Dozor na škole v přírodě - rozvržení směn

Zdroj: 

Prosím o radu při rozvržení směn na škole v přírodě na ZŠ. Je toto rozvržení v pořádku z pohledu zákoníku práce i BOZP? První dozor má tyto směny: pondělí 11 hod. (7-18); úterý 12 hod. (6-18); středa 12 hod. (6-18); čtvrtek 12 hod. (6-18); pátek 6 hod. (6-12) - celkem tedy odpracuje 53 hod. v daném týdnu, poté následuje volno až do pondělí. Druhý dozor má 12hodinové směny v noční době - od pondělí do pátku celkem 48 hod., poté následuje volno až do pondělí. Jsou dodrženy 12hodinové pauzy mezi jednotlivými směnami a zároveň minimálně 35 hod. v rámci víkendu. Nikde jsem nenašla, zda je omezen počet 12hodinových směn. A je u 2. dozoru vůbec možné rozvržení mezi 18. a 6. hodinou a je zde nutná pravidelná lékařská prohlídka?

Počet 12hodinových směn není omezen. Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Délka odpočinku přitom může být zaměstnanci zkrácena až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku (§ 90 zákoníku práce). Takže rozvržení je v pořádku.

Podle § 94 odst. 1 zákoníku práce délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne. Z tohoto hlediska je to také v pořádku.

Co se týče pracovnělékařské prohlídky, tak podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, přílohy, část II., se na noční práci vztahuje lhůta prohlídky 1x za 2 roky. To však platí v případě „zaměstnanců pracujících v noci podle § 78 odst. 1 písm. k) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.“. To znamená, že se to týká zaměstnance, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období uvedeném v § 94 odst. 1 zákoníku práce.

Z výše uvedeného vyplývá, že na zaměstnance, který vykonává pouze občasný noční dozor na škole v přírodě, se to nevztahuje.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail