řízení

19.03.2024
Digitalizace mění pracoviště a jednou z prioritní oblastí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se stávají technologie řízení pracovníků založené na umělé inteligenci.
01.10.2020
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí každého pracovního poměru, přičemž povinnosti se vztahují jak na zaměstnavatele, tak zaměstnance. Zatímco zaměstnavatelé řeší jednoduchou kontrolu a nákladovou efektivitu opatření, zaměstnanci vítají moderní nástroje, které je neomezují v práci a zároveň jim v případě potřeby poskytnou rychlou pomoc.
01.11.2018
Zdroj:
Dne 31. 10. 2018 ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová jmenovala do funkce nového ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., Davida Michalíka, který po 13 letech převezme tuto funkci po Stanislavu Malém.
13.04.2015
Tento článek se zaměřuje na problematiku pracovního stresu. Je zde představena možnost komplexního přístupu k řízení pracovního stresu a psychosociálních rizik ve firemní praxi, který může podpořit systém BOZP a přinést úspory.
17.10.2014
Managing companies is a complex process whose most difficult component is decision making. Decision making is one of the most significant activities, which are realized by managers at organizations. As competitive strain grows in markets of the European Union, no room for incorrect decision is to be created. At present time only companies with their managers bringing right decisions at right time can survive. Essential conditions for making these decisions are information as well as ability of managers to decide. The article emphasizes importance of information, methods (exact methods) used in making decisions by managerial employees – managers as well preparation of managers for decision making. The article uses outcomes from research task VEGA 1/2601/05 „Rozvoj podnikového manažmentu a rozhodovacích procesov v podmienkach integrácie“ („Development of company management and decision making processes in conditions of integration“, project leader: doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.), results are interpreted with no direct attendance of female authors of the article within given research. The article connects to article that was published in magazine JOSRA 1/2014 (The manager and making of decision - Manažér a rozhodovanie).
20.03.2013
Zdroj:
Na dotaz odpověděla Ing. Olga Valášková.
02.11.2009
Zdroj:
Článek představuje možnosti eliminace zranitelnosti průmyslového podniku s ohledem na vznik mimořádných událostí jako požár, výbuch a tím způsobené přerušení technologického procesu. Cílem příspěvku je seznámit se systémem řízení hospodářských rizik, která mají podstatný vliv při stanovování přijímaných opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro stanovení zranitelnosti jsou posuzována různá kritéria, a to v oblastech řízení technologického procesu, požární ochrany a procesní bezpečnosti.
03.05.2007
Zdroj:
Rada VÚBP, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitel/ka VÚBP, v.v.i.
02.01.2007
Zdroj:
Určitá míra stresu je potřebná a člověk bez ní nemůže existovat, mírné napětí většinou pomáhá zvýšit výkon organizace. Vysoká úroveň stresu je však pro organizaci nebezpečná.
02.11.2006
Metodika ISRS7 - mezinárodní systém hodnocení, zlepšování a prokazování dosažené úrovně řízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, kvality a celkové výkonnosti firmy.
01.11.2006
Zdroj:
Provozu na pozemních komunikacích se podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích nesmí účastnit osoba, která by vzhledem k věku nebo sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu.
01.07.2006
Zdroj:
Vzhledem k tomu, že neustále se setkáváme s dotazy jak zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci řidičů referentských vozidel, zamysleme se v tomto Tématu týdne ještě jednou společně nad touto problematikou v souvislosti s 1.červencem 2006, kdy nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) provedená zákonem č. 411/2005 Sb.
12.09.2005
OHSAS 18001, ILO-OSH 2001, Bezpečný podnik, Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku - to jsou jen některé z běžně používaných systémů managementu bezpečnosti v České republice. V tématu týdne hodnotíme jednotlivé přístupy z hlediska jejich rozšířenosti, aplikovatelnosti a vhodnosti použití.
12.08.2005
Zdroj:
Článek na téma ochranné oděvy a obleky, jejichž používání by mělo být plánováno jak pro konkrétní pracoviště, tak pro situace, které neodpovídají standardnímu pracovnímu průběhu.
29.06.2005
Stanovení rizik, analýza nebezpečnosti a hierarchie efektivních opatření proti nalezeným rizikům. Normy, které přináší opatření ke stanovení rizika a metody použití hierarchie řízení.
09.05.2005
Srovnávací studie dvou francouzských podniků - jejich systémů řízení a jejich aplikace norem pro management bezpečnosti a hygieny práce.
13.12.2004
Český institut pro akreditaci zavedl od dubna 2004 akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu BOZP podle specifikace OHSAS 18001:1999.
16.09.2004
Bez rozporů a konfliktů si nelze představit firemní praxi, jsou však velmi závažnou příčinnou poruch duševního zdraví podnikatele či manažera. Jak se s nimi vyrovnat?
02.09.2004
Výhody a důvody integrace kvality, životního prostředí a zdraví pracovníků do jediného systému.
14.06.2004
Zdroj:
Úspěšnost firmy je třeba posuzovat vedle dalších kritérií také podle úrovně bezpečnosti práce.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail