BOZP a péče o zaměstnance ve firmě GE Aviation Czech s. r. o.

Zdroj: 

GE Aviation Czech s. r. o. je jednou z firem, která se dostala do finále soutěže Safety Culture Award 2013. V péči o BOZP dosáhli vysoké úrovně a hodlají se neustále zlepšovat. Na BOZP ve firmě se podílí všichni zaměstnanci i dodavatelé.

Firma se zabývá vývojem, výrobou, opravami a generálními opravami malých turbovrtulových leteckých motorů a zaměstnává cca 400 zaměstnanců.

Za návrh na zlepšení šneka

Návrhy na zlepšení mohou zaměstnanci hlásit vedoucímu BOZP, zástupci zaměstnanců v radě BOZP nebo svému nadřízenému. Návrh mohou vložit i anonymně do počítačového systému nebo na papírku vhodit do schránky. Za návrhy a hlášení skoronehod získávají razítka na tabule jednotlivých oddělení, která spolu soutěží o to, kdo jich bude mít více. Razítka mají tvar spirály, kterou zaměstnanci začali nazývat šneky, proto není neobvyklé slyšet zaměstnance mluvit o tom, zda za něco dostanou šneka

Dobré výsledky v oblasti BOZP a ochrany životního prostředí jsou reflektovány při úvahách o dalším kariérním růstu.

Přesto se i v této firmě malá pochybení občas najdou, byť jejich výskyt je stále řidší. Jde například o opotřebením nečitelné značení na nádobách s chemikáliemi, nepovolenou úpravu nástrojů, poslouchání hudby do sluchátek (resp. sluchátka od přehrávačů pod OOPP) nebo nevhodnou obuv (např. žabky nebo vysoké podpatky), zejména u administrativních pracovníků, kteří pracující v menším riziku a proto vnímají rizika a předpisy jako něco, co se jich tolik netýká.

Chybovat je lidské. Důležité je vytvářet prostředí, které díky pochopení lidské přirozenosti chybám předchází a pakliže k chybě přesto dojde, je schopné tuto chybu rychle identifikovat, odstranit a zavést nápravné opatření, které je trvalé,“  říká Petr Sajvera, vedoucí BOZP a hospodářské správy.

Společnost audituje každé výrobní pracoviště nejméně jednou za dva týdny. Vedení dále provádí každý týden nezávislý audit náhodně vybraného pracoviště jako další formu nezávislé kontroly.

Informování zaměstnanců a dalších osob na pracovištích

Ke každému úrazu, kterých nebývá mnoho a jsou méně závažné, se připraví stránková prezentace rozdělená do 4 částí - 1. popis události, 2. grafika a fotografie, 3. analýza kořenových příčin, 4. nápravná opatření.

S prezentacemi se mohou zaměstnanci seznámit prostřednictvím nástěnek, TV prezentací, vybrané úrazy jsou zařazené do školení zaměstnanců. Výrobní vedoucí je také se zaměstnanci probírají na ranních setkáních před začátkem směn. Dotazují se na příklady, kde všude by ve firmě taková situace mohla nastat a jak jí předejít. Občas procházejí také úrazy zaznamenané na jedné z mnoha desítek poboček GE Aviation ve světě.

Návštěvníci dostávají letáček s informacemi o základních pravidlech BOZP, nouzových telefonních číslech a mapku evakuačních cest.

Dodavatelé, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů, musí být předem schváleni a proškoleni z obecných pravidel pohybu po budově, OOPP, z programů zásadních pro společnost (např. uzamykání energií, zákaz kouření, pravidla pro stísněné prostory). Jsou seznámeni s obecnými riziky ve společnosti a poté s riziky na pracovištích, kde se budou pohybovat.

Každý dodavatel se svým podpisem předem zaváže k dodržování pravidel a předpisů společnosti za sebe i své zaměstnance.

Aktivity v oblasti ochrany zdraví

K aktivitám zaměřeným na podporu zdraví patří program "HealthAhead - Zdraví především", který zahrnuje prevenci (očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, poradny); zdravou výživu (1 x týdně ovoce, poradny, zdravý automat); odvykání kouření (poradny, hrazení léků); fyzickou aktivitu (v suterénu si zaměstnanci mohou zacvičit v malé tělocvičně, 2 x týdně i s lektorkou, nebo zahrát stolní tenis); zvládání stresu (školení pro manažery, poradny), nonstop linka důvěry.

Program lékařského dohledu zahrnuje i návrat zaměstnance do pracovního procesu po zranění nebo dlouhodobé nemoci. Přímý nadřízený a pracovník lidských zdrojů jsou se zaměstnancem v kontaktu v průběhu jeho nemoci a připraví nezbytné kroky pro jeho návrat. Postup zahrnuje například proškolení zaměstnance a jeho nadřízeného, přidělení zaměstnance na přechodnou práci nebo například při omezení funkce pohybového ústrojí lze schválit práci z domova tam, kde to charakter práce umožňuje.

Ergonomický tým složený ze zaměstnanců různých oddělení zpracovává ergonomické audity pracovišť, přichází se zlepšovacími návrhy v oblasti ergonomie. Kromě pravidelného školení jsou zaměstnanci informováni i prostřednictvím každoročních „Ergonomických dnů“.

Jednou ročně firma pořádá "Den zdraví", kdy se zaměstnanci mohou zapojit do různých aktivit a dozvědět se něco nového z oblasti zdraví. Příkladem jsou přednášky (například letos, kdy se mnoho zaměstnanců zapojilo do běhu v rámci RunCzech, na téma „Sportovní výživa“ nebo „Mýty a předsudky ve zdravé výživě“), sportovní aktivity (badminton, squash, fitness), masáže či možnost osobní tělesné analýzy pomocí přístroje InBody. „Každý rok se program snažíme oživit nějakou novinkou, velmi oblíbeným byl letos Fresh juice bar – ochutnávka čerstvých šťáv z ovoce a zeleniny či loňské skupinové bubnování, které bylo mimo jiné skvělou teambuildingovou aktivitou. Nezapomínáme ani na rodinné příslušníky, pro děti bývá každý rok připraven kvíz a soutěž v kreslení,“ říká Eunika Šimčíková, vedoucí programu HealthAhead - Zdraví především.

BOZP a ochrana životního prostředí je součástí ročního hodnocení vedoucích zaměstnanců, takže bonusy se odvíjí od plnění cílů i v této oblasti. Jednou ročně se scházejí ředitelé poboček daného segmentu v regionu a musí prezentovat, jakým způsobem se oni osobně zasazují o zvyšování bezpečnosti práce. Musí vysvětlovat, proč došlo k úrazům, jak byly vyšetřeny kořenové příčiny a jaká opatření přijali. Zároveň se mohou i pochlubit, jakého zlepšení v této oblasti pobočka dosáhla, což je samozřejmě motivující i pro zaměstnance.

Komentáře

Kéž by...

01.07.2014 - 13:03 Radoslav Vlasák
Kéž by takových firem bylo brzo co nejvíc! Určitě by tomu napomohla - kromě té morální - mj. i ekonomická motivace v systému "bonus-malus", se kterou se v nově koncipovaném úrazovém pojištění zaměstnanců počítá (a snad se i někdy stane realitou). Všechny pracovní úrazy samozřejmě odstranit nikdy nelze - člověk je přece jenom tvor chybující. Ale kvalitní systém péče o BOZP, který takové firmy praktikují, může jejich počet (a hlavně následky) podstatně pozitivně ovlivnit.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail