Piloti versus nebezpečný svět

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zaměstnanci mají být zaměstnavatelem vysláni na služební cestu do Indie (mají delší dobu létat na území Indie a okolích států), ale odmítají to z důvodu, že výkon práce v této zemi závažným způsobem ohrožuje jejich život a zdraví. V daném případě jde o piloty, kde se předpokládá, že z povahy jejich práce jsou pracovní cesty jimi odsouhlaseny, byť to nemají někteří přímo uvedeno v pracovních smlouvách. Zde tudíž nelze aplikovat § 42 zákoníku práce, že zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Bojí se nemocí, životního prostředí, terorismu atd. Je možné tuto práci odmítnout s poukazem na ustanovení § 106 odst. 2 zákoníku práce?

Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

Musíte skutečně rozlišovat, zda se jedná o zaměstnance, kteří pracovní cestu se zaměstnavatelem sjednávají jako změnu pracovního poměru nebo o zaměstnance, kteří mají sjednán druh práce v pracovní smlouvě tak, že z něj vyplývá povinnost létat. V případě zaměstnanců, kteří nemají sjednáno létání v pracovní smlouvě a cesta do Indie je pro ně „klasická“ služební cesta, tak ti zaměstnanci samozřejmě mají právo odmítnout tuto pracovní cestu.

Jde však o piloty a u těch je podle mého názoru i ověřena zdravotní způsobilost tak, že dotyčný je schopen létat bez ohledu na to, má-li letět do Evropy, Indie či někam jinam. Tady je třeba především vycházet z obsahu pracovní smlouvy, s čím zaměstnanec souhlasil při jejím podpisu a jaký je jeho sjednaný druh práce. Domnívám se však, že zaměstnanci nemají prostor pro to, aby odmítli výkon práce, kterou jim nařídí zaměstnavatel v souladu s pracovní smlouvou. K poskytnutí konkrétnějších údajů bych potřebovala znát pracovní smlouvu dotyčných zaměstnanců.

Autor článku: 

Komentáře

Piloti mimo jiné musí projít

24.08.2015 - 15:38 Barbora Loučková
Piloti mimo jiné musí projít Ústavem leteckého zdravotnictví a získat Medical Certificate class 1, periodicity těchto prohlídek jsou dány věkově a dále dle konkrétních osob a aktuálního zdravotního stavu. Tyto prohlídky zaručí pilotům způsobilost k obchodnímu létání.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail