pracovní úrazy

14.10.2011
Zdroj:
V září 2011 došlo ke 14 smrtelným pracovním úrazům z celkových 3 392 pracovních úrazů, které za toto období zaměstnavatelé nahlásili orgánům inspekce práce. Je to o 2 smrtelné pracovní úrazy méně, ale celkem o 302 pracovní úrazy více než v letošním srpnu. Celkem ve 124 případech si v září pracovní úraz vyžádal hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů.
23.09.2011
Zdroj:
Pracovník při přístupu k místu práce na hřebenu eternitové střechy propadl touto střechou z výšky přes 6 m na betonovou uličku uvnitř kravína.
16.09.2011
Zdroj:
Největší počet zaměstnavatelů – 43 % všech hlasů odevzdaných v anketě "Jakým způsobem odesíláte na příslušné oblastní inspektoráty práce záznam o pracovním úrazu?", která probíhá na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce (www.suip.cz) – nadále vyplňuje vzor převzatý z nařízení vlády č. 201/2010 Sb. a odesílá jej poštou.
12.09.2011
Mezi technickými zařízeními mají elektrická zařízení zvláštní postavení. Tématem týdne jsou pracovní úrazy a jejich příčiny na těchto zařízeních.
26.08.2011
Zdroj:
Celkem 3 135 pracovních úrazů zaevidovaly orgány inspekce práce v měsíci červenci 2011. Státní úřad inspekce práce a oblastn inspektoráty práce přijaly celkem 379 podnětů ke kontrole za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za oblast pracovněprávních vztahů a podmínek.
22.08.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
10.08.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
29.07.2011
Začátkem roku 2011 vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. publikaci Stavebnictví: Prevencí proti úrazům. Publikace se zaměřuje na ekonomické odvětví stavebnictví, v němž každoročně vzniká mnoho pracovních úrazů včetně smrtelných. V úvodních kapitolách autoři komplexně popisují průběh úrazového děje, tj. od podrobné analýzy pracovní úrazovosti, přes příčiny a okolnosti vedoucí ke vzniku úrazů až k návrhům, vedoucích ke zvýšení úrovně BOZP. Publikace je dále doplněna o kapitoly zaměřené na osobní ochranné pracovní prostředky, dočasné stavební konstrukce a součástí příloh jsou především prakticky zaměřené statě, týkající se opatření k nebezpečím vyskytujících se na staveništi či cizojazyčných listů určených ke školení z BOZP ve stavebnictví. Autoři si kladli za cíl, aby kniha zaujala nejen svým odborným obsahem, ale i vizuální formou, a proto je její obsah doplněn o řadu grafů, tabulek, obrázků nebo schémat.
27.07.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.
26.07.2011
Zdroj:
Postižený nedodržel pracovní postup, pohyboval se v zakázaném prostoru a spadl na něj balík slámy.
21.07.2011
Zdroj:
Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce provádějí kontrolní a dozorovou činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti pracovněprávní, která je vykonávána na základě ročního programu kontrolních akcí, které schvaluje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
27.06.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
24.06.2011
Zdroj:
Přestože nedošlo k porušení BOZP ze strany zaměstnavatele ani zaměstnance, stal se úraz. A sice v odchovně mladého dobytka při kontaktu s býkem.
22.06.2011
Zdroj:
V květnu letošního roku bylo Státním úřadem inspekce práce evidováno na území České republiky celkem 3 792 pracovních úrazů, z tohoto počtu bylo 8 úrazů smrtelných a 129 závažných (s hospitalizací delší než 5 dní).
08.06.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.
06.06.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.
31.05.2011
Zdroj:
Zaměstnavatel nezajistil bezpečné prostředí na pracovišti - v rodinném domě, kde se pracovalo s chemickými látkami. Zavinil tak výbuch, požár a popálení zaměstnance.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail