Terénní a noční hry

Zdroj: 

Tyto typy her jsou pro děti velmi přitažlivé, je tu však nebezpečí úrazu nebo nehody. Toto nebezpečí je navíc ještě umocněno tím, že děti se často pohybují rozptýleně po velkém prostoru, takže o nich vedoucí nemá přehled. Proto je velice důležité dbát bezpečnostních zásad.

Tyto typy her jsou pro děti velmi přitažlivé – přinášejí jim notnou dávku dobrodružství i nevšednosti, dávají jim možnost „vyřádit se“. Vždy je tu velké nebezpečí, kdy snadno může dojít k úrazu nebo nehodě. Toto nebezpečí je navíc ještě umocněno tím, že děti se často pohybují rozptýleně po velkém a členitém prostoru, takže vedoucí o nich nemá přehled. Proto je velice důležité dbát na bezpečnostní zásady.

 • Kromě her zaměřených na orientaci (orientační závody, stopovací hry)je vždy nutné přesně vymezit herní prostor a jeho velikost. Terén by neměl být pro hráče neznámý (výlety do neznáma) – dobrá znalost terénu ve dne z denního programu je nutná hlavně u nočních her, kdy je orientace díky tmě složitá sama o sobě.
 • Je třeba zvolit vhodné a jasné označení vymezeného prostoru a omezit tím možnost bloudění (zvláště při nočních hrách). Takovouto hranici označíme vlastními značkami – fábory, terčíky apod. Jejich barva by měla být co nejvíce odlišná od okolí, aby byly dobře viditelné na pozadí. V noci je možné místo značek využít různé světelné zdroje (pozor na rozdělávání otevřeného ohně – svíčky, petrolejové lampy). Pokud děti při noční hře používají baterky, velice se osvědčilo používání značení z materiálu odrážejících světlo (odrazová skla z kola apod., různé reflexní nálepky a nášivky, ale postačí i terčíky nebo třásně z hliníkové fólie /alobalu/). V případě pochybností o dostatečnosti vyznačení nebo při zvýšeném riziku je vhodné postavit na takové místo ještě hlídku.
 • Při lesních honičkách pozor na větvičky a házení šišek (poranění očí).
 • Velmi důležité je, aby děti i vedoucí byli poučeni o možných nebezpečích, které se během hry v daném prostoru mohou vyskytnout a možnostech jak se jim vyhnout, a aby věděli, jak se zachovat v případě bloudění, úrazu či jiné mimořádné události.
 • Při orientačních závodech, stopovacích hrách apod., kdy není herní prostor předem vymezen, je potřeba dětem vydat pokyny, kam se mají dostavit v případě, že se ztratí nebo se stane něco mimořádného.
 • Při nočních hrách je třeba zdůraznit zvláštnosti pohybu v noční krajině. Nikdy nemělo jít o rychlost, protože se tím velmi zvyšuje možnost úrazu.
 • Při každé hře, kde se hráči rozptýlí po terénu, je nezbytně nutné, aby věděli, jak hra dlouho potrvá, kdy začíná a končí. Pro zahájení a ukončeni, a to i pro případ mimořádného ukončení, určit svolávací signály, nejčastěji zvukové.
 • Signál musí být domluven i pro případ, když se dítě dostane do nouzové situace (úraz, bloudění). Velmi se osvědčilo každé dítě vybavit píšťalkou.
 • Děti při nočních hrách zásadně nestrašíme, protože tím velmi zvyšujeme riziko nepředvídané reakce ze strany dětí, a tudíž i riziko úrazu. Je také nutné, aby pro menší a méně zkušené byly zařazovány hry a trasy méně náročné a kratší.
 • Začátek nočních her by měl být nejpozději těsně po večerce, protože budíme-li děti uprostřed noci, mnohé z nich se nedokáží zcela probudit a zúčastní se hry v polospánku.
 • Nezapomeneme na vhodné oblečení - i letní noci mohou být velmi chladné a děti mohou snadno nastydnout. Zároveň by jim oblečení nemělo znesnadňovat pohyb. 

Zdroj:
www.smop.cz
www.prevent.cz

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail