Co je to bezpečná obuv?

Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Můj zaměstnavatel mě nutí na mé vlastní náklady pořídit si bezpečnou obuv, což podle něho je taková obuv, která zakrývá prsty a má pevnou patu. Žádnou pracovní obuv nefasujeme, jen pracovní oděv. Má na to nárok a existuje vůbec pojem bezpečná obuv?

Zaměstnavatel je povinen na základě vlastní analýzy rizik přidělit OOPP. V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv. Tyto povinnosti ukládá zaměstnavateli zákoník práce. Není tedy možné, aby vás zaměstnavatel nutil pořídit si OOPP na vaše vlastní náklady. OOPP na ochranu nohou se dělí na obuv pracovní (podle ČSN EN ISO 20347), obuv ochrannou (podle ČSN EN ISO 20346) a obuv bezpečnostní (podle ČSN EN ISO 20345). Tyto tři skupiny obuvi se liší se úrovní ochrany. Všechny tyto výrobky je možno označit za bezpečnou obuv.

Možná se ale jedná o jinou situaci. Z analýzy rizik na vašem pracovišti možná nevyplynula nutnost přidělit OOPP na ochranu nohou, zaměstnanci tedy nosí svoji vlastní obuv, ale používají například pantofle, které zaměstnavatel považuje vzhledem k podmínkám na pracovišti za nebezpečné. Na to má nárok a je i v zájmu zaměstnanců, aby používali takovou obuv, která je neohrožuje. Viz rovněž zákoník práce, § 106 (4) "Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. ...dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky". Která varianta platí, musíte rozhodnout sám.

Ing. Karel Škréta

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail