OOPP

20.02.2012
Článek se zabývá přidělováním pracovního oblečení a OOPP a zmiňuje i jejich financování. Byl zpracován jako odpověď na dotaz učitele tělesné výchovy, zda-li má nárok na přidělení ochranného pracovního oděvu.
12.01.2012
Zdroj:
Věřím, že čtenáři těchto webových stránek mi prominou toto lidové rčení používané při málo přehledných situacích. Pro aktuální platné znění ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce to však platí beze zbytku.
07.12.2011
Cílem projektu je shrnout aktuální vědecké poznatky o nebezpečnosti nanočástic a ostatních aerosolových částic, které se mohou vyskytovat na pracovištích
24.10.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Anna Samková z Ministerstva práce a sociálních věcí.
19.09.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.
29.06.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.
18.04.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.
11.04.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.
23.03.2011
Zdroj:
V předchozích dnech vyšlo nové číslo časopisu Inovace, přesněji řečeno dvoučíslo (4/2010 + 1/2011). Hlavním témtatem tohoto dvoučísla je ochrana rukou, zraku a sluchu. V přiloženém přehledu trhu jsou představeny ochranné pracovní rukavice a ochranné pracovní a jednorázové oděvy.
09.03.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.
08.03.2011
Zdroj:
Pracovník spadl z mokré střechy, na které se pohyboval bez zajištění. Zjistilo se, že zaměstnavatel nedbá o bezpečnost práce.
14.02.2011
Zdroj:
V poslední době lze zaznamenat nárůst realizovaných projektů záchytných systémů za použití kotvících bodů a systémů dle ČSN EN 795. Současně s tím však narůstá počet špatně provedených řešení, které v konečném důsledku mohou vést k vážnému zranění a smrti. Základní požadavek záchytných systémů (viz ČSN EN 363), aby uživatel systému byl zachycen před kolizí se zemí, konstrukcí nebo jakoukoliv jinou překážkou, není vždy dodržen.
13.12.2010
Zdroj:
V poslední době se stále častěji můžeme setkat se zásadními chybami v navrhování systémů určených k individuální ochraně před pádem, které mají sloužit při provádění udržovacích prací. Věnujme jim tedy pozornost v tomto Tématu týdne.
13.12.2010
Dotaz byl publikován v Poradci bezpečnosti a ochrany zdraví - Otázky a odpovědi 5/2010.
27.04.2010
Zdroj:
Včetně přehledu trhu v oblasti ochrany zraku a sluchu.
08.03.2010
Osobní ochranné prostředky (dále jen OOP) proti pádu z výšky jsou výrobky, určené k ochraně proti smrtelnému nebezpečí pádu z výšky anebo proti pádu z výšky, které může vážně poškodit zdraví. V tomto Tématu týdne je rozebrána problematika zkoušení OOP proti pádu z výšky zaměřena na statické a dynamické zatížení, jsou popsány obecné parametry při zkoušení OOP a zkušební postupy pro jednotlivé typy zkoušek. Také jsou identifikovány nejčastější důvody, pro které OOP neprojdou zátěžovými zkouškami.
23.02.2010
Zdroj:
Supertenké nitrilové rukavice odstraňují riziko alergie na latex a zároveň zvyšují pracovní výkon.
08.02.2010
I když akutní riziko sněhových kalamit momentálně pominulo, zima ještě zdaleka neřekla své poslední slovo a meteorologové slibují další příděl sněhu. Bílá nadílka však skýtá mnohá nebezpečí a tak jsme se spolu s kolegy ze společnosti Singing Rock - Polygon na jedno z nich podívali v tomto Tématu týdne, a to včetně názorné obrazové části.
16.11.2009
Zdroj:
Protože informací o správném používání ochranných prostředků pro případ pandemie tzv. "prasečí chřipky" není nikdy dost, vracíme se k tomuto tématu znovu.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail