VÚBP, v.v.i.

01.02.2007
Zdroj:
Na dotaz odpověděl RNDr. Petr Skřehot z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., oddělení prevence rizik a ergonomie
26.01.2007
Zdroj:
Výběr 8 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.
16.01.2007
Zdroj:
Výběr 27 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.
12.01.2007
Zdroj:
Recenze na knihu: Svět práce a kvalita života : vliv změn světa práce na kvalitu života : výzkumný projekt v rámci programu Moderní společnost a její proměny
09.01.2007
Zdroj:
Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.
08.01.2007
Zdroj:
Rámcové programy vždy byly a jsou hlavním finančním nástrojem, kterým Evropská unie podporuje výzkumné a vývojové aktivity ve všech vědních disciplínách. Rámcové programy navrhuje Evropská komise, a poté je příjímá Evropská rada spolu s Evropským parlamentem. První rámcový program spatřil světlo světa již v roce 1984
03.01.2007
Zdroj:
Povinnosti zaměstnavatele vztahující se ke školení
03.01.2007
Zdroj:
Časté dotazy týkající se povinnosti zaměstnavatele vyhotovení a vedení dokumentace o pracovních úrazech, např. knihy úrazů, složky záznamů o pracovních úrazech aj.
03.01.2007
Zdroj:
Podrobný přehled dokumentace požadované právními předpisy, ktará musí být vedená v organizaci v oblasti BOZP
03.01.2007
Zdroj:
Článek zpracovaný na základě častých dotazů podnikatelů na téma: "Jaký postup by měla zvolit nově vznikající firma v oblasti BOZP" doplněný o praktický příklad.
03.01.2007
Zdroj:
Zaměstnání pracovníků s sebou přináší řadu povinností. Nejen ve vztahu k zaměstnancům samotným, ale i ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, k úřadu práce, daňovému úřadu a podobně. Součastně s tím přibude také celá řada povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících oblast BOZP.
03.01.2007
Zdroj:
Základní informace o Inspekci práce v ČR. Postavení, působnost, oprávnění, povinnosti orgánů inspekce práce, včetně rozdělení kompetencí mezi nimi a úřady práce.
03.01.2007
Zdroj:
V článku jsou uvedeny odpovědi na vybrané časté dotazy z oblasti pracovnělékařské péče v podnicích a zdravotních prohlídek.
03.01.2007
Zdroj:
Časté dotazy z oblasti vyhodnocování rizik na pracovišti
03.01.2007
Zdroj:
Odpovědi na dotazy týkající se požadavků právních předpisů na zajišťování školení BOZP u zaměstnanců včetně odkazů na vzory formulářů z této oblasti.
03.01.2007
Zdroj:
Pokud jste fyzicky podnikající osoba, jsou Vaše povinnosti v BOZP jednodušší. Přesto i Vy musíte dodržovat přiměřeně ustanovení Zákoníku práce v platném znění. Za BOZP odpovídáte sami sobě a pracovní úraz způsobený Vaší nepozornosti nebo podceňováním BOZP Vám může způsobit i ekonomické potíže.
03.01.2007
Zdroj:
Pokud zaměstnáváte zaměstnance, vztahuje se na Vás z hlediska BOZP Část pátá Zákoníku práce v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vyplývá z toho pro Vás hodně povinností ale také sankce, když tyto povinnosti nedodržíte. Nezapomeňte, že za oblast BOZP ve Vašem podniku odpovídáte pouze vy!
01.01.2007
Zdroj:
Odbornou způsobilost v oblasti BOZP řeší ustanovení § 9 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
20.12.2006
Zdroj:
O tom, že Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) úspěšně pokročil ve své činnosti se mohli přesvědčit účastníci semináře k výzkumu na úseku BOZP, který se konal dne 13. 12. 2006 v prostorách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Sešli se zde řešitelé nejen výzkumného záměru 2004 – 2010 VÚBP, ale i projektů řešených v rámci resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, aby zde prezentovali výsledky své činnosti za rok 2006, informovali účastníky o záměrech a plánovaných postupech v roce 2007.
12.12.2006
Zdroj:
Výběr 30 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail