Výběr ochranných obleků

Zdroj: 

Článek na téma ochranné oděvy a obleky, jejichž používání by mělo být plánováno jak pro konkrétní pracoviště, tak pro situace, které neodpovídají standardnímu pracovnímu průběhu.

Integrovat výběr ochranných oděvů hned na počátku

Pokud vyžaduje některé pracoviště pořízení pracovního ochranného oděvu, mělo by být plánování tohoto pracoviště zahrnuto do celkového konceptu bezpečnosti práce v podniku. Tento koncept by měl stanovit, jakým způsobem se má konkrétní ochranné vybavení používat. Zároveň by měl koncept BP přispět k optimální ochraně pracovníků – i v situacích, které neodpovídají standardnímu pracovnímu průběhu.

Evropské právo vyžaduje plánování bezpečnosti při práci

Pracovní právo, včetně zajištění bezpečnosti práce, je z větší části zakotveno v národních zákonodárstvích. To vyžaduje od zaměstnavatelů v Evropské unii zajištění vysokého standardu v oblasti BP. Například v Německu vyžaduje zákon o zajištění BP vyhodnocení konkrétního pracoviště z hlediska pracovních podmínek. K tomu patří povinnost zaměstnavatele vyhodnotit pracoviště z hlediska možného ohrožení zdraví a povinnost dokumentovat rizika, která lze redukovat pomocí technických prostředků. Stejně tak musí být dokumentována opatření, která je nutno provést pro minimalizaci možného ohrožení. Na tomto základě pak lez definovat konkrétní osobní ochranné pracovní prostředky.

Přitom má ochrana člověka – bariéra – přednost před všemi ostatními kritérii.

Kritéria výběru

Nezanedbatelnou součástí osobních ochranných pracovních prostředků jsou ochranné oděvy.

Na trhu existuje momentálně celá řada pracovních ochranných oděvů, které však v mnohých případech nesplňují požadovaná kritéria.

Podle kterých kritérií mají být například vybírány ochranné oděvy s jednorázovým použitím? Zásadní kritéria pro ochranné oděvy jsou bariéra, spolehlivost, kvalita, pohodlí při nošení a hygiena.

Bariéra

Bariéra – ochranná funkce – musí mít samozřejmě  u každého ochranného obleku absolutní prioritu. Protože bariéru ochranného obleku není možné přezkoušet uživatelem přímo na místě nasazení, nezbývá než se spolehnout na informace od výrobce.

Tyto informace musí být proto vyčerpávající, precizní, objektivní a srozumitelné. Většinou nestačí, když je ochranný chemický oblek označen pouze jako „typ 4“ nebo „typ 5“, protože to by znamenalo, že oblek splňuje pouze minimální požadavky na ochranu, ale při použití v situaci s vyšším ohrožením jeho ochranné funkce nestačí. Speciální dotazy by měl výrobce nebo prodejce  rychle a kompetentně zodpovědět (např. prostřednictvím hotline).

Spolehlivost (kvalita)

Ten, kdo koupí osobní ochrannou pomůcku, se musí spolehnout na to, že každý jednotlivý exemplář splňuje požadavky, které odpovídají způsobu použití OOP.

Vedle kvality materiálu je velmi důležitá  i kvalita  zpracování (např. pevnost stehů, správná velikost) ochranného obleku.

Výrobci, kteří trvale kontrolují kvalitu zpracování materiálu, zprostředkují spotřebiteli pocit větši spolehlivost výrobku.

Tuto spolehlivost mohou zvýšit i kontrolovatelné výsledky testů, provedených nezávislými institucemi.

Takže například stehy u ochranného obleku by měly být stejně pevné jako vlastní materiál obleku. Co se týká velikosti obleku, je důležité, aby odpovídala údajům o velikosti, což má zajistit, aby oblek nebyl ani příliš malý, ale ani příliš velký.

Pohodlí při nošení

Pohodlí při nošení je dáno především schopností výměny tepla a vodních par, a propustností vzduchu. Bohužel u doposud známých materiálů způsobovala vyšší schopnost výměny tepla a vodních par snížení ochranné bariéry. A pro výběr ochranného obleku je bariéra vždy prvotním kritériem. Proto je velmi důležité hodnotit možnosti pohodlného nošení, které nesnižují ochrannou funkci obleku.

K těmto kritériím patří hmotnost obleku, jeho velikost, design a střih.

Například chybná velikost obleku může vést ke sníženému pohodlí při nošení (zařezávání látky do kůže, natržení látky – pohybovými testy lze zjistit, jestli velikost, střih a design ochranného obleku neomezují uživatele při pohybu).

Detaily zpracování, jako například lemování nebo navlečení gumy v pase nebo střih kapuce nejenom zvyšují ochrannou funkci obleku, ale i komfort nošení –a tím i akceptanci u uživatele.

Důležitý je i požadavek, aby materiál obleku byl propustný pro vodní páry, pokud to ovšem způsob použití obleku dovoluje.

I materiál obleku ovlivňuje podstatně míru pohodlí při jeho nošení. Povrch materiálů by měl být příjemný na dotek (měkké, tenké materiály jsou většinou hodnoceny jako příjemnější než tlusté, neohybné látky).

Rozhodující roli při hodnocení pohodlí při nošení hraje však i spodní prádlo.

V létě je třeba dbát na to, aby spodní prádlo spíše chladilo (např. spodní oblečení z vláken Coolmax). V zimě nebo při práci v mrazivém prostředí je samozřejmě zapotřebí spodní prádlo, které udržuje teplo.

Fyzikální vlastnosti

V mnohých situacích jsou od materiálu ochranného obleku  vedle bariéry vyžadovány i další vlastnosti, jako je například odolnost proti protržení nebo oděru. Na pracovištích, kde je důležitá absolutní čistota (farmaceutický průmysl nebo výroba potravin), se klade velký důraz na schopnost materiálu netřepit se a neuvolňovat jednotlivá vlákna. I zde patří k rozhodujícím kritériím otázka, jestli je výrobce nebo prodejce schopen poskytnout spolehlivé údaje, podložené odpovídajícími testy. I střih a design ochranného obleku, pevnost stehů, resp. způsob jeho sešití, struktura povrchového materiálu a celková kvalita zpracování – to vše musí být zváženo při rozhodování o výběru ochranného obleku.

Hygiena

Problém zajištění hygieny vzniká jen při mnohonásobném užití ochranných obleků. Přitom se jedná o možné nedostatečné vyčištění obleku a o jeho použití nejrůznějšími uživateli. Tyto skutečnosti vedou často k rozhodnutí pro obleky s omezeným počten nasazení (tzv. Limited-use obleky).

Který oblek pro který způsob použití?

Ochranné obleky neposkytují žádnou absolutní, ale pouze relativní ochranu, tzn. zajišťují pouze bariéru odpovídající konkrétnímu typu ochranného obleku. U ochranných chemických obleků je to celkem 6 typů – stupňů ochrany, které musí podle platné evropské normy splňovat minimální požadavky (viz. obrázek č. 1). Při plánování ochranné výbavy by měly být ochranné obleky jednotlivých typů (bariéry) přiřazeny ke konkrétním pracovištím, aby jejich ochranný stupeň zajišťoval plnění evropské normy. Rozhodující by zde ale nemělo být pouze plnění minimálních požadavků na ochranu, nýbrž zajištění konkrétních bezpečnostních požadavků daného pracoviště. Proč?

tabulka

Obr. č. 1 -  kliknutím obrázek zvětšíte

Protože CE-certifikace hodnotí pouze plnění minimálních požadavků: dva různé ochranné obleky se stejnou certifikací mohou proto vykazovat rozdílné zajištění ochranné bariéry. Například je možné, aby ochranný oblek, podle aktuálních norem ohodnocený jako typ 5, vykazoval až dvacetiprocentní netěsnost. Proto lze doporučit přesnou definici způsobu použití i definici konkrétního modelu ochranného obleku, s jeho nejdůležitějšími ochrannými funkcemi.

Čím přesněji je popsán způsob použití ochranného obleku, tím přesněji lez stanovit i druh požadovaného obleku. Přitom nelze opomenout ani kompatibilitu ochranného obleku s ostatními OOP jako jsou: dýchací zařízení, rukavice, obuv atd. V případě nejasností je nejjednodušším řešením obrátit se přímo na výrobce obleku. Například firma DuPont poskytuje toto poradenství nejen ve vztahu k ochrannému obleku, ale k celému systému OOPP.

Shrnutí

Na základě platných zákonů je nutno zajistit na všech pracovištích maximální možnou bezpečnost při práci, tak aby se riziko poranění pracovníka snížilo na minimum.

Pro rizika podmíněná technikou na pracovišti je povinností zaměstnavatele zajistit a dokumentovat BP pomocí odpovídajících OOPP. Při výběru ochranných obleků je třeba zohlednit kritéria jako je bariéra, kvalita, pohodlí při nošení a hygiena. Dosavadní praxe potvrzuje, že se osvědčuje zajistit pro každý způsob použití nejen oblek s nutným typem ochranné bariéry, ale i potřebný model obleku (a tato rozhodnutí odpovídajícím způsobem i dokumentovat). Tento poměrně náročný proces rozhodování může usnadnit i know-how výrobce nebo prodejce ochranného obleku.

ZDROJ:
Bezpečnost práce ve fázi plánování. Inovace, č. 2, 2005, s. 15 – 17.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail