Akreditace certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle specifikace

Český institut pro akreditaci zavedl od dubna 2004 akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu BOZP podle specifikace OHSAS 18001:1999.

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) zavedl od dubna 2004 novou službu, akreditaci certifikačních orgánů (CO) provádějících certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle specifikace OHSAS 18001:1999. Specifikace OHSAS 18001 vznikla z iniciativy a za pomoci několika světově známých CO jako reakce a pokus o sjednocení přístupu k uplatnění systému managementu BOZP.I když uvedená specifikace není mezinárodní normou, našla široké uplatnění v mezinárodním měřítku, zejména pro její příbuznost a formální podobu s mezinárodními normami ISO 9001 a ISO 14001. V současné době je správcem autorských práv Britský normalizační institut (BSI).

Vzhledem k tomu, že specifikace OHSAS 18001 nebyla publikována jako ČSN ani jako jiný formát dokumentu vydaný kompetentním orgánem v ČR, ČIA požádal správce autorských práv (BSI) o licenci k překladu následujících dokumentů: "OHSAS 18001:1999. Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci-specifikace" a "OHSAS 18002:2000, Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - směrnice pro zavádění OHSAS 18001". Následně byly tyto dokumenty přeloženy a ČIA zajistil jejich vytištění a distribuci.

Několik evropských akreditačních orgánů nabízí akreditaci CO pro výkon certifikace systému BOZP podle specifikace OHSAS 18001 s tím, že má vypracovány a zavedeny své vlastní postupy akreditace založené většinou na ISO/IEC Guide 62 nebo ISO IEC/Guide 66. Vzhledem k tomu, že tento typ akreditace není koordinován ze strany EA (Evropská spolupráce pro akreditaci) ani IAF ( Mezinárodní akreditační forum), také ČIA vypracoval svá pravidla akreditace, která vychází ze znalostí systému managementu BOZP, souvisejících mezinárodních norem, národní legislativy a zkušeností evropských akreditačních orgánů.

Akreditace ČIA probíhá podle normy ČSN EN 45012,respektive podle MPA 50-01-02, ve znění jeho změnových listů 01/03, 02/03 a 01/04. Změnový list 01/04 je určen výlučně pro posuzování způsobilosti žadatelů o akreditaci k výkonu certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci organizací za účelem získání akreditace v akreditačním systému České republiky a má účinnost od 1.4.2004. Vzhledem ke specifikům systému managementu BOZP, včetně silné vazby na národní legislativu v této oblasti, je kromě klasických požadavků na CO certifikující systémy managementu jakosti vyjádřených v ČSN EN 45012, požadován důkaz o způsobilosti CO prověřovat, zda organizace vyhodnotila shodu s platnými právními předpisy a zda provedla vhodným způsobem analýzu nebezpečí včetně následujících opatření v oblasti BOZP. V návaznosti na rozsah a závažnost požadavků specifikace OHSAS 18001 a ve vazbě na požadavky platných právních předpisů je vyžadován, stejně jako u systémů environmentálního managementu dvoustupňový certifikační audit.

Zkráceno

ZDROJ:
Černá, E.: Akreditace certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle specifikace. Environmentální aspekty podnikání č. 2 (2004), s. 26.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail