Řízení rizik základního jmění průmyslového podniku

Článek představuje možnosti eliminace zranitelnosti průmyslového podniku s ohledem na vznik mimořádných událostí jako požár, výbuch a tím způsobené přerušení technologického procesu. Cílem příspěvku je seznámit se systémem řízení hospodářských rizik, která mají podstatný vliv při stanovování přijímaných opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro stanovení zranitelnosti jsou posuzována různá kritéria, a to v oblastech řízení technologického procesu, požární ochrany a procesní bezpečnosti.

Úvod

Úvod

Podniky v tržní ekonomice bez ohledu na předmět podnikání a velikost organizace mají jeden ze základních cílů maximalizaci tržní hodnoty. Z krátkodobého pohledu se jedná např.  o tvorbu zisku. Samotný způsob maximalizace tržní hodnoty je určený strategií podniku, která je ovlivněna mnoha faktory. Výběr vhodné strategie podniku vytváří její postavení na trhu v současnosti a do jisté míry zaručuje postavení i v budoucnosti.

Jako součást strategie pro udržení se konkurenceschopnosti na trhu, podniky vytvářejí své integrované systémy řízení (Integrated management system, IMS), které pokrývají z pohledu řešené problematiky zejména následující oblasti:

  • jakost,
  • životní prostředí,
  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Systémový přístup k managementu je zobrazen na obrázku 1. Pro aplikaci a kontrolu prvků těchto systémů existuje řada systémových standardů dle mezinárodních norem. Mezi základní patří [2]:

  • EN ISO 9001: 2000,
  • EN ISO 14 001: 2004,
  • BS OHSAS 18 001: 2007.

Mimo tyto základní systémové normy existují i odvětvově zaměřené zejména v automobilovém průmyslu.

Klikněte pro zvětšení

 

Obrázek 1    Systémový přístup k managementu

Úspěšnost podnikových strategií je ovlivňována řadou faktorů. Existuje celá skupina rizikových faktorů, které mohou negativně ovlivnit stabilitu podniku. Možnosti zmírnění rizik vyplývajících z uvedených oblastí jsou obsahem následujících kapitol.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail