Práce s nástroji a nářadím

Zdroj: 

Každý nástroj i každé nářadí se mohou stát nebezpečnými nejen tomu, kdo je používá, ale i jeho okolí. A to platí i v případě zcela běžných a za normálních okolností zcela neškodných věcí. Riziko se jistě značně sníží, budeme-li dbát na dodržování následujících zásad a pravidel:

Při každé práci s nástroji a nářadím, které může ohrozit bezpečnost dětí, je nutná přítomnost dospělé osoby, která před každou prací zkontroluje nářadí a dětem nejprve vysvětlí základní pravidla práce s nástroji a nářadím.

Každý nástroj i každé nářadí se mohou stát nebezpečnými nejen tomu, kdo je používá, ale i jeho okolí. A to platí i v případě zcela běžných a za normálních okolností zcela neškodných věcí. Záleží totiž do značné míry na tom, zda příslušný nástroj je používán správně, zda se s nářadím zachází tak,jak se s ním zacházet má. Riziko se jistě značně sníží, budeme-li dbát na dodržování následujících zásad a pravidel:

 • nástroje a nářadí používejte vždy jen k tomu, k čemu jsou určeny
 • každý, kdo bude používat nástroj či nářadí, by měl být řádně seznámen s návodem k jeho použití, pracovními postupy, kterých se při práci s ním využívá, riziky při práci a bezpečnostními zásadami
 • nástroje a nářadí musí být vždy v bezvadném stavu – musí být řádně nabroušené, ostré (nůžky, nůž, sekera, pila, dláto), řádně nasazené na násadě či topůrku a zajištěné proti uvolnění a vypadnutí (sekera, krumpáč, lopata), části sloužící k uchopení ručního nářadí (rukojeti, násady) musí mít vhodný tvar a opracování apod.
 • před každým použitím musí být vždy zkontrolován stav a funkčnost nástrojů zodpovědnou osobou; ostré nástroje a nářadí jsou  bezpečnější než tupé – lépe plní svou funkci; při práci s nimi vynakládáme méně síly, což přináší větší přesnost, menší únavu a mírnější následky případného zranění a samy o sobě nepůsobí uživateli zranění (třísky z dřevěných částí, odletující kovové částečky apod)
 • nepoužívané nástroje a nářadí je nutné vždy uložit na bezpečné místo k tomuto účelu určené; až budeme nástroje a nářadí potřebovat, budeme vědět, kde je najdeme
 • před uložením nástroje a nářadí řádně ošetříme (očistíme, nakonzervujeme)
 • k práci s nástroji a nářadím zvolte vždy vhodné místo, k tomuto účelu vyhrazené
 • dbejte na to, aby děti, které pracují s nástroji či nářadím, měly kolem sebe dostatek volného prostoru a navzájem si nepřekážely při činnosti a nezranily se; ostatním dětem zamezte do tohoto prostoru vstup
 • opracovávané předměty nikdy nekrájet, neoškrabovat, nenabodávat špicí nebo ostřím k tělu, ruce, ale vždy opačně
 • dbejte na přísné dodržování kázně a pravidel bezpečnosti. Zcela vylučte činnosti, které jsou při činnostech s nástroji a nářadím nežádoucí
 • nenechávejte děti, které pracují s nástroji a nářadím, bez dozoru; i velmi zkušené a zručné děti je třeba alespoň občas zkontrolovat
 • pro přenášení, a především pro přepravu, nástrojů a nářadí s ostřím, hrotem apod. používejte vždy ochranné kryty; nedovolte, aby byly nástroje a nářadí nošeny přes rameno (hrozí nebezpečí poranění okolních osob při otáčení)
 • při práci s nástroji a nářadím by měla být na dostupném a všem dobře známém místě lékárnička pro poskytnutí první pomoci
 • na pracovním místě je třeba udržovat pořádek: řádně uklízet odpad (vyhrazené místo, nádoba), odklízet zpracovaný materiál a hotové výrobky, ukládat nepotřebné nástroje a nářadí na určené místo; kromě toho, že se tím dosáhne více místa na práci, zamezí se tím také ve velké míře možnosti zranění – zakopnutí či uklouznutí po odpadu nebo materiálu (častý úraz při sekání dříví), pád nářadí na nohu, šlápnutí na hřebík
 • je nutné, aby každý měl při práci vhodné oblečení a obutí, včetně nezbytných osobních ochranných pracovních prostředků a pomůcek
 • děti nesmějí samy obsluhovat elektrické nářadí a přístroje, stejně tak jako nářadí a zařízení s jiným pohonem

Zdroj:
www.smop.cz
www.prevent.cz

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail