Sluneční brýle pro řidiče jako OOPP

Dotaz byl publikován v Poradci bezpečnosti a ochrany zdraví - Otázky a odpovědi 5/2010.

Dosud jsme poskytovali řidičům jako OOPP brýle v ceně cca 400,- Kč, které měly UV filtr. V loňském roce jsme ovšem měli závažný pracovní úraz šetřený Policií ČR i oblastním inspektorátem práce a rázem je na spoustu banálních věcí jiný pohled, jiná opatrnost.  Teď si myslíme, že takové sluneční brýle by měly mít nejen UV filtr, ale měly by splňovat kategorii OOPP (atest). Co když při nárazu brýle prasknou a způsobí poranění obličeje, očí? Můj dotaz tedy zní - jaké vlastnosti a jaké osvědčení  by měly mít sluneční brýle, které poskytuje firma řidičům vozidel jako OOPP pro ochranu zraku proti oslnění?

Sluneční brýle patří mezi osobní ochranné prostředky (OOP), jak je definuje evropská směrnice č. 89/686/EHS. Její požadavky jsou v České republice převzaty nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kde je zařazení těchto brýlí uvedeno v § 3, odst. 2, písm. f).

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou podmnožinou OOP, neboť mezi ně nepatří ochrana poskytovaná pro sport a volný čas. Ochranné brýle proti oslnění jsou zařazeny mezi OOPP podle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2.

Při posuzování slunečních brýlí se použijí normy, které jsou harmonizovány k příslušnému nařízení vlády a směrnici. Pro běžné (proti)sluneční brýle platí ČSN EN 1836 + A1 "Osobní prostředky k ochraně očí - Protisluneční brýle, protisluneční filtry pro všeobecné použití a filtry k přímému pozorování slunce". Pro (proti)sluneční brýle pro průmyslové použití platí EN 172 "Osobní prostředky pro ochranu očí. Protisluneční filtry pro profesionální použití", společně s ČSN EN 166 "Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení".

Ochranu proti UV záření, včetně minimálních požadavků na pevnost brýlí a zohlednění požadavků na rozpoznání signálních světel při řízení vozidla, obsahují obě normy. Výrobce, který deklaruje využití ČSN EN 172 a ČSN EN 166, však prověřuje u výrobku více požadavků pro širší okruh rizik. Patří sem například zvýšená odolnost proti nárazu a řada dalších parametrů, o nichž musí výrobce informovat v návodu.

Závěr: Pro běžné řízení automobilu vyhovují sluneční brýle, které jsou označeny CE, přičemž na obrubě, přiloženém štítku nebo v návodu musí být odkaz na normu EN 1836 + A1, včetně dalších doplňujících informací.

Pokud požadujete zvýšenou odolnost brýlí proti nárazu případně i dalším rizikům, zvolte sluneční brýle označené CE s odkazem na EN 172 a EN 166, přičemž v návodu musí být uvedeny druhy ochrany, které brýle poskytují.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail