Pracovní úraz – napadení býkem

Zdroj: 

Přestože nedošlo k porušení BOZP ze strany zaměstnavatele ani zaměstnance, stal se úraz. A sice v odchovně mladého dobytka při kontaktu s býkem.

Úrazový děj

Dva pracovníci vykonávali přehánění skotu a jeho naložení na nákladní automobil k odvozu na jatka. Měli naloženy 4 býky, požadovaný počet k odvozu bylo nutné navýšit o jednoho býka. Když býka oddělili od ostatních a přemístili jej do venkovního výběhu, první z mužů šel do bočních dveří s tím, že zajistí býka, aby se nevrátil zpět do odchovny. Hned za ním šel druhý muž a když se u dveří otočil, aby mohl projít ven, tak se znenadání jeden z býků v kotci rozběhl a následně postiženého narazil na zeď vedle dveří. Jeho kolega se, když uslyšel křik, vrátil zpět, zahlédl postiženého, jak leží na podlaze a nad ním stojí býk. Býka odehnal a přivolal na pomoc spolupracovníky, kteří byli venku vedle budovy. Vytáhli ho bočními dveřmi ven a poskytli mu první pomoc. Poté byl letecky přepraven do nemocnice.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

  • Postižený pracuje v organizaci jako zootechnik, dle platné lékařské zprávy byl schopen práce jako ošetřovatel skotu.
  • Absolvoval školení BOZP, jehož součástí bylo i seznámení s možnými riziky ohrožení a opatřením k jejich eliminaci a s organizační směrnicí Provozní a bezpečnostní předpis pro chov skotu a se Zásadami bezpečnosti práce v živočišné výrobě. Součástí těchto dokumentů jsou Zásady bezpečnosti práce při přehánění a chovu skotu.
  • Byl vybaven OOPP.
  • Dle vyjádření postiženého se tento býk doposud nikdy neprojevil jako agresivní.

Porušení povinností zaměstnavatele: nebylo zjištěno.

Porušení povinností postiženého pracovníka: nebylo zjištěno.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická:
nebyla přijata.
Organizační: nebyla přijata.
Výchovná: seznámení zaměstnanců s příčinou vzniku pracovního úrazu.

Přijaté opatření OIP považuje za dostačující.

Opatření uložená inspektorem OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů:
Na základě oznámení vzniku pracovního úrazu s hospitalizací delší než pět dní provedl OIP u zaměstnavatele kontrolu dle § 5 odst. 1 písm. e) v rozsahu § 3 odst. 1 písm. c) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky na straně zaměstnavatele ani postiženého v péči o BOZP.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail