Může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci, aby si nosil do zaměstnání vlastní pracovní obuv?

Zdroj: 

Může si organizace uvést do vnitřní směrnice, že pracovník první měsíc po nástupu do pracovního poměru nosí svoji vlastní pevnou obuv? A je legislativou stanoven termín, do kdy by si měl pracovní obuv obstarat? Jak se bude řešit pracovní úraz, pokud bude mít obuv vlastní? 

Pokud myslíte pracovní obuv jako osobní ochranný pracovní prostředek, tak ten mu musí přidělit zaměstnavatel bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce (§ 104 zákoníku práce) a musí mu ho přidělit hned po nástupu do práce. Nejde zaměstnanci nařizovat, že si musí na svoje náklady pořídit pracovní obuv. Pracovní úraz, pokud se stane při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s ním, musí být odškodněn bez ohledu na obuv. Kdybyste však zaměstnanci přidělili ochrannou obuv a on ji nenosil, přestože to bylo zaměstnavatelem nařízeno a kontrolováno, tak se v případě úrazu můžete částečně zprostit povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu (§ 270 zákoníku práce).

Autor článku: 

Komentáře

Chůze v zimě

18.11.2023 - 08:52 Ladislav Havel
Nerozumím Vašemu výkladu. Podle § 106 zákona 262/2006 Sb. je každý zaměstnanec povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost. Pokud zaměstnanec vyjde např. z kanceláře v pantoflích nebo sandálech a kráčí venku na dvoře po mokrých schodech, domnívám se, že o svou vlastní bezpečnost nedbá a stalo se v minulosti, že si za stejných podmínek jiný zaměstnanec zlomil kotník. Jsme oprávněni po takových zaměstnancích (kteří pracují převážně v kanceláři) požadovat, aby venku nosili svou vhodnou obuv (např. šněrovací s uzavřenou špičkou)? Jak si v tomto případě máme vykládat ustanovení § 2, NV 390/2021 Sb.? Jednalo by se o běžnou pracovní obuv, která není určena k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky, která nepodléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění a zaměstnanec si ji může koupit sám. Není tedy osobním ochranným pracovním prostředkem.ve smyslu NV 390/2021 Sb., kterým bychom měli za povinnost zaměstnance na náklady zaměstnavatele vybavit. Děkuji za odpověď. Ladislav Havel

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail