Sportovní závody, soutěže a hry

Zdroj: 

Závodění a soutěžení je „kořením“ každé činnosti ve volném čase. U dětí, jimž je hravost a soutěžení přirozené, to platí dvojnásob. Před akcí samotnou byste se měli držet následujících zásad:

Závodění a soutěžení je „kořením“ každé činnosti ve volném čase. U dětí, jimž je hravost a soutěžení přirozené, to platí dvojnásob. Před akcí samotnou byste se měli držet následujících zásad:

 • hlavní je začít s přípravou včas. Spěch s sebou přinese spoustu chyb, nedodělků, přehlédnutí, únavy a nervozity; všechny tyto činitele mohou ovlivnit bezpečnost dětí
 • stanovit si hlavní úkoly pro další přípravu: cíl celé akce, pro koho má být, kolik lidí se jí zúčastní, jak dlouho bude trvat apod.
 • určit osobu, která za vše bude zodpovídat (tato osoba může mít k ruce také štáb akce)
 • vybereme místo a čas akce – oboje musí odpovídat věku, vyspělosti a počtu účastníků a druhu soutěže
 • pokud místo neznáme, je třeba se s ním předem seznámit a zjistit skutečnosti důležité pro organizační zabezpečení (dostupnost místa, možnosti stravování, u vícedenních akcí i ubytování, zabezpečení základní hygieny), bezpečnost prostoru, vhodnost umístění stanovišť pro druhy sportů
 • zajistíme dostatek pořadatelů tak, aby u každé soutěže, každého stanoviště, každého utkání byla jedna dospělá odpovědná osoba
 • všechny pořadatele je třeba seznámit se záměrem, podrobným programem a proškolit je z bezpečnosti práce se zřetelem k pořádané akci
 • prověřit navrhované trasy nebo sportoviště a vytipovat kritická místa (nebezpečí pádu, málo prostoru, možnost střetu s ostrým nebo tvrdým předmětem); není-li možné takováto místa odstranit, vynechat či obejít, je třeba je označit, obložit nebo jinak zabránit nebezpečí, případně zvážit možnost umístit u nich pořadatele, rozhodčího, časoměřiče stanoviště.
 • u sportovišť musíme prověřit především povrch a odstranit cizí předměty (kamínky, hřebíky, střepy) a nerovnosti a vymezit dostatek prostoru pro jednotlivé soutěže
 • všechny trasy a sportoviště je třeba viditelně a přehledně označit Označení by mělo alespoň dočasně odolávat nepřízni počasí (vítr, déšť).
 • nesmíme zapomenout určit a vymezit prostor pro účastníky čekající na start nebo na vyhlášení výsledků a prostor pro diváky
 • je vhodné připravit program pro vyplnění čekací doby pro ty, kteří zrovna nesoutěží či nezávodí; tato námaha se nám vyplatí, protože „Kdo si hraje, nezlobí!“
 • připravíme si včas sportovní, technické a další pomůcky a prověříme jejich stav a bezpečnost (lana, vzduchovky, míče)
 • je nezbytné, abychom včas rozeslali organizační pokyny všem účastníkům akce, (vybavení, obuv, oblečení, procvičení znalostí a dovedností)
 • je-li to potřebné, vyberte a označte přístupové cesty od parkoviště, MHD
 • měli bychom zajistit na akci zdravotníka, u akcí s větším počtem lidí raději lékaře

Na začátku (závodu) akce je nutné seznámit:

 • vedoucí, kteří přišli jako doprovod soutěžících, s pořadateli, organizačními pokyny, programem, startovní listinou, rozpisem závodu, soutěžním řádem, apod. Je velice dobré, pokud je dokážeme využít i pro činnosti vyplňující čekací doby dětí,
 • všechny účastníky s organizací, pravidly soutěží, se zásadami bezpečnosti (co se smí a nesmí, co dělat a na koho se obrátit při úrazu či jiné mimořádné události) upozornit na možná nebezpečí, vymezit prostory soutěží, seznámit s trasou, vysvětlit značení,
 • účastníky se zásadami co dělat, když se někdo na trase zraní nebo zabloudí (určit signály, orientační body) 

Zdroj:
www.smop.cz
www.prevent.cz

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail