Koupání

Zdroj: 

Koupání a hry ve vodě jsou pro děti velmi přitažlivé a oblíbené. Z pohledu bezpečnosti práce jsou to však činnosti velmi rizikové. To samozřejmě ale neznamená, že je nebudeme zařazovat do programu. Není třeba se jich bát za předpokladu, že budeme důsledně dodržovat předpisy a zásady bezpečnosti.

Koupání a hry ve vodě jsou pro děti velmi přitažlivé a oblíbené. Z pohledu bezpečnosti práce jsou to však činnosti velmi rizikové. To samozřejmě ale neznamená, že je nebudeme zařazovat do programu, zvláště na letních táborech. Právě naopak! Není třeba se jich bát za předpokladu, že budeme důsledně dodržovat předpisy a zásady bezpečnosti.

Při první návštěvě koupaliště se vedoucí osobně přesvědčí o plaveckých schopnostech dětí a rozdělí je na plavce a neplavce. Koupání dětí v přírodě je nutno přizpůsobit počasí a jejich fyzické zdatnosti a otužilosti. Voda by měla mít teplotu nejméně 20°C; doba pobytu ve vodě by neměla být delší než 1/4 hodiny. Děti od 14 let a otužilejší se smějí koupat ve vodě teplé 18°C, avšak neměly by se ve vodě zdržovat déle než 10 minut. Při výraznějším podchlazení těla může nastat i smrt. Při koupání děti nesmějí prochladnout. Po každém vykoupání se musí řádně osušit a převléci do náhradních suchých plavek, trenýrek apod.

 • děti se nesmějí koupat jednu hodinu po hlavním jídle, uhřáté a po tělesném cvičení
 • místo ke koupání v přírodě s výjimkou koupání v bazénech a rekreačních rybnících musí být projednáno s příslušným okresním hygienikem; koupat se nesmí v chovných rybnících, které jsou takto majitelem označeny, v požárních nádržích a ve vodárenských nádržích pro odběr pitné vody
 • dbát v nejvyšší možné míře na dodržování kázně a dohodnutých pravidel
 • nepodceňujte vodu a nepřeceňujte své síly
 • koupání by mělo být vždy výslovně uvedeno v programu (denní program tábora); je-li zařazeno dodatečně, měla by tato změna být do programu zanesena zodpovědnou osobou (hlavní vedoucí tábora, vedoucí akce, vedoucí oddílu apod.)
 • program ve vodě zařazovat jen v teplém počasí nebo tehdy, jsme-li schopni zajistit následné prohřátí účastníků (sauna, vytápěná klubovna)
 • ve vodě by mělo najednou být nejvíce 10 dětí nebo 10 dětí na jednu pověřenou osobu starší 18 let
 • osoba pověřená dohledem nad dětmi při koupání musí být vždy dobrý plavec (kurs pro plavčíky), aby mohla poskytnout pomoc v případě tonutí apod.
 • při nácviku skoků do vody vedoucí pozoruje děti ze břehu
 • odpovědná osoba by měla být s dětmi po celou dobu koupání vždy ve vodě
 • je-li přítomna druhá osoba, pozoruje děti ze břehu; přítomnost druhé osoby je vhodná nejen z hlediska bezpečnosti, ale také proto, aby se i vedoucí mohli střídat ve vodě, pokud je skupin dětí více (možnost prochladnutí)
 • je velmi výhodné, znají-li děti dohodnuté signály a povely (píšťalkou, praporky)
 • ani dospělí by se nikdy neměli chodit koupat sami
 • nevstupujte do vody naráz, postupně se smočte
 • neskákejte do vody uhřátí a po opalování
 • pokud se děti (i dospělí), zotavují po nemoci, neměli by do vody vstupovat
 • do neznámé vody nesmí nikdo vstupovat, natož skákat bez prověření dna, hloubky vody a přístupové cesty; to provede zásadně pouze vedoucí
 • podle charakteru dna a přístupových cest je vhodné, aby měly děti obuv do vody
 • pro neplavce by měl být zřetelně vymezen prostor, popř. by měli mít plovací vesty či jiné vhodné pomůcky
 • je vhodné rozdělit děti do dvojic s tím, že se neustále hlídají
 • neukázněné děti vykážeme okamžitě z vody
 • ani plavci se nesmějí vzdálit z prostoru, který vedoucí určí
 • vedoucí musí mít neustále přehled i o dětech, které se nekoupou a jsou na břehu; zde je dobré mít pomocníka (staršího 15 let, popř. i z řad starších dětí) a připravený program
 • při plavání na delší vzdálenost, soutěžích (skoky do vody, vodní pólo) a závodech je nutný doprovod loďky, obsazené dospělým – plavčíkem
 • pokud se koupání účastní více oddílů (např. na táboře) měl by být u vody přítomen zdravotník
 • jste-li jste ve vodě stiženi nevolností, křečí nebo se zraníte, zachovejte především klid; v poloze naznak se dostanete na břeh s nepatrnými pohyby paží či nohou (Tuto zásadu je třeba dětem dobře vštípit, a pokud možno, též nacvičit.)
 • na veřejných koupalištích a v bazénech dodržujte provozní řád a dbejte pokynů plavčíků, popř. dalších zaměstnanců
 • je výhodné, pokud můžeme děti ve vodě nějak odlišit od ostatních lidí (např. pomocí barevných čepiček)
 • na tekoucí vodě (řeka) by měla být k použití loďka se záchranným kruhem (i nafukovacím) upevněným na laně o délce alespoň 10 m  

Zdroj:
www.smop.cz
www.prevent.cz

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail