Pracovní úraz – pád břemene

Zdroj: 
Postižený nedodržel pracovní postup, pohyboval se v zakázaném prostoru a spadl na něj balík slámy.

Úrazový děj

V den, kdy se stal pracovní úraz, postižený se svým kolegou podestýlali u býků sypanou slámou, která byla dočasně uskladněna na dvoře. Sláma měla být přednostně zpracována, aby se uklidil dvůr. Porouchal se jim velkoobjemový vůz a tak se domluvili, že zajedou pro dva balíky slámy ke stohu, kde bylo složeno několik balíků vedle stohu na zemi.  Jeden z nich sedl do traktoru s nakládací rukou, druhý pracovník šel zapojit druhý traktor do vleku, na kterém balíky chtěli dopravit do dvora. Postižený mezitím odjel ke stohu. Najel k balíkům tak, aby po přijetí druhé soupravy šlo dva balíky naložit a odjet. Jeden z balíků zachytil do ruky nakladače a zvedl ho, aby jej po přijetí kolegy s vozem naložil. Mezitím si odskočil na malou stranu ke stohu. Ve chvíli, kdy procházel kolem nakladače, balík slámy najednou vyklouzl z čelistí ruky a srazil ho. Postižený pak už přesně neví, co se s ním dělo, protože se mu udělalo nevolno a nic kolem sebe nevnímal. Byla mu přivolána záchranka, nakonec skončil v úrazové nemocnici, kde byl hospitalizován více než měsíc.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

  • Postižený byl řádně proškolen ohledně rizika spojeného s manipulací s balíkovou slámou, byl seznámen s předpisem, který manipulaci upravoval a věděl, že v pracovním prostoru nakládacího zařízení hrozí nebezpečí úrazu a je zakázáno se v tomto prostoru pohybovat.
  • Zdravotní způsobilost zaměstnance byla doložena.

Porušení povinností zaměstnavatele: nebylo zjištěno.

Porušení povinností postiženého pracovníka: porušení vnitřního předpisu: „Pracovní postup pro vyskladňování balíkové slámy ze skladovacího prostoru nebo volných stohů“; porušil svým jednáním ustanovení § 106 odst. 4 písm. c) a d) zákoníku práce.

Porušení povinností jinou osobou nebo subjektem: nebylo zjištěno.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem postiženého zaměstnance proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická:
nebyla přijata.
Organizační: Bylo provedeno vypracování upřesňujícího a přísnějšího pokynu ohledně manipulace s balíkovou slámou.
Výchovná: Pracuje se na opakování školení ohledně největších rizik a opatření k jejich eliminaci.

Vzhledem k tomu, že věc zatím nebyla uzavřena a ještě se vyhodnocuje (počítá se s dalšími opatřeními pro zajištění bezpečné práce), jsou opatření hodnocena jako okamžitá a dostatečná s tím, že v následném období bude ze strany OIP provedena prověrka BOZP v celé společnosti.

Opatření uložená inspektorem OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů:
Opatření uložena nebyla, byla dohodnuta kompletní prověrka BOZP ve společnosti v průběhu roku.

Komentáře

Porušení jeřábníka

01.08.2011 - 14:37 Eduard Šimánek
Nikdo jiný neporušil? Může jeřábník (obsluha zdvihacího zařízení) ponechat zavěšené břemeno bez dozoru?:-)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail