Zkoušení osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky na statické a dynamické zatížení

Osobní ochranné prostředky (dále jen OOP) proti pádu z výšky jsou výrobky, určené k ochraně proti smrtelnému nebezpečí pádu z výšky anebo proti pádu z výšky, které může vážně poškodit zdraví. V tomto Tématu týdne je rozebrána problematika zkoušení OOP proti pádu z výšky zaměřena na statické a dynamické zatížení, jsou popsány obecné parametry při zkoušení OOP a zkušební postupy pro jednotlivé typy zkoušek. Také jsou identifikovány nejčastější důvody, pro které OOP neprojdou zátěžovými zkouškami.

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky

Základním předpisem, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky je nařízení vlády č. 21/2003 Sb. z 9. prosince 2002 a Směrnice Rady 89/686/EHS. Podle NV č. 21/2003 Sb. musí OOP, určený pro zamezení pádům z výšky nebo jejich důsledkům, obsahovat nosný postroj a upevňovací systém, který je možno připojit ke spolehlivému kotvícímu bodu. Musí být navržen tak, aby při předpokládaných podmínkách použití byl vertikální pokles uživatele snížen na minimum, aby se zabránilo střetnutí s překážkami a aby brzdná síla nedosáhla mezní hodnoty, při jejímž překročení by mohlo dojít k fyzickému poškození, roztržení nebo prasknutí jakékoli součástky osobního ochranného prostředku, což by mohlo vést k pádu uživatele.

Musí být též zajištěno, že po zabrzdění je uživatel udržován v takové poloze, ve které může očekávat pomoc, je-li to nezbytné.

Pokyny výrobce musí blíže určovat zejména všechny důležité informace týkající se:

  1. charakteristik spolehlivého kotvicího bodu a nezbytné minimální světlé výšky pod uživatelem,
  2. řádného způsobu navlečení nosného postroje na tělo a připojení upevňovacího systému ke spolehlivému kotvicímu bodu.

Druhy osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky

Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky se dají rozdělit do dvou základních skupin:

  1. pracovní (OOP používané zaměstnanci při práci ve výšce jako pracovní osobní ochranný prostředek),
  2. sportovní (horolezecké).

Obě skupiny výrobků jsou shodně zařazeny do kategorie OOP proti pádům z výšky, a tedy se na ně vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. a k němu vydané nařízení vlády č. 21/2003 Sb., které do českého práva zapracovaly směrnici Rady ES 89/686/EEC.

Přitom je nutno vzít na vědomí, že OOP proti pádům z výšky (úvazy, lana, karabiny, vklíněnce, tlumiče pádu, skoby, helmy, kladky, šplhadla) apod. patří v rámci OOP mezi tzv. "stanovené výrobky 3. kategorie", což znamená, že chrání před nebezpečím smrti.

Obr. č. 1, 2 a 3 Horolezecké úvazky – bederní, hrudní a celotělový

Obr. č. 4 a 5 Pracovní zachycovací postroje

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail