SMOP

19.12.2007
Zdroj:
Sdružení Mladých ochránců přírody opět vydává publikaci zaměřenou na bezpečnou práci s dětmi mimo prostředí školy.
20.12.2006
Zdroj:
Pobyt na horách v zimních měsících (zimní tábor, výcvikové kursy,…) patří v mnoha kolektivech k běžné celoroční činnosti (např. v době jarních prázdnin). Vzhledem k terénu, klimatickým podmínkám i programovému obsahu je to bezesporu pro děti velmi atraktivní akce, z hlediska pořadatele akce a vedoucího dětského kolektivu je to však z bezpečnostního pohledu akce rizikovější a má svá specifika.
02.12.2006
Zdroj:
V lidské společnosti „nebezpečí nechodí po horách“, ale vždy mezi lidmi – právě proto je při veškeré práci s dětmi kladen velký důraz na odpovědný a kvalifikovaný přístup vedoucích kolektivů, kteří by měli veškerým problémů předcházet především prevencí.
10.07.2006
Zdroj:
Prázdniny s sebou nesou kromě řady radostí i množství rizik, především pak pro děti. Je proto vhodné brát tato rizika v potaz, zejména při takových akcích, jakými jsou dětské tábory. Z tohoto důvodu jsme se této problematice rozhodli věnovat v samostatném Tématu týdne.
05.06.2006
Výskyt pracovních úrazů mladistvých ve věku 15–18 let se za poslední roky snížil vlivem značného poklesu zaměstnanců v této věkové kategorii. Tento pokles je však je provázen značným výskytem úrazů v gymnáziích. Toto Téma týdne přináší souhrn informací o úrazech dětí, mladistvých a mladých zaměstnanců, které souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci nebo při školní činnosti.
22.05.2006
Zvláštní činnosti jsou ty, které např. nebývají běžnou náplní aktivit kolektivů dětí a mládeže. Při takových činnostech hrozí zpravidla zvýšené riziko ohrožení, úrazu a vzniku škody. Jak napomoci eliminaci těchto rizik se dočtete v tomto Tématu týdne.
24.04.2006
Zdroj:
Několik nedávno zveřejněných článků k bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží možná nahání strach. Snad to vypadá, že každý, kdo chce věnovat zdarma svůj volný čas této činnosti, stojí vlastně, jak se říká, „jednou nohou v kriminále“. Aby tomu tak nebylo, je dobré respektovat některé zásady uvedené v tomto Tématu týdne.
06.03.2006
Zdroj:
Leckdo namítá, že místnost je z hlediska nebezpečí úrazu či jiné nehody poměrně bezpečná a je zbytečné o ní hovořit příliš podrobně. Zdaleka tomu tak však není – úrazů v místnosti není málo. A většině z nich by se dalo předejít, pokud by byla všeobecně známa a dodržována základní pravidla:
06.03.2006
Zdroj:
Každý nástroj i každé nářadí se mohou stát nebezpečnými nejen tomu, kdo je používá, ale i jeho okolí. A to platí i v případě zcela běžných a za normálních okolností zcela neškodných věcí. Riziko se jistě značně sníží, budeme-li dbát na dodržování následujících zásad a pravidel:
06.03.2006
Zdroj:
Při pohybu ve městě platí samozřejmě běžné zásady bezpečnosti, ale existují i jisté zvláštnosti:
06.03.2006
Zdroj:
Při chůzi po silnici jsou děti vždy vystaveny zvýšenému nebezpečí. Tuto problematiku řeší pravidla silničního provozu - zákon 361/2000 Sb. (v platném znění).
06.03.2006
Zdroj:
Tyto typy her jsou pro děti velmi přitažlivé, je tu však nebezpečí úrazu nebo nehody. Toto nebezpečí je navíc ještě umocněno tím, že děti se často pohybují rozptýleně po velkém prostoru, takže o nich vedoucí nemá přehled. Proto je velice důležité dbát bezpečnostních zásad.
06.03.2006
Zdroj:
Závodění a soutěžení je „kořením“ každé činnosti ve volném čase. U dětí, jimž je hravost a soutěžení přirozené, to platí dvojnásob. Před akcí samotnou byste se měli držet následujících zásad:
06.03.2006
Zdroj:
Koupání a hry ve vodě jsou pro děti velmi přitažlivé a oblíbené. Z pohledu bezpečnosti práce jsou to však činnosti velmi rizikové. To samozřejmě ale neznamená, že je nebudeme zařazovat do programu. Není třeba se jich bát za předpokladu, že budeme důsledně dodržovat předpisy a zásady bezpečnosti.
06.03.2006
Zdroj:
Jistě bychom našli mnoho různých důvodů, proč jezdit do přírody. Pobyt na zdravém vzduchu je pro děti, zvláště ty městské, velmi žádoucí. Kromě toho příroda nabízí nepřeberné množství možností pro stanovení programu.
06.03.2006
Zdroj:
Hřiště a tělocvična – místa určená k hrám a dovádění, kde se uvolňuje – často velmi nenuceně – nahromaděná dětská energie. Proto je třeba při činnostech na hřišti, v tělocvičně i na jiných sportovištích věnovat dětem zvýšenou pozornost a dodržovat tato základní pravidla:
06.03.2006
Zdroj:
Sekera a pila patří jistě k nejdůležitějším nástrojům při pobytu v přírodě. Platí zde dvojnásob, že základem bezpečnosti je jejich bezvadný stav. Jsou dobrými pomocníky, pokud je s nimi zacházeno podle určitých zásad:
06.03.2006
Zdroj:
Nůžky a nůž patří mezi dětmi nejběžněji používané nástroje. Běžnost jejich používání často svádí k podceňování i těch nejzákladnějších pravidel bezpečného zacházení s nimi:
06.03.2006
Zdroj:
Dnešní téma týdne bychom rádi věnovali bezpečnosti dětí a ochraně jejich zdraví při mimoškolních aktivitách. Pro někoho může být toto téma z hlediska BOZP okrajovou záležitostí, protože se ve volnočasových aktivitách nestává tolik úrazů nebo skoronehod, jako např. ve stavebnictví, ale bezpečnost našich dětí je i tak velmi důležitá. I z toho důvodu doprovází Téma tohoto týdne i obsáhlá Tématická příloha.
01.03.2006
Zdroj:
Z právního hlediska může založit oddíl, kroužek či jinak nazvaný kolektiv právnická či fyzická osoba. Nejčastějším zřizovatelem jsou nejrůznější občanská sdružení, školy, odborové organizace, akciová společnost či živnostníci.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail