Školní a pracovní úrazy dětí, mladistvých a mladých zaměstnanců v ČR (Evropský týden BOZP 2006 pro mladé a o mladých)

Výskyt pracovních úrazů mladistvých ve věku 15–18 let se za poslední roky snížil vlivem značného poklesu zaměstnanců v této věkové kategorii. Tento pokles je však je provázen značným výskytem úrazů v gymnáziích. Toto Téma týdne přináší souhrn informací o úrazech dětí, mladistvých a mladých zaměstnanců, které souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci nebo při školní činnosti.

Úvodem

Úvodem

Nejrizikovějšími věkovými skupinami z pohledu školních a pracovních úrazů jsou žáci a studenti okolo čtrnácti let a mladí zaměstnanci nad devatenáct let.

Školní úrazy čtrnáctiletých dětí souvisí především s nezvládnutím běžného rizika a s nekázní, které jsou pro danou věkovou skupinu charakteristické.

Pracovní úrazy dvacetiletých zaměstnanců souvisí s nezvládnutím rizik při vstupu do prvního zaměstnání.

Výskyt pracovních úrazů mladistvých ve věku 15–18 let se za poslední roky snížil vlivem značného poklesu zaměstnanců v této věkové kategorii. Tento pokles je však je provázen značným výskytem úrazů v gymnáziích.

Téma týdne přináší souhrn informací o úrazech dětí, mladistvých a mladých zaměstnanců, které souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci nebo při školní činnosti. Zdrojem informací jsou dostupné údaje shromažďované v rámci České republiky různými institucemi.

Cílem je zmapovat současný stav a vývoj v oblasti, která je tématem Evropského týdne BOZP pro rok 2006. Smyslem prezentace těchto informací prezentovaných v rámci evropské kampaně je poukázat na význam věku při předcházení úrazům a naznačit tak jeden z důležitých směrů pro zaměření prevence.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail