Ochrana sluchu

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.

Na pracovišti je stanovena povinnost vzhledem ke zvýšenému hluku používat ochranu sluchu. Má tuto povinnost jen pracovník, který se na takovém místě pohybuje, nebo i zaměstnanec, který pracoviště na určitou dobu navštíví, ale jinak se pohybuje mimo tento prostor?

Obecně platí zákoník práce, který v § 101 (5) uvádí: "Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích."

Zaměstnavatel tedy poskytne potřebné OOPP na ochranu sluchu všem osobám ohroženým působením hluku na daném pracovišti.

Záleží také na charakteru hluku (ustálený, proměnný, resp. impulsní hluk, apod.), což může mít vliv na pravidla používání OOPP. Je potřeba řídit se nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kde jsou stanoveny přípustné expoziční limity a vycházet z konkrétních podmínek na pracovišti. Např. § 7 uvedeného NV umožňuje ke stanoveným přípustným expozičním limitům připočíst korekce KT při vystavení hluku na dobu jinou než 8 hodin. To však určitě nelze zjednodušit na obecné tvrzení, že zaměstnanec, který navštíví pracoviště na krátkou dobu, nemusí použít chrániče sluchu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail