Pracovní úraz při provozu recyklační linky

Zdroj: 
Zaměstnanec chtěl uvolnit zaklíněnou lednici na dopravníku. Skončil v tubusu recyklační linky se zraněním hlavy a krku.

Úrazový děj

Zaměstnanec, který vykonával činnost jako manipulační a demontážní dělník, prováděl před zahájením provozu recyklační linky dle pokynů směnového mistra čištění zásobníku pod jednotlivými dopravníky, čištění filtrů, provzdušnění a čištění peletizátoru. Při příchodu na pracovní místo přesunul postupně z válečkových dopravníků osm lednic na běžící dopravník. Asi osmá lednice se zaklínila v místě zlomu. Pracovník ke svému pracovnímu úrazu uvedl, že byl požádán obsluhou linky, která zastavila dopravník, aby vlezl na dopravník a uvolnil zaklíněnou lednici. Toto učinil, dostal se až na konec dopravníku a zjistil, že došlo k zaklínění dvou lednic. Snažil se je uvolnit, ale nedařilo se mu to. Otočil se zády proti směru pohybu dopravníku a zavolal na obsluhu, aby o kousek popojela s dopravníkem, aby došlo k uvolnění lednic. Obsluha tedy zapnula dopravník, ale tím se též uvedla do chodu i brána. Ta se dala do pohybu a odhodila pracovníka na lednici uloženou na pásu. Na hranu lednice dopadl bradou a krkem. Poté, co vylezl z tubusu recyklační linky, měl na hlavě krvavý šrám a prohlásil, že mu nic není, že bude pokračovat v práci. Na radu kolegů se však nechal vyšetřit v nemocnici, kde ošetřující lékař rozhodl, že bude převezen na otorhinolaryngologickou kliniku. Podrobil se operaci krku.

Šetření úrazu

Porušení povinností postiženého zaměstnance: ustanovení § 106 odst. 4 písm. c), d) zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pokyny a opatření, která zaměstnavatel přijal na základě vyhodnocení rizik k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen. Neřídil se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, se kterými byl řádně seznámen, neboť poté, co došlo k zaklínění lednic v tubusu recyklační linky, opustil svoje pracoviště, vstoupil na dopravní pás a prováděl výkon práce, která bezprostředně a závažným způsobem ohrožovala jeho život a zdraví.

Porušení povinností zaměstnavatele: nebylo zjištěno.

Porušení povinností jiného subjektu/osoby: nebylo zjištěno.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem postiženého podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:

Technická: nebyla přijata.

Organizační: Ředitel společnosti upřesnil a nařídil v „Provozním a bezpečnostním předpisu pro obsluhu dávkování do stupně č. II recyklační linky" pracovní postupy.

Výchovná: Seznámení zaměstnanců s pracovním úrazem a upřesněným provozním předpisem bylo provedeno okamžitě.

Tato opatření oblastní inspektorát práce zhodnotil jako dostatečná.

Opatření uložená OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů:

Opatření nebylo uloženo.

Vzhledem k tomu, že v průběhu šetření vzniklo podezření, že na jeho zranění se podílela další osoba (obsluha, která jej údajně poslala na dopravní pás a následně na jeho žádost pustila linku), která se tím mohla dopustit trestného činu ublížení na zdraví, byl podán podnět Policii ČR k prověření podezření ze spáchání trestného činu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail