Pracovní cesty mezi dvěma pracovišti

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pokud jsou ve jmenovacím dekretu ředitele odloučeného pracoviště sjednaná dvě pracoviště (po sloučení dvou odloučených pracovišť), je nutno při přejíždění mezi těmito pracovišti vypisovat cestovní příkaz podepsaný nadřízeným ředitelem? Nebo je oprávněnost těchto cest dána jmenovacím dekretem? Domnívám se, že pokud jsou pracoviště ve jmenovacím dekretu (případně pracovních smlouvách zaměstnanců) rovnocenná, není nutno cestovní příkaz zpracovávat. Jde zejména o to, aby v případě nehody nebyla zpochybněna oprávněnost vykonané cesty.

V daném případě musíme vycházet z definice pojmu pracovní cesty. Podle § 42 zákoníku práce se pracovní cestou rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.

Podle ustanovení § 34 písm. b) zákoníku práce lze v pracovní smlouvě sjednat několik míst výkonu práce, zejména v takovém případě je třeba podle § 34 odst. 3 zákoníku práce v pracovní smlouvě sjednat pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad. Pokud ke sjednání takového pravidelného pracoviště nedojde, je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, nejde-li o místo výkonu práce sjednané šířeji než jedna obec. Je-li sjednáno jako místo výkonu práce více než jedna obec, je pravidelným pracovištěm obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance. To ale musíte rozhodnout podle Vašich konkrétních podmínek, odpověď na to Vám dát nemohu, protože k ní nemám v dotazu potřebné údaje.

Ještě je třeba vzít v úvahu, že zaměstnanec, který vykonává vedoucí funkci na určitém stupni řízení, nemůže sám rozhodnout, že realizuje pracovní cestu, ale je vždy třeba, aby na ni byl vyslán svým nadřízeným (vedoucím zaměstnancem), jehož pokyny musí respektovat při práci, která je předmětem pracovní cesty.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail