Činnost v místnosti

Zdroj: 

Leckdo namítá, že místnost je z hlediska nebezpečí úrazu či jiné nehody poměrně bezpečná a je zbytečné o ní hovořit příliš podrobně. Zdaleka tomu tak však není – úrazů v místnosti není málo. A většině z nich by se dalo předejít, pokud by byla všeobecně známa a dodržována základní pravidla:

Leckdo namítá, že místnost je z hlediska nebezpečí úrazu či jiné nehody poměrně bezpečná a je zbytečné o ní hovořit příliš podrobně. Zdaleka tomu tak však není – úrazů v místnosti není málo. A většině z nich by se dalo předejít, pokud by byla všeobecně známa a dodržována základní pravidla:

 • je třeba znát a dodržovat pravidla určená pro provoz v místnosti např. řád klubovny, domovní řád, řád školy; tato pravidla by měla být vyvěšena na viditelném místě a všichni by s nimi měli být prokazatelně seznámeni
 • program činnosti by měl vždy odpovídat charakteru místnosti
 • měly by být omezeny nebezpečné činnosti v místnosti, zvláště pak lezení po výškách, stoupání na židle a stoly, běhání, skákání, klouzání a házení; nedodržování kázně a pravidel je jednou z nejčastějších příčin úrazů a nehod
 • to vše se vztahuje samozřejmě i na prostory přiléhající či přístupové (chodby, vestibuly, schodiště), náležející k místnosti – klubovně, třídě
 • na chodbách nedovolit běhání, klouzání, sjíždění po zábradlí, skákání ze schodů

Místnost by svým charakterem a stavem měla splňovat alespoň základní požadavky na:

 • prostor – doporučená výška místnosti jsou 3 metry, minimálně 2,1 metru, 2 metry čtvereční nezastavěné plochy na osobu a 15 metrů krychlových prostoru na osobu
 • hygienické vybavení – sociální zařízení, voda, možnost větrání a topení, dostatek světla
 • vybavení a uspořádání – podlahová krytina by neměla být kluzká či volně položená (bez upevnění), měla by se snadno udržovat, nejvíce používané a rizikové části (kolem dveří, tepelných spotřebičů, apod.) by měly být co nejméně zastavěné nábytkem a volně přístupné, nábytek a další vybavení by měly mít co nejméně nebezpečných prvků (ostré rohy, skleněné výplně, vyčnívající kovové části),
 • v místnosti je třeba pravidelně kontrolovat stav vybavení a zařízení
 • v místnosti či jiných prostorách určených k hromadným nebo dokonce veřejným akcím musí být vyvěšeny požární poplachové směrnice, evakuační plán, traumatologický plán
 • v těchto prostorách musí být zároveň na dobře viditelném a dostupném místě hasicí přístroj,u kterého provozovatel musí zabezpečit pravidelné revize
 • zvláštní pozornost je třeba věnovat tepelným zdrojům (kamna, vařiče, zářiče) i práci s elektrickým zařízením a přístroji; děti by s nimi měly pracovat pouze pod dohledem
 • pokud jsou tepelné spotřebiče umístěny v místě, které je více navštěvované (u vchodových dveří), je vhodné oddělit je pevným zábradlím nebo mříží či alespoň paravánem z nehořlavého materiálu
 • pro zvýšení bezpečnosti je dobré, aby elektrické zásuvky byly opatřeny záslepkami. Každé poškození elektrické zásuvky či vypínače je třeba urychleně opravit nebo zásuvku nebo vypínač vyřadit z provozu (tyto činnosti v žádném případě nesmějí vykonávat děti), aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru
 • při otevírání a zavírání oken je třeba dbát co největší opatrnosti. Je vhodné využívat zachycujících zarážek. Je nutné zabránit vyklánění dětí z oken, lezení na okna a parapety či dokonce sezení na nich
 • je nebezpečné nechávat otevřená dvířka různých skřínek a skříní, zvláště pak jsou-li prosklená, stejně jako dveře či okna
 • zvýšenou pozornost je třeba věnovat všem rohům, hranám a výčnělkům v místnosti; kde to dovolují podmínky, je vhodné je odstranit či zakrýt pomocí stavebních úprav (zaoblení rohů, zapuštění vyčnívajících prvků...) nebo různých krytů (radiátory...); není-li to možné, je třeba vhodným uspořádáním nábytku a vybavení místnosti v co největší míře vyloučit tyto prvky z nejpoužívanějších částí
 • neméně důležitý je i dobrý stav podlahových ploch; měly by být rovné bez prohlubní a výstupků, podlahové krytiny by měly být udržovány v bezvadném stavu – nebezpečí hrozí zejména na uvolněných parketách a dlaždicích či špatně položeném nebo uvolněném linu, koberci apod. 

Zdroj:
www.smop.cz
www.prevent.cz

Autor článku: 

Komentáře

Činnost na zahradě :-)

07.03.2006 - 10:08 Eduard Šimánek
Mám pocit, že výše uvedený článek byl vytržen z kontextu. Činnost v místnosti, je opravdu pojem nad pojmy z hlediska prevence rizik. Měli bychom být přesní a nemíchat "hrušky s jablky". Konstrukční požadavky, požární ochrana, místní provní bezpečnostní přšdpisy, pravidla chování, vypsání některých nebezpoečí, pažadavek na kontroly pracovišť a to vše se vešlo do jednoho článku? Dále ttermíny typu: "místo, které je více navštěvované", nejpoužívanější části". Světlá výška místnosti min. 2,1 m?????????????????????????????????????????????????

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail