Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Měla bych na Vás dotaz ohledně pracovního úrazu. Důchodce (63 let) zaměstnaný u soukromého zemědělce v pracovní době spadl do 6 metrů hluboké jámy na obilí. Jáma byla kryta prkny. Jedno prkno prasklo. Rozdrtil si kotník. Zlomenina vyžadovala operaci. Postiženému bylo sděleno, že úraz nejspíše nebude brán jako pracovní, protože "ho tam nikdo neposlal". Měli jen uklízet. Pán bude mít nejspíš trvalé následky a přijde mi to trochu nefér. Zvlášť když jde, podle mého názoru, o firmu, kde není bezpečnost na prvním místě.

Podle zákoníku práce (ZP) platí, že pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním je pak blíže vymezena v § 273 a § 274 ZP. Z Vašeho dotazu vyplývá, že se úraz stal při plnění pracovních úkolů v pracovní době a na pracovišti, tak asi není pochyb o tom, že se jednalo o pracovní úraz. Exces by mohl připadat v úvahu, kdyby např. tam zaměstnanec vstoupil proti zákazu zaměstnavatele, o to ale asi nešlo, to by musel dotyčný zaměstnavatel prokázat, že přesně vymezil, kde má dotyčný uklízet a kam nemá vstupovat. Tady skutečně bude záležet na vyšetření příčin a okolností úrazu.

V každém případě bych ale trvala na odškodnění pracovního úrazu. Pokud by zaměstnavatel neplnil dobrovolně, doporučuji obrátit se na příslušný inspektorát práce (adresu naleznete na www.suip.cz) a požádat je, aby u zaměstnavatele provedli prověrku dodržování BOZP. Každý zaměstnavatel (byť zaměstnává jediného zaměstnance) musí být pojištěn u Kooperativy a.s. z titulu tzv. zákonného pojištění odpovědnosti za škodu z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (§ 205d zákona č. 65/1965 Sb.) a náhradu škody za něj proplácí Kooperativa a.s.

Autor článku: 

Komentáře

doplněk

10.08.2011 - 07:29 Norbert Chalupa
Pro úplnost je třeba dodat, že zaměstnavatelé, kteří působili a měli sjednáno pojištění již před 31.12.1992 jsou pojištěni u České pojišťovny a.s. Od 1.1.1993 jsou už tedy všichni zaměstnavatelé pojištěni u Kooperativy pojišťovny a.s.

Když ani kontrola nepomůže

10.08.2011 - 09:15 Vladimír Jindra
ještě by to chtělo dodat, že pokud zaměstnavatel přesto dál bude trvat na tom, že úraz není pracovním, pak ani OIP nepomůže a nezbývá než se uznání domáhat soudní cestou. U soudu může stanovisko šetření OIP pomoci. Pokud zaměstnavatel nedbá BOZP pak by mohla stačit zmínka o dopisu na OIP s prosbou o prošetření. Soud je opravdu až poslední cesta. Kamaráda jednou krátili na PU asi 30%, dostal rady co a jak 2 dopisy, jedna kopie jednateli firmy a ejhle dostal doplaceno do 100%. Pokud firma uvidí, že se nedáte, raději uzná, zaplatí, zkasíruje od pojišťovny a "jede se dál" ...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail