Mikroklimatické podmínky podle nařízení vlády č. 93/2012 Sb.

Zdroj: 

Každý rok si na BOZPinfo připomínáme právní úpravu týkající se mikroklimatických podmínek a tepelné zátěže při práci. Významná novela kmenového předpisu – nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci, která přinesla celou řadu změn v oblasti mikroklimatických podmínek na pracovišti, tepelné zátěže i větrání pracovišť, byla pod číslem 93/2012 Sb.

Část 1.

Část 1.

Pro mikroklimatické podmínky na pracovišti (teploty tg nebo to, relativní vlhkost rh, rychlost proudění vzduchu va) zde nejsou uvedeny požadavky na optimální tepelně vlhkostní podmínky na pracovištích – ty byly zrušeny již předchozí novelizací pod č. 68/2010 Sb., ale pouze na podmínky celoročně přípustné, tj. takové, které mohou sice způsobit pocit tepelného diskomfortu, ale nemohou negativně ovlivnit zdraví zdravého jedince. Jednotlivé požadavky na teploty odpovídají „třídám práce“, které vycházejí z energetického výdeje zaměstnance, tedy z vykonávané činnosti a fyzické zátěže v oděvu s odpovídajícím tepelným odporem (v jednotkách „clo“) - tab. 1. Pro srovnávání je ještě uvedena tab. 2 s původními požadavky.

Ještě je nutné se seznámit s terminologií pracovišť, kterých se NV týká. Nejde již o vnitřní a venkovní pracoviště, ale řešíme nevenkovní pracoviště s neudržovanou teplotou – tj. původní vnitřní pracoviště větrané jakýmkoli způsobem, nevenkovní pracoviště s udržovanou teplotou, tj. vnitřní pracoviště s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem a klimatizovaná pracoviště. Venkovních pracovišť se terminologické změny nedotkly.

Základní teplotní veličinou není teplota vzduchu ta (tzv. suchá teplota), to je pouze fyzikální vlastnost vzduchu, ale vliv tepelného prostředí na člověka charakterizuje výsledná teplota kulového teploměru tg nebo teplota operativní to.

Tab. 1  Zátěž teplem při práci na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně
větraném a na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání  - současně platné požadavky podle NV č. 93/2012 Sb.

Třída
práce
Energ.výdej
M [W.m-2]
Výsledná nebo operativní teplota Proudění
va [m.s-1]
Vhkost
rh [%]
tomin nebo tgmin
[°C]
tomax nebo tgmax
[°C]
I ≤ 80 20 27 0,01 až 0,2 30 až 70
IIa 81 až 105 18 26
IIb 106 až 130 14 32 0,05 až 0,3
IIIa 131 až 160 10 30
IIIb 161 až 200 10 26 0,1 až 0,5
IVa 201 až 250 10 24
IVb 251 až 300 10 20
V 301 a více 10 20 -

Tab. 2 Optimální a celoročně přípustné hodnoty MKL v pracovním prostředí podle NV č. 361/2007 Sb. – závislé na vykonávané činnosti, charakterizované energetickým výdeje (předchozí právní úprava)

Třída práce Energ.výdej
M [W.m-2]
Operativní teplota to [°C] Proudění
va [m.s-1]
Vlhkost
rh [%]
tomin toopt tomax
I ≤ 80 20 22 ± 2 28 0,1 až 0,2 30 - 70
IIa 81 - 105 18 20 ± 2 27 0,1 až 0,2
IIb 106 - 130 14 16 ± 2 26 0,2 až 0,3
IIIa 131 - 160 10 12 ± 2 26 0,2 až 0,3
IIIb 161 - 200 10 12 ± 2 26 0,2 až 0,3

Z porovnání obou tabulek je vidět, že požadavky na minimální teploty - nepodkročitelné, protože pak už hrozí chladová zátěž – se nezměnily, výrazně se ale změnily max. přípustné teploty pro činnost odpovídající třídě práce IIb a IIIa. Připuštění vyšších hodnot teplot je odůvodněno tím, že při tomto energetickém výdeji dochází k vyšší produkci potu zaměstnance (k mokrému pocení) a zaměstnanec je pak ochlazován odpařováním potu.

Autor článku: 

Komentáře

No tabulky tabulky

27.05.2014 - 09:17 jan tatar
Dobrý den, jsem rad, že se věnujte tomuto problému a jsem Vam za to vděčný . Dal jsem přečíst tento článek kolegovi z prace a zeptal se mě na jednu otázku. ,, když budu sedět v kabině jeřábu bez klimatizace a teplota přesahuje 39 C ' a víc tak co mám vlatně dělat? No a tok zní i ma otázka tabulky jsou krásná věc, ale pro laika nesrozumitelné. Minuly rok jsem byl na věžové jeřábu, kde teplota byla kolem padesáti stupňů a muselo se dělat! Ja jsem to odmítl! Ale proč proboha tohle není uzákoněno a proč není povinnost mít klimatizaci vkabině?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail