ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce, aneb "aby se v tom čert vyznal"

Zdroj: 

Věřím, že čtenáři těchto webových stránek mi prominou toto lidové rčení používané při málo přehledných situacích. Pro aktuální platné znění ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce to však platí beze zbytku.

Nedávno jsem byl požádán o vypracování přehledu požadavků na bezpečnostní sítě pro zahraniční subjekt podnikající na našem území. Zjistil jsem, že to není snadný úkol a dospět k jednoznačným závěrům, co je vlastně platné,  je nadmíru obtížné.

Tato norma platí pro navrhování, montáž, demontáž, používání a údržbu ochranných a záchytných konstrukcí používaných při stavebních, montážních nebo jiných pracích. Obsahem normy jsou požadavky a zkušební metody zejména pro ochranné konstrukce, ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, ochranné lešení, ochranné poklopy, bezpečnostní sítě, záchytné konstrukce, záchytné ohrazení a záchytné stříšky.

Je tedy logické, že přehlednost a jednoznačnost normy by měla být stěžejní.  Jak se však  v této normě dobře orientovat, když od doby své platnosti byla 4 x změněna a některá ustanovení byla zrušena nebo nahrazena články jiných norem. K tomu, aby se uživatel normy dopracoval k úplnému znění, musí nejen vyškrtat a nahradit řadu článků, ale také vepsat řadu článků ze změn a jiných norem. A jak se již stalo téměř pravidlem u právních předpisů, nepřehlednost a nejednoznačnost je stejná i u této normy.

Pro získání alespoň základní orientace je nutné si opatřit ČSN EN 1263-1, ČSN 1263-2, ČSN EN 13374, ČSN EN 12811-11. A protože z těchto norem platí pro změny normy základní (ČSN 73 8106) pouze některé články, čeká uživatele několikahodinová práce. Až se podaří zpracovat si základní osnovu platných článků, musíte si opatřit dále například: ČSN EN 12811-2, ČSN 73 8101 a související normy, ČSN EN 12810-1 a ČSN EN 12810-2. A to neuvádím odkazy na další normy, které jsou standardní jako u většiny norem.  S ohledem na to, že předmětná norma nabyla účinnosti 1.3.1983, zjistíte, že i normy, na které platné články odkazují, doznaly již také řadu změn.

O důležitosti znalostí této normy málokdo asi pochybuje. Současná situace však může vést k nectěným chybám a omylům. V oblasti bezpečnosti a ochrany práce mohou být následky vážné. Věřím, že Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Praha bude uvažovat o možnosti vydat úplné znění tohoto technického předpisu nebo o jiném vhodném řešení této nepřehledné situace.

Autor článku: 

Komentáře

Dříve do každého dotisku

12.01.2012 - 09:03 Tomáš Neugebauer
Dříve do každého dotisku jednotlivé normy byly zahrnuty i její změny. To dnes, pokud je mi známo, neplatí, neboť vám vytisknout původní znění a k tomu všechny platné změny a opravy. Stejné je to, pokud využíváte elektronickou podobu (dálkový přístup). Vydávání úplných znění českých technických norem, jako je tomu u právních předpisů nebo technických předpisů, pokud vím, neexistuje. Je pravdou, že v mnohých případech by to usnadnilo práci.

Re:

17.01.2012 - 14:25 František Parák
Dík za trefné konstatování stavu a ing. Klasovi navíc za nevšední ochotu s jakou mi kdykoli poskytne informace a odpovědi na moje všetečné otázky. Teď ještě najít někoho kdo dokáže pohnout s pány na ÚNMZ k tomu aby aktualizaci původních znění o změny a opravy zajistili. Platíme si je dobře.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail