Může být firma pracující bezpečně v nevýhodě?

Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Jsme malá firma provádějící střechy - tesařství, pokrývačství, klempířství. Při provádění střech a zejména při montáži žlabů a svodů používáme rámové lešení, na které jsou naši zaměstnanci odborně proškoleni. Bohužel nás výstavba lešení vždy poškozuje při střetu s konkurencí. Žádná z konkurenčních firem v regionu lešení nepoužívá a žlaby montují ve stylu netopýra - na okraji střechy v předklonu. To samé platí i při zakládání první latě na okrajích střech. Tím pádem se vždy kvůli lešení naše nabídka prodražuje a zakázky poté nedostáváme. Rád bych se zeptal, zda je nebo není povinnost při takovéto činnosti provádět montáž z lešení.

Požadavky na bezpečnost práce ve výškách stanoví nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Povinnost montovat žlaby a svody z lešení neexistuje, obecně se však má dávat přednost kolektivní ochraně. Váš dotaz se týká poměrně časté skutečnosti, kdy firmy, které se snaží dodržovat pravidla bezpečné práce jsou v nevýhodě proti firmám, které pracují bez zajištění a v důsledku toho mají nižší náklady a ve stávajícím konkurenčním prostředí se spíše prosadí. Platí to do té doby, než dojde k úrazu, nebo než jsou jejich postupy prověřeny příslušným oblastním inspektorátem práce. Tento stav souvisí nejen s potřebou vyššího počtu kontrol, ale i s kulturou práce, právním vědomím a odpovědností vedoucích pracovníků jednotlivých firem. Za této situace je možno doporučit i nadále uplatňovat bezpečné postupy, přičemž je možno kolektivní ochranu (lešení) nahradit použitím osobních ochranných prostředků pro práce ve výškách (postroj, případně i polohovací pás), které umožní bezpečný pohyb i na okraji střechy. Vaše zkušenosti s bezpečným prováděním prací by se měly zúročit v budoucnosti, kdy lze očekávat vyšší tlak na dodržování požadavků na BOZP.

Ing. Karel Škréta

Autor článku: 

Komentáře

Jste samozřejmě v nevýhodě....

17.04.2007 - 13:38 oldvenda
jednoduše si spočítejte , kdy asi tak může dojít na kontrolu ze strany IP při současném počtu malých stavebních firem / a nezapomeňte poměřit výší udělených pokut - malá ale zajímavá statistická úloha/. Dnes jsem procházel některé části statutárního města ,kde se staví a opravuje aniž bych cokoliv vyhledával, ale moje předchozí 15 letá praxe v BOZP mně jen potvrdila to, o čem jsem přesvědčen. IP je k ničemu - pouze dostatečně propracovaný malus-bonusový systém pojištění by byl účinný. Operovat řešením BOZP až když dojde k úrazu mně připadá poněkud morbidní.

Re: Jste samozřejmě v nevýhodě....

18.04.2007 - 13:08 Petr Markl
<P>S tím nelze než souhlasit. Navíc se k tomu přidává i ta skutečnost, že inspektory v mnoha případech zajímá papírové řešení problematiky BOZP. Musím bohužel konstatovat, že za celých posledních 12 let, kdy se o problematikou BOZP zabývám, se mi nestalo, že by se jakýkoliv inspektor SÚIP (bývalého ČÚBP) zeptal řadového zaměstnance, jaká nebezpečí mu hrozí a jak se proti nim má chránit, případně co má dodržovat. Vše skončilo předložením dokumentu "hodnocení rizik" aniž by bylo prověřeno, zda tento dokument vznikl na základě praktických požadavků jednotlivých prováděných činností. Můj dojem ale plyne pravděpodobně i&nbsp;z toho, že jsem se setkal jen s velmi malým vzorkem inspektorů. Nejsou všichni stejní.</P> <P>Hrozba kontroly a následné pokuty za nedodržení něčeho skutečně není plošně motivujícím faktorem, o čemž svědčí poznatky tazatele. Systém bonusů a malusů však musí podstatně zvýhodnit ty, kteří pečují o bezpečnost svých zaměstnanců, a naopak podstatně znevýhodnit ty, kteří jsou výrazně pod laťkou platných právních požadavků.</P> <P>Slyšel jsem, že v USA funguje poměrně dobře povinné ručení v dopravě. Je postaveno na řidiče a nikoliv na auto (žádný řidič pravděpodobně&nbsp;nebude najednou řidit dvě auta) a výše pojistného se odvíjí od rizikovosti skupiny (např. do 25-ti let) a od toho, zda máte dopravní přestupky či nikoliv. Za dopravní přestupek se kromě pokuty ještě zvyšuje pojistné na povinné ručení na další rok. Zní to zajímavě, pokud to tam tak mají nastaveno, a je to velmi prosté ... a asi to i funguje, najezdil jsem zam za týden cca 4500 km a viděl jen 2 dopravní nehody a téměř nikdo nejel výrazně přes stanovený limit. O ohleduplnosti tamních řidičů ani nemluvě.</P> <P>Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání provozují dnes dvě státem určené pojišťovny. Z nich by toto pojištění mělo přejít od 1.1.2008 na Správu sociálního zabezpečení, čili pod sát s celou svojí efektivitou-neefektivitou. Administrativní posun zcela určitě, praktický posun minimální. Přebytky z vybraného pojistného (vybere se výrazně více než se vyplatí na náhradách) jsou příjmem státního rozpočtu. Nevím, kolik z toho se dostane zpět na nějakou prevenci, zda vůbec něco. Nedoneslo se mi nic ani o jednom celostátně pojatém preventivním projektu financovaného z těchto zdrojů. Naopak dobře fungující organizace&nbsp;v zahraničí se tu a tam projeví&nbsp;i u nás - kanadská WSIB (Workplace Safety Insurance Board) poskytuje vzdělávací programy např. pro mladé lidi i kamkoliv mimo území Kanady, přijde-li takový požadavek.</P> <P>Mám dojem, že při sledování naší politické reprezentace asi už nikoho nebaví přemýšlet o tom, že by měl nějaké zákony dodržovat... a míra znechucení mezi veřejností pomalu ale jistě roste... :-(<BR>To určitě nepřispívá lepší prevenci v oblasti ochrany zdraví pracujících.</P> <P>Pokud se nic v této oblasti nepohne výrazně dopředu, dopadne tazatel jednoho dne s největší pravděpodobností bohužel&nbsp;tak, jako jeho vrstevníci, kteří mu konkurují nižší cenou docílenou mimo jiné i nerealizací vhodných preventivních opatření.</P> <P>Přeji hezký den</P> <P>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="http://www.markl.cz">www.markl.cz</A><BR><A href="http://www.riscon.cz">www.riscon.cz</A><BR></P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail