služební cesty

24.08.2015
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
20.03.2013
Zdroj:
Na dotaz odpověděla Ing. Olga Valášková.
28.11.2012
Dotaz byl publikován v časopisu Sondy revue č. 10 - 11/2012.
25.06.2012
Zdroj:
Článek zpracovaný podle rozsudku Nejvyššího soudu rozebírá úraz zaměstnance v průběhu zahraniční pracovní cesty na cestě z pracoviště (z budovy určené k plnění pracovních úkolů) do místa ubytování.
18.06.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.
01.11.2010
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
01.09.2010
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
21.12.2009
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
23.09.2009
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
08.06.2009
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
23.03.2009
Dotaz byl publikován v časopisu REVUE sondy č. 14/2008.
05.05.2008
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
17.10.2007
Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů je obsažena v novém zákoníku práce, konkrétně v sedmé části. Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce se zahrnují do pracovních podmínek, o kterých se zmiňuje čl. 28 Listiny základních práv a svobod.
09.07.2007
Zdroj:
Díky narůstajícímu objemu dopravy, zvyšujícímu se počtu vozidel na komunikacích i rizikovému chování některých řidičů často vysílá zaměstnavatel zaměstnance do nebezpečného prostoru, který prakticky nemůže ovlivnit. Pracovní úrazy, ke kterým dochází při dopravních nehodách, tvoří zvláštní oblast pracovní úrazovosti, proto je jim věnováno samostatné Téma týdne.
23.10.2006
Zdroj:
V současné době je naprosto běžné vysílání zaměstnanců na pracovní cesty. S tím souvisí poměrně dost povinností, které musí dodržet jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec. Článek se zabývá specifickou částí této problematiky, a to pravidly použití jízdního kola jako dopravního prostředku při pracovních cestách, která nejsou stanovena zákonnými předpisy a proto mohou být někdy opomíjena, zejména v souvislosti se zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail