavky splňuje, přičemž se bude jednat o OOPP.

V této souvislosti je však potřeba zmínit, že výklad předpisů může dávat pouze soud. Na uvedenou problematiku mohou být různé názory. Vzhledem k tomu, že konečným výsledkem má být správné zařazení nákladů na nákup těchto výrobků, bylo by rozhodně užitečné konzultovat záležitost s příslušným finančním úřadem.

 

Autor článku: 

Komentáře

výklad právnych predpisov

23.09.2008 - 22:53 Jozef
Kto tvori právne predpisy ? súd, ak ano tak potom nech robi aj vyklad, preco vyklad k pravnym predpisom nemozu robit tvorcovia tohoto pravneho predpisu ? Oni nevedia co dali do neho ? Ministerstvo vyda vyhlasku a vyklad k nej bude robit sud (?) Nie je to zaujimava situacia ? Rezorty robili Nariadenia vlady a sudy ich budu vykladat ? Tvorca predpisu nevie preco to tam napisal ? On k tomu potrebuje sud aby mu to vylozil co tam napisal ?

Pro pana Karla Škrétu

24.09.2008 - 02:16 Michal Slabý
Silně nesouhlasím s navrženým postupem, jak udělat z výslovně řečených "ne-OOPPéček" oklikou "OOPPéčka"! Není tady žádná automatická kategorizace: co chrání před riziky = OOPP. Neprůstřelná vesta také chrání před rizikem a je používána při výkonu povolání, ale OOPP to není; prostě proto, že to říká NV 495/2001 Sb., tečka. Cyklistická přilba chrání před rizikem a OOPP to také není, i když jí používá tělocvikář při výuce na kole. A to nemluvím o tom, že si (dle mého soudu) paní "naběhne", když by postupovali podle Vaší rady. Např. cyklistická přilba je OOP (nikoliv OOPP) dle Vámi zmiňovaného NV 21/2003 Sb. - také na ní mám CE. A teď mi ukažte, která sportovní obuv má CE dle NV 21/2003 Sb. (Možná existuje, já na takovou ještě nenarazil). Sportovní obuv přeci není ochranná pomůcka, ale sportovní pomůcka; ta mě nechrání, ale pomáhá k výkonu daného sportu. Pokud budou tvrdit, že to je OOPP a že to chrání před rizikem uklouznutí, pak chci vidět důkaz, tj. prohlášení o shodě, resp. stačí ono CE viditelně na OOPP. To zaprvé. Zadruhé budu chtít vědět, zda postupovali systémem "Nejprve zvol technické opatření k odstranění rizika a když to nejde, nebo riziko ještě zbývá, pak teprve vol OOPP". Copak podlahy v halách jsou kluzké? Jak to, že jsou kluzké? A tak bych mohl pokračovat... Hlavní ale je to, co říká samotné NV 495/2001 Sb., že ochrannými prostředky nejsou sportovní výstroj a vybavení - a přes to nejede vlak. Nezlobte se na mne, ale tak to holt zase vidím já.

Pro autora/autorku dotazu

24.09.2008 - 02:25 Michal Slabý
Vaším problémem je to, že se snažíte řešit sportovní obuv jako ochrannou pomůcku. Je to obdobný problém, jako uniforma u stevardů/ek např. v autobusech. To také žádné OOPP nejsou. Neřešili jsme to vnitřním předpisem o přidělování OOPP, ale tzv. Řádem ošacení, kde firma zdůvodnila proč a co chce a že to na své náklady pořídí. Jednoduché, elegantní, funkční. Sportovní oděvy/potřeby tedy řešte obdobným způsobem, tj. jiným vnitřním předpisem, kde stanovíte co a proč se požaduje pro výkon výuky TV.

Nejedná se o OOPP, ale o pracovní obuv

25.09.2008 - 01:37 Tomáš Neugebauer
Sportovní oděv a sportovní obuv nemůže být v žádném případě učiteli tělocviku poskytnuta jako OOPP, neboť zcela jednoznačně OOPP není. Jedná se o pracovní oděv a pracovní obuv, tedy o "montérky" učitele tělocviku. Z toho jednoznačně vyplývá, že zaměstnavatel (škola) je může učiteli poskytovat, avšak za podmínek stanovených MF ČR - musí být přiděleny v souladu s interním předpisem, který je definuje, stnovuje podmínky nároku na přidělení, uvádí rozlišovací znaky na tomto oděvu, aby nebyl zaměnitelný s občanským oděvem (napříplad název nebo logo školy) atd. Poskytnutý oděv nebo obuv musí být takto označen. Pak je možné bezúplatně poskytnout tyto prostředky. Tedy nikoliv jako OOPP, ale jako pracovní oděv a pracovní obuv, což pochopitelně není totéž.

Reakce autora

26.09.2008 - 17:22 Karel Škreta
Děkuji za uvedené názory, které respektuji. Nerad bych, aby se diskuse zbytečně zaplétala v teoretických zdůvodňováních, což zřejmě není cílem této rubriky. Určitě souhlasím s panem Slabým, že při aplikaci mého výkladu by použitá sportovní obuv měla být označena CE. Právě proto, že: "Sportovní obuv navrhovaná a vyráběná k ochraně proti menším nárazům a vibracím, které nemohou poškodit životně důležité části těla a jejichž účinky nemohou způsobit poškození s trvalými následky" patří mezi OOP. Cílem debaty je zdůvodnit přidělení sportovní obuvi pro učitele tělesné výchovy. Snad si tazatel(ka) z našich informací vybere.

Ošacení ve firmě

03.12.2008 - 15:51 Kufová Blanka
Dobrý den,může firma (a.s.) poskytnout svým zaměstnancům finanční příspěvek nebo proplatit účet za nákup oděvů na reprezentaci firmy - ošacení, pokud tito zaměstnanci řeší obchodní stránku firmy a účastní se různých obchodních jednání? Je tento příspěvek nebo proplacení účtu daňově uznatelné jednak z hlediska daně z příjmů, tak z hlediska DPH? Může si firma na tento příspěvek vypracovat vnitropodnikovou směrnici dle potřeb výše příspěvku? Děkuji za odpověď

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail