Otazníky kolem pracovních cest

Dotaz byl publikován v časopisu Sondy revue č. 10 - 11/2012.

V pracovní den, na který připadá "dlouhá směna", je zaměstnanec vyslán na služební cestu mimo okres. Doba strávená na cestě například do místa školení + doba samotného školení + cesta zpět je jedna pracovní doba? Nebo se za pracovní dobu počítá toliko čas, po který se školí zaměstnanec mimo okres? Pracovní poměr je uzavřen na dobu neurčitou s místem výkonu práce na pracovišti a ve městě, kde dotyčný zaměstnanec žije. Pro názornost uvedu konkrétní příklad. V "dlouhý den" je pracovní doba od 7.00 do 17.00 hod., tj. 10 hodin minus půlhodinová přestávka na oběd, tedy 9.30 hod. Zaměstnanec je vyslán na školení v Brně, školení je od 10.00 do 16.00 hod. Na cestu do Brna je zapotřebí 3 hodin a totéž na dobu zpět, tj. celkem služební cesta trvá 6 + 6 = 12 hod. - 30 min. na oběd, tj. 11.30 hod. Zaměstnanci je však započteno pouze 8 hodin a ještě je v minusu 2 hodiny, protože jel na školení v onen "dlouhý den", kdy by jinak pracoval od 7 do 17 hod., tedy by si dokonce měl ještě zbývající dobu napracovat...

V § 210 zákoníku práce je uvedeno: "Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která  spadá do pracovní doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda nebo plat ušla, poskytne mu zaměstnavatel náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku." Vzhledem k tomu, že vašemu příkladu moc nerozumím, vysvětlím to na tomto příkladu. Zaměstnanec má pracovní dobu od 7.00 hod. do 15.30 hod. Na pracovní cestu (na školení - bude se jednat o prohloubení kvalifikace) vyjede autobusem v 6.00 hod. Do místa, kde se uskuteční školení, přijede  v 9.00 hod. Školení trvá od 10.00 hod. do 17.00 hod. Do místa trvalého bydliště přijede v 19.00 hod.

V tomto případě mu od 6.00 hod. do 7.00 hod. nenáleží mzda, náhrada mzdy ani jiné náhrady. Od 7.00 hod. do 17.00 hod. mu náleží mzda, tj. náleží mu i za dobu od 7.00 hod. do 10.00 hod. Pokud prokáže, že školení trvalo do 17.00 hod., od 15.30 do 17.00 hod. se jedná o práci přesčas. Od 17.00 hod. do 19.00 hod. mu opět nenáleží mzda, náhrada mzdy ani jiné náhrady.

Pro účely poskytování stravného se samozřejmě započítává celá doba trvání pracovní cesty, tj. od 6 hod. do 19.00 hod.

Komentáře

Dobrý den,

28.11.2012 - 11:24 Jiří Havel
Dobrý den, jestli jsem dobře pochopil Vaši otázku, pak jde o následující:  zaměstnanec v rozpisu směn měl na tento den celkem 10 hodin od 7:00 do 17:00 hod.,  jde o zaměstnance placeného hodinovou mzdou, tedy měl by strávit výkonem práce v tento den 9,5 hodiny (10 hodin 0,5 hodiny přestávka na oběd), (Poznámka: Proto nějak nechápu Vaše tvrzení:" Zaměstnanci je však započteno pouze 8 hodin a ještě je v minusu 2 hodiny.)  tento zaměstnanec se školil od 10:00 do 16:00 hod.  na cestě strávil čas od 7:00 hod. do 10:00 hod. a od 16:00 hod. do 19:00 hod. Odpověď: 1. Čas strávený na školení je plně započítán do odpracovaných hodin. Ale nejen to: 2. Čas od 7:00 hod do 10:00 hod., stejně jako čas od 16:00 hod do 17:00 hod sice zaměstnanec nepracoval, ale strávil jej na cestě. V době, kdy by, nebýt na této služební cestě, dle rozpisu směn pracoval. A jak bylo uvedeno již v předcházející odpovědi: Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí. (Schválně zde zdůrazňuji "spadá do pracovní doby".) 3. Je tedy zřejmé, že z hlediska odpracované doby a mzdy v tomto případě je na tom zaměstnanec v době od 7:00 do 17:00 hod. úplně stejně, jako kdyby na žádné služební cestě nebyl a tento čas normálně pracoval dle rozpisu směn. 4. Bohužel čas od 17:00 hod. (konec směny) do 19:00 (příjezd domů) zaměstnanec sice byl na služební cestě, ale tento čas jen jel a nevykonával práci, tedy nejde o odpracovaný čas a není ani nárok na mzdu (hodiny odevzdané "na oltář vlasti"). Jediné, na co tyto hodiny mají (by měly, bohužel v tomto případě ne) vliv, je výše cestovních náhrad. Kdyby zaměstnanec vyjel v 6:59 nebo se vrátil v 19:01, trvala by služební cesta déle než 12 hodin a zvedla by se výše stravného. Přeji pěkný den Jiří Havel

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail