Potíže s výběrem vhodné ochranné přilby

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.

Momentálně se snažím pochopit problematiku OOPP, především však ochranné přilby. Naši pracovníci provádějí práce při de/montáži lešení, PIŽMA při stavbě mostů a bednění (ve výšce větší než 1,5 m) a používáme ochranné přilby s certifikací ČSN EN 397, ale na nedávném školení (školení pro práci ve výškách, externí firma) nám bylo řečeno, že by se měly používat přilby s certifikací ČSN EN 12492. Nemyslím si, že bychom prováděli práce horolezeckým způsobem. Proto bych se rád zeptal, podle jaké certifikace bychom se měli řídit při provádění výše uvedených prací.

Zřejmě se jedná o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům, případně OSVČ. V takovém případě je potřeba použít nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. V § 2 písm. e) se uvádí, že osobním ochranným pracovním prostředkem pro účely tohoto nařízení není sportovní výstroj a vybavení. Zmiňovaná norma ČSN EN 12492 Horolezecká výstroj – Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody se týká vybavení pro horolezce, tedy pro sportovní účely.

K uvedené problematice může být vedena diskuse, která přesahuje možnosti této odpovědi. Rozhodující slovo má zaměstnavatel a jeho seznam OOPP vypracovaný na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Rozhodně však nelze tvrdit, že se při Vámi uvedených pracích musí používat horolezecká přilba.  

Autor článku: 

Komentáře

Certifikace podle EN 397

12.10.2023 - 08:01 Ondřej Belica
Certifikace podle EN 397 obsahuje ochranu před padajícími předměty, ale tyto přilby nejsou určeny k poskytování ochrany proti nárazu mimo vrchol přilby. Jsou tam i další požadavky (ochrana před výbojem, rozstříknutým kovem atp.), ale ty nemají pro práce s nebezpečím pádu žádný význam. A paradoxně požadavek na otevření podbradního pásku při zatížení max 25 dN při pádu škodí. Certifikace podle EN 14052 sice kromě ochrany před padajícími předměty poskytuje ochranu i při nárazech mimo vrchol přilby (tzn. i při bočních, týlních a čelních nárazech), ale stále je tam ten problém s podbradním páskem, resp. požadavkem na jeho otevření. Proto tam, kde při pádu hrozí, že pracovník přijde o přilbu (ať už po kontaktu s překážkou na trase pádu, anebo jen pouhým otočením těla, což je problém drtivé většiny přileb certifikovaných podle EN 397) je pro ochranu hlavu při dopadu (ať už primárná náraz při dopadu na hlavu, nebo sekundární náraz) potřeba, aby přilba zůstala na hlavě. To v současnosti nabízí jen přilby podle EN 12492 (uvidíme, co přinese nová verze EN 397). Ty sice nejsou OOPP, stejně tak OOPP nejsou přilby používané při provozu na pozemních komunikacích, a pokud pracovník v rámci práce jezdí na motorce na pozemních komunikacích, musí používat přilbu na motorku, která není OOPP. Proto jak píše pan inženýr Škréta, je nutné vycházet z vyhodnocení rizik, viz § 4 odst. 1 NV č. 362/2005 Sb.

oprava

12.10.2023 - 08:01 Ondřej Belica
myslel jsem NV č. 390/2021 Sb. Občas jsou prsty rychlejší než hlava ;-)

Doplnění

13.10.2023 - 10:27 Standa Vodrážka
Tohle téma by určitě vydalo na dlouhou debatu. Současné právní předpisy (možná vyjma báňských, s těmi nepracuji, takže je nemám načtené) pojem horolezecké práce neznají. Ale znala je třeba zrušená vyhláška 324/1990 Sb. Takže tvrzení autora článku, že vybavení pro horolezce = sportovní vybavení, je podle mne diskutabilní. Mnoho prací se přece často provádí "horolezeckou technikou" (mytí fasád výškových budov, arboristika, práce na podpěrných bodech v energetice apod.), což vyžaduje správné vyhodnocení rizik a následně přidělení vhodných OOPP. A speciální horolezecké přilby v určitých případech poskytují větší ochranu hlavy než ochranné přilby dle EN 397, jak dobře popsal pan Belica výše. Je tedy nejspíš na přístupu (rozumějme do jisté míry odvaze) každého jednoho zaměstnavatele, jak se k tomu postaví. Protože plošné vyloučení veškeré sportovní výstroje a vybavení v NV 390/2021 Sb. hned na úvod výběr z celého dostupné portfolia OOP na trhu ztěžuje. A v případě výběru OOP namísto OOPP může mít tato volba i daňové konsekvence, což také může nakonec ovlivnit volbu zaměstnavatele mezi OOP či OOPP. A nakonec to může skončit i tak, že zaměstnancům provádějícím výškové práce "horolezeckým způsobem" budou pro klid přiděleny přilby dle EN 397 namísto bezpečnějších horolezeckých přileb.

Přilby s certifikací EN 397 + EN 12492

16.10.2023 - 06:53 Petr Tartaini
Dobrý den, jak vyplývá z předchozího mohla by to být dlouhá teoretická debata ..., avšak k podstatnému existují přilby s více certifikacemi, stačí jen hledat. Samozřejmě platí zde jistá analogie čím více certifikací, tím zpravidla vyšší cena. kdy běžné přilby stojí v průměru 500,- Kč, tak ty přilby stojí kolem 2 000,- Kč, jako příklad bych uvedl PETZL VERTEX, na kterou se dají nasadit sluchátka, štít, atd., obdobné vlastnosti má ZERO přilba Pinnacle Exo Vented (ta je dokonce dielektrická).

V případě Petzl Vertex je to

16.10.2023 - 14:52 Ondřej Belica
V případě Petzl Vertex je to řešeno přepínáním na přezce podbradního pásku, takže to není souběh dvou norem, ale v daném okamžiku je to buď jedna norma nebo druhá, nikdy ne obě dvě současně. A čím více certifikací tím vyšší cena u přileb nutně neplatí. A možnost nasazení sluchátek, štítu atp., bez potřeby jakýchkoliv dalších prostředků je dnes běžný standard všech přileb.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail