U OOPP je důležitá značka CE

Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.

Řešíme problém týkající se obuvi pro zdravotnický personál. Tuto obuv dostávají naši zaměstnanci jako OOPP. Mám trvat na tom, abychom odebírali obuv, která je na seznamu osobních ochranných prostředků certifikovaných v ČR, nebo postačí obuv od výrobce, který má prohlášení o shodě?

Česká republika je členem Evropské unie. Dodržuje proto, stejně jako ostatní členské státy, dohodnutá pravidla, mezi něž patří i společné požadavky na osobní ochranné prostředky.
 
Technické požadavky, které musí OOP splňovat při uvedení na trh EU, jsou u nás zakotveny v nařízení vlády č. 21/2003 Sb. a jsou shodné s požadavky evropské směrnice č. 89/6868/EHS.  Stejně tak požadavky na poskytování OOPP jsou u nás uvedeny v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., které přebírá požadavky evropské směrnice č. 89/656/EHS.
 
Postupy posuzování shody (certifikační postupy) jsou proto shodné nezávisle na tom, zda shodu posuzuje česká, nebo zahraniční notifikovaná osoba. Pokud na evropském (tedy i českém) trhu kdokoliv koupí osobní ochranný prostředek, musí mít jistotu o jeho ochranných vlastnostech. Tuto jistotu mu dává označení CE, které na výrobek umisťuje výrobce, a které informuje uživatele, že výrobek splňuje požadavky evropských směrnic, jež se na něj vztahují. Výrobce, nebo jeho zplnomocněný zástupce v EU, zároveň vydává ES prohlášení o shodě, které je primárně určeno pro orgány dozoru nad trhem, tj. v České republice pro Českou obchodní inspekci a uživatel je nepotřebuje - jeho grafickou podobou je právě označení CE.
 
Uživatel však nezbytně potřebuje návod, v němž je (v ČR česky) popsáno nejen používání příslušného OOP, ale i jeho ochranné vlastnosti, údržba, skladování, požadavky na vyřazení, apod. Na základě návodu se musí uživatel rozhodnout, zda poskytované ochranné vlastnosti jsou pro jeho potřeby vyhovující.
 
Může se tedy jednat o obuv, u níž byla posouzena shoda kdekoliv v EU, což je patrné z označení CE. Prohlášení o shodě uživatel nepotřebuje, při poskytování OOPP musí vycházet z návodu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail