Bezpečnostní přestávky automechaniků

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla MUDr. Anežka Sixtová.

Ve firmě máme automechaniky. Krajská hygienická stanice je zařadila do druhé kategorie práce (rizikový faktor hluk, vibrace přenášené na ruce). Zaměstnanci používají OOPP - rukavice, brýle, sluchátka. Máme problém se stanovením pracovní doby a bezpečnostních přestávek. Vztahuje se na tuto práci § 39 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.? Práci na základě měření KHS nezařadila jako rizikovou. Prosím o radu s rozvržením přestávek. Pracovní doba je  7:00 - 15:30. Přestávka na oběd 12:00 - 12:30. Mezitím mají zaměstnanci ještě další přestávky, pro které není legistativní základ. Prosím o radu, abychom nebyli v rozporu se zákonem.

Při stanovení bezpečnostních přestávek při práci v expozici hluku nebo vibrací se postupuje podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nikoli podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Bezpečnostní přestávky při práci v expozici hluku, který překračuje přípustný expoziční limit upravuje § 9 odst. 6 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., kde je uveden i rozvrh přestávek v průběhu směny. Obdobně se postupuje při práci v expozici vibracím překračujícím expoziční nebo hygienický limit (§ 17 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).

Pokud je práce automechanika zařazená do druhé kategorie, nedochází podle vyhlášky o podmínkách pro kategorizaci prací k překračování hygienického limitu pro hluk a vibrace a bezpečnostní přestávky nejsou předepsány.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail