Kde se stala chyba

31.08.2012
Zdroj:
Pracovník na stáži z důvodu nedostatečného zajištění spadl do výtahové šachty.
01.08.2012
Zdroj:
Zaměstnanec vstupoval do prostoru, který nebyl dostatečně osvětlen a spadl do sněhové jámy na stavbě. K porušení předpisů BOZP došlo na straně zaměstnavatele i hlavního dodavatele stavebních prací.
10.07.2012
Zdroj:
Při obsluze dopravníku byla ruka pracovníka vtažena do zařízení. Zaměstnavatel nezajistil dostatečná opatření proti zachycení zaměstnance.
14.06.2012
Zdroj:
Pracovník spadl z lešení na stavbě rodinného domu. Zjistilo se, že zaměstnavatel ignoroval předpisy BOZP.
25.05.2012
Zdroj:
Postižený zvolil špatný postup při uvolňování zavěšeného stromu a byl zasažen částí kmene.
10.05.2012
Zdroj:
Zaměstnavatel nezajistil zaměstnancům používání vhodného žebříku a stal se závažný pracovní úraz.
13.04.2012
Zdroj:
Firma řádně nezakryla otvor v podlaze a pracovník jiné firmy provádějící kontrolu jím propadl do nižšího patra.
16.03.2012
Zdroj:
K pracovnímu úrazu došlo při náklonu jízdní soupravy návěsu s tahačem s následným pádem soupravy na levý bok. Pracovník se zranil o dveře kabiny.
21.02.2012
Zdroj:
Pracovník se zdržoval v ohroženém prostoru stroje, byl zasažen břemenem do hlavy a odhozen na stěnu výkopu. Utrpěl zranění hlavy, páteře a pohmožděniny.
26.01.2012
Zdroj:
Pracovní manipuloval s velkoplošnými laminovými deskami, podcenil jejich hmotnost a došlo k jeho přiražení k podlaze.
23.12.2011
Zdroj:
Pracovník prováděl práci na lisu, ke které nebyl pověřen, a přivodil si úraz.
29.11.2011
Zdroj:
Zaměstnavatel zpracoval místní bezpečnostní předpis pro výrobní linku, který byl však v rozporu s bezpečnostním předpisem dodaným od výrobce. Zaměstnanec porušil místní bezpečnostní předpis u zaměstnavatele a způsobil si zranění ruky.
27.10.2011
Zdroj:
Zaměstnanec chtěl uvolnit zaklíněnou lednici na dopravníku. Skončil v tubusu recyklační linky se zraněním hlavy a krku.
23.09.2011
Zdroj:
Pracovník při přístupu k místu práce na hřebenu eternitové střechy propadl touto střechou z výšky přes 6 m na betonovou uličku uvnitř kravína.
26.07.2011
Zdroj:
Postižený nedodržel pracovní postup, pohyboval se v zakázaném prostoru a spadl na něj balík slámy.
24.06.2011
Zdroj:
Přestože nedošlo k porušení BOZP ze strany zaměstnavatele ani zaměstnance, stal se úraz. A sice v odchovně mladého dobytka při kontaktu s býkem.
31.05.2011
Zdroj:
Zaměstnavatel nezajistil bezpečné prostředí na pracovišti - v rodinném domě, kde se pracovalo s chemickými látkami. Zavinil tak výbuch, požár a popálení zaměstnance.
13.05.2011
Zdroj:
Dva pracovníci se v prostoru zamořeném kyanovodíkem pohybovali bez ochranné masky a upadli do bezvědomí. Jeden utrpěl pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dní, druhý (zaměstnanec asanační firmy) zemřel.
22.04.2011
Zdroj:
Pracovník obsluhoval vrtačku v rukavicích, došlo k zachycení rukavice a odtržení palce pravé ruky rotujícím vrtákem.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail