ochrana zdraví

14.05.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděla MUDr. Ariana Lajčíková, CSc., ze Státního zdravotního ústavu.
12.05.2012
Zdroj:
Zde jsou k volnému stažení a tisku zveřejněny informační materiály související s tématikou BOZP. Materiály jsou ve formátu pdf.
12.04.2012
Podpora ochrany zdraví na pracovišti je výsledkem společného úsilí zaměstnavatelů, zaměstnanců a společnosti s cílem zlepšit ochranu zdraví a obecnou pohodu lidí při práci.
02.04.2012
Zdroj:
S účinností od 1.4.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. V tomto Tématu týdne se budeme věnovat některým změnám.
19.03.2012
Zdroj:
Obsahy čísel časopisu Journal of Safety Research za rok 2011
19.03.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.
09.03.2012
Zdroj:
Aktuální příspěvek předních českých odborníků na kvalitu vody ze Státního zdravotního ústavu shrnující výsledky grantového projektu.
05.03.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděla Bc. Pavla Motyčková z Ministerstva zdravotnictví.
03.02.2012
Zdroj:
Při nakládání s odpady a sanačních pracích je také nezbytné chránit zdraví pracovníků...
18.01.2012
Zdroj:
Tuto zprávu předkládá Ministerstvo životního prostředí a zpracovává ji CENIA, česká informační agentura životního prostředí, ve spolupráci s ostatními resortními i mimoresortními organizacemi.
02.01.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděla MUDr. Ariana Lajčíková ze Státního zdravotního ústavu.
22.12.2011
Zdroj:
Na základě negativních zkušeností z předchozích let pokračovala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) i v roce 2011 v  kontrolách výrobků, které představují chemické riziko pro spotřebitele.
31.10.2011
Zdroj:
K dotazu čtenáře BOZPinfo.cz, zda je možné, aby člověk s cukrovkou pracoval jako řidič MHD, se v Tématu týdne vyjádřila MUDr. Eva Hanáková.
24.10.2011
Zdroj:
Dne 18.10.2011 se v Kaiserštejnském paláci předávaly ceny v programu Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví. Kromě toho byla vyhlášena nová soutěž Profesionál BOZP.
26.09.2011
Práce s lasery s sebou nese možnost ohrožení zdraví laserovým zářením. Současný stav znalostí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s lasery je obsažen v platných právních předpisech, do nichž byla transponována legislativa evropská.
29.07.2011
V roce 2011 zorganizoval Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., další z výtvarných soutěží pro děti a mládež. Do soutěže „BEZPEČNOST – ÚDRŽBA - ELEKTŘINA“ jako jedné z aktivit Evropské kampaně „Zdravé pracoviště: dobré pro Vás, dobré pro podnikání“ se zapojilo 42 základních škol a gymnázií se 193 výtvarnými pracemi. Mladá generace na nich demonstrovala své vnímání významu prevence rizik a ochrany zdraví při práci.
29.07.2011
Článek seznamuje se záměry, průběhem a výsledky internetové informační kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ, která byla zaměřena na mládež středních škol. Za přispění svých pedagogů byli žáci končící studium v co možná nejširší míře informováni o významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prostřednictvím doporučených osvětových nástrojů motivováni k žádoucímu a zdraví neohrožujícímu, tj. bezpečnému chování během aktivní pracovní činnosti.
20.06.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
07.03.2011
V tomto období roku jako každý rok nabývá na aktuálnosti problematika chřipkové epidemie. V případě sezónní epidemie běžné chřipky onemocní 5 - 10 % obyvatelstva. Mnohem větší počet obyvatel však může zasáhnout pandemie chřipky, tedy celosvětová událost, která je spojená s vysokou nemocností, vysokou úmrtností a může dojít k závažnému narušení sociálního a ekonomického systému.
28.02.2011
V době, kdy je internet již běžně dostupným médiem, je logické, že pro práci i volný čas využíváme zdroje, které nabízí, a naše cesta za potřebnou informací vede právě sem. Své zdroje informací má také oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Téma tohoto týdne přináší jejich přehled.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail