Kolik hodin denně, včetně řízení vozidla, mohu pracovat?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ing. Olga Valášková.

Chtěl bych se zeptat, kolik hodin můžu pracovat denně. Stává se mi, že mě zaměstnavatel pošle na služební cestu, např. Zlín - Plzeň, kdy cesta trvá 4 hodiny, v zimním období i 5 hodin. Pak následuje manuální práce cca 7 hodin. A cesta zpět 4 - 5 hodin. To je celkem 16 - 17 hodin a to nepočítám přestávky.  Pak sice dostanu náhradní volno, ale to mě nemusí zachránit ten daný den například od mikrospánku, od toho, že někoho srazím nebo způsobím škodu prací jako elektrotechnik.  

Píšete, že pracujete jako elektrotechnik, a v rámci plnění svých pracovních povinností se přemisťujete služebním vozidlem. Na pracovní cestě strávíte někdy i více než 16 hodin. Ptáte se na denní limit pracovní  doby. K výše uvedenému uvádíme následující: Zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu tak, že určuje začátky a konce směn. Pracovní dobu zpravidla rozvrhuje do pěti dnů v týdnu. Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Musíme však podotknout, že pokud není řízení služebního vozidla sjednáno v pracovní smlouvě, je řízení služebního vozidla na pracovní cestě mimo určenou pracovní dobu považováno jen za dobu strávenou na pracovní cestě, jinak řečeno způsobem přepravy na služební cestě. Z hlediska posouzení pracovních cest je nutné rozlišit co do odpracované doby započítat, co nikoliv. Podle ustanovení § 210 zákoníku práce čas strávený na pracovní cestě mimo určenou pracovní dobu, který strávíte jinak než prací, tzn. přepravou, není  pracovní dobou. Pokud tedy doba strávená na cestě do místa výkonu práce zasahuje do pracovní doby, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci za tu dobu náleží náhrada mzdy nebo platu. Když ale zaměstnanec cestuje do místa výkonu práce v době, která není podle rozvrhu směn jeho pracovní dobou, např. musí vyjet brzy ráno, aby se dostal na místo včas, nezapočítává se mu tato doba do pracovní doby a nenáleží mu za ni mzda, ani žádná náhrada, vyjma cestovních náhrad (jízdné, stravné, apod.).

Uvedu příklad: Pracovní dobu máte určenou od 8.00 do 16.30. Na cestu vyrazíte v 6 hod. Doba mezi 6.00 až 8.00 je posuzována jako přeprava na služební cestě, za kterou Vám nenáleží  mzda, neboť Vám ještě nezačala pracovní doba. Mezi 8.00 až 10.00 hod. ještě budete na cestě, ale už Vám začala pracovní doba a tato doba je posuzována jako překážka na straně zaměstnavatele, za kterou se Vám mzda nebo plat nekrátí. Od 10.00 budete u zákazníka vykonávat práci až do 17.00 hod, za tuto práci Vám náleží mzda nebo plat a od 16.30 do 17.00 jde o práci přesčas. Na zpáteční cestě, kterou budete vykonávat v době od 17.00 do 21.00 hod., Vám již mzda ani plat nenáleží. Za čas na služební cestě, tj od 6.00 do 21.00 hod., Vám náleží stravné v příslušné výši.

Autor článku: 

Komentáře

Řízení vozidla a práce

20.03.2013 - 16:00 Radoslav Vlasák
Jistě, Ing. Valášková má naprostou pravdu. Tak trochu mi však v její odpovědi chybí upozornění na to, že zaměstnavatel má obecně dbát o bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců - a i při použití pouze tzv. "selského rozumu" by mu mělo být zřejmé, že popsaný způsob kombinace jízdy autem a výkonu práce hraničí s hazardem. Dotazující se zaměstnanec na to ostatně poukazuje, sám ovšem nenaplňuje požadavek týkající se bezpečnosti silničního provozu, tedy že by měl řídit pouze odpočatý atd. Na druhou stranu - dostane-li takové "zadání" od zaměstnavatele, co mu tak asi zbývá, než uposlechnout a riskovat - vlastní život a zdraví, ale také možná životy a zdraví ostatních.

Re: Řízení vozidla a práce

16.05.2014 - 11:06 Dana Lindová
Dle nového občanského zákoníku práva znalí zaměstnanci vědí, že jsou povinni upozornit zaměstnavatele na uvedené riziko a na skutečnost, že pokud příkaz zaměstnavatele provedou, poruší právní a ostatní předpisy platné v dopravě §349 ZP. Pokud si zaměstnanec je rizika vědom, musí využít svého práva práci odmítnout v souladu s §106 odst. 2, cituji: "Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance."

Ale jistě - jenomže "šedivá

16.05.2014 - 11:18 Radoslav Vlasák
Ale jistě - jenomže "šedivá je teorie a zelený strom života". Zaměstnanec má řadu práv a nároků, nicméně - nemá-li oporu a zastání u spolupracovníků, případně u odborové organizace, a nepatří-li zrovna jeho zaměstnavatel k těm solidním a slušným, je pro něj prosazování vlastních práv dost problematické až riskantní, zvlášť při aktuálním stavu nezaměstnanosti a současné "ochotě" značného počtu zaměstnanců tolerovat - z hlediska pracovněprávních vztahů -skoro cokoliv. Totéž platí pro případný podnět orgánům státního dozoru - v našem státě se neutají skoro nic. Není to zrovna radostné konstatování, ale je to - bohužel - tak.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail