Manipulace nezletilých žáků s chemickými látkami

Zdroj: 

Mám dotaz týkající se možnosti manipulace nezletilých žáků a studentů s chemickými látkami. Chtěl bych na střední škole založit kroužek (nemá to být součástí výuky) s jednoduchými experimenty pro děti a mladistvé ve věku 13-18 let, který by se konal v laboratořích střední školy. Jaká legislativa, která by postihovala BOZP, se k tomu vztahuje? Především se mi jedná o chemikálie, se kterými mohou nebo nemohou děti a mladiství pracovat. 

Přímo kroužku se tyto předpisy netýkají, ale nakládání žáků s chemickými látkami upravuje § 12a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kde se uvádí, že mladiství žáci smějí pouze v rámci přípravy na povolání, v rozsahu nezbytném pro naplnění rámcových vzdělávacích programů a při zachování ochrany zdraví nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi zde uvedenými pod písm. a) pouze pod přímým soustavným dohledem odpovědné osoby a pod písm. b) pouze pod přímým soustavným dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle jiného právního předpisu (§ 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění po).

Vyhláška č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů, upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (nařízení REACH a nařízení CLP) seznam nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými mohou žáci při praktickém vyučování nakládat pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle zákona o ochraně veřejného zdravíseznam prachů, kterým mohou být žáci v rámci praktického vyučování vystaveni při výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu. A také podmínky nakládání s těmito látkami a směsmi a podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu.

Norma ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích stanovuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratořích, ve kterých se nakládá s chemickými látkami, a mimo jiné se vztahuje také na školní laboratoře a jejich zázemí (např. příruční sklady).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail