Sekera a pila

Zdroj: 

Sekera a pila patří jistě k nejdůležitějším nástrojům při pobytu v přírodě. Platí zde dvojnásob, že základem bezpečnosti je jejich bezvadný stav. Jsou dobrými pomocníky, pokud je s nimi zacházeno podle určitých zásad:

Sekera je jistě nejdůležitějším nástrojem při pobytu v přírodě

Platí zde dvojnásob, že základem bezpečnosti je bezvadný stav sekery a dobře zvládnutá technika práce s ní. Je to dobrý pomocník, když s ní zacházíme podle určitých zásad:

 • sekera musí být správně nasazena (v jedné linii s topůrkem) a zaklínována (nejlépe klínkem z tvrdého dřeva)
 • každá sekera by měla být při přepravě chráněna pouzdrem
 • při chůzi držíme sekeru vždy za kovovou část ostřím dolů
 • abychom se při práci tolik nenadřeli, a ke všemu ještě třeba nezranili, je nutné, aby bylo ostří dokonale nabroušeno
 • při sekání držíme sekeru za konec násady – tak je potřeba vynakládat do úderu menší sílu a tím značně snížit i možnost úrazu
 • i pro práci se sekerou platí pravidlo volného prostoru kolem
 • jestliže někdo pracuje se sekerou, neměl by se nikdo pohybovat nebo přihlížet v bezprostředním okolí (často je možné vidět, jak jeden seká a další ihned odklízí nasekané kusy dříví), protože hrozí nebezpečí úrazu od odletujících kusů dříví, drobných odštěpených částí (oči) nebo přímo sekery samotné (při nápřahu nebo sklouznutí)
 • při sekání je třeba stát vždy tak, aby při případném sklouznutí sekera nezasáhla končetinu nebo jinou část těla (např. u špalku je nejlepší stát mírně rozkročmo)
 • při osekávání větví ležícího stromu je třeba stát na opačné straně kmene, než je větev, kterou právě osekáváme; pokud to nelze (nepohodlný úhel, příliš silný kmen apod.) a musíme stát jednou nebo i oběma nohama na stejné straně kmene, kde je tato větev, měli bychom mít nohy co nejdále od stromu (z důvodů uvedených v předchozí odrážce)
 • větve začínáme osekávat vždy u paty stromu (tedy nejprve osekáváme spodní větve) a postupujeme směrem ke špičce
 • strom osekáváme tzv. „po větvích“, to znamená z té strany, kde svírají s kmenem tupý (tedy větší) úhel neboli jinak řečeno, ze spodní strany větví
 • větve usekáváme co nejtěsněji u kmene, aby nedocházelo k poranění během práce s kládou či zpracovaným dřevem
 • štípat a sekat je nutné vždy na pevném dřevěném podkladu (špalku), nikdy ne přímo na zemi či kamenech
 • dřevo se musí pod místem, kde vedete úder sekerou, dotýkat podkladu – je-li úder veden do místa před či za tímto bodem, odlétne nebezpečně odseknutý kus (většinou se také nebezpečně točí) nebo dojde k uražení dřeva či sklouznutí sekery
 • pokud volnou rukou přidržujete dřevo při sekání, dbejte vždy na to, a aby byla v dostatečné vzdálenosti od místa úderu (pozor hlavně na prsty – měly by směřovat od sekery) a nevkládejte do úderu takovou sílu – raději se snažte být co nejpřesnější
 • pokud přesekáváte větve, je vždy potřeba jeden konec držet rukou, popř. přišlápnout nohou (sekáme-li na nízkém podkladu), aby dřevo nepružilo a nikoho nezranilo

Pila je dalším velmi užívaným nástrojem

Pil existuje mnoho typů (nejčastěji používané v dětských kolektivech jsou pila obloukovka s napínákem a ruční pilka zvaná ocaska), pro všechny však platí:

 • aby pila dobře sloužila, musí být v bezvadném stavu, vždy po práci je třeba ji očistit, uložit na suché a bezpečné místo, u obloukovky povolit napínací páku, chránit před vlhkem a při delším uložení ji naolejovat nebo natřít vazelínou
 • při práci na pilu netlačíme, sílu vkládáme do tahu, abychom neponičili či nezlomili list
 • přidržujeme-li řezaný předmět volnou rukou (obloukovku zapřeme o zem a břicho), měla by být v dostatečné vzdálenosti od (pohybujícího se) listu pily – především je třeba dávat pozor na polohu palce
 • řezané dřevo je vždy nutné zabezpečit proti posunu, převážení a sevření listu pily tím, že ho vhodně podložíme, připevníme nebo přidržíme
 • řežeme vždy na podkladu (příčně položená kláda nebo poleno, „koza“ apod.), a to tak, aby řez byl veden vždy až za touto podložkou
 • pokud řežeme větší kus dřeva (velké větve, klády, prkna atd.) je vždy nutné, aby těm, kdo přímo řežou, někdo další dřevo přidržoval a další případně přidržoval odřezávané kusy
 • při přepravě je nutné list opatřit chráničem, aby nedošlo ke zranění osob či poničení majetku
 • někdy je jím list opatřen již od výrobce, postačí však obalení pevnějším papírem či látkou a ovázání provázkem
 • při přenášení pily ji držíme vždy tak, aby byly zuby obráceny k zemi. 

Zdroj:
www.smop.cz
www.prevent.cz

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail