Výsledky vyhledávání výrazu "ergonomie"

Výsledky vyhledávání

 1. Systém řízení BOZP

  Poslední aktualizace: 15.10.2019 - 14:03

  dokumenty systému řízení BOZP a Metodickými návody Mezinárodní organizace práce (ILO-OSH) Řízení rizik Expozice fyzikálním rizikům Biologickým činitelům Pracovní zátěž, Ergonomie a Psychosociální rizika Ustanovení specifická pro jednotlivá odvětví a

 2. Plán vzdělávacích akcí na rok 2016

  Poslední aktualizace: 15.02.2016 - 16:20

  , způsoby měření a jejich vyhodnocování, možnosti optimalizací problematických pracovišť, opatření, příklady k procvičení, ukázková videa apod.); ergonomických řešení (ergonomie ve výrobním prostředí, ergonomie v kanceláři, časté problémy a jejich... faktorů, formuláře na tvorbu dokumentace kategorizace prací, studijní materiály, bezplatné telefonické konzultace po dobu 3 měsíců od absolvování semináře); fyziologie práce (rozšíření znalostí a orientaci v praktickém hodnocení ergonomie a fyziologie práce..., automatizované výpočtové vzorce vybraných faktorů ve fyziologii práce, ukážeme Vám jednoduchá opatření ke snížení zátěže a zlepšení ergonomie pracoviště, předáme Vám jednoduchý ergonomický checklist k identifikaci lokální svalové zátěže a nevhodných..., pracovní polohy, předpoklady pro měření, způsoby měření a jejich vyhodnocování, možnosti optimalizací problematických pracovišť, opatření, příklady k procvičení, ukázková videa apod.); ergonomických řešení (ergonomie ve výrobním prostředí, ergonomie v... hodnocení ergonomie a fyziologie práce, automatizované výpočtové vzorce vybraných faktorů ve fyziologii práce, ukážeme Vám jednoduchá opatření ke snížení zátěže a zlepšení ergonomie pracoviště, předáme Vám jednoduchý ergonomický checklist k identifikaci lokální

 3. Konference BOZP v roce 2021

  Poslední aktualizace: 01.09.2020 - 14:05

  Měření fyzické zátěže - podhled autorizované laboratoře Mgr. Radim Pektor Rizikový faktor Fyzická zátěž - pohled OZO v prevenci rizik Bc. Gabriela Čulíková, DiS Zlepšování ergonomie výroby a eliminace rizika vzniku nemocí z povolání MUDr

 4. SPECIALISTA BOZP, PO A EMS

  Poslední aktualizace: 15.05.2017 - 12:26

  , požární ochranu, ochranu zdraví a životního prostředí (BOZP, PO A EMS) vypracovává plán kontrol BOZP za účelem trvalého zlepšování koordinuje hodnocení rizik pracovních návodů, navrhuje zlepšení ergonomie odhaluje rizika na pracovišti z hlediska...;KHS, SUIP, požárním útvarem a ostatními orgány státní správy určuje používání osobních ochranných pracovních pomůcek provádí nástupní školení nových zaměstnanců z hlediska BOZP, PO a ergonomie schvaluje nákup chemických látek používaných ve

 5. BOZP v průmyslu: tradiční nebo nová rizika

  Poslední aktualizace: 06.04.2017 - 11:00

  informace o aktuálních tématech týkajících se BOZP a ergonomie v průmyslovém sektoru. Konkrétně si budou moci účastníci vyslechnout přednášky expertů na tato témata: průmyslová ergonomie v praxi či ergonomický design výrobního pracoviště a jeho vliv

 6. ŠKODA AUTO klade důraz na zdraví a prevenci

  Poslední aktualizace: 27.06.2013 - 15:04

  , nežli je následně řešit. Proto jsou ve ŠKODA AUTO preventivní opatření důležitým pilířem ergonomické politiky. Těžištěm zlepšení ergonomie je samotná oblast výroby automobilů. Všechny aktivity zde spočívají především v optimalizaci celého logistického a... jsou pro pracovníky mnohem přístupnější. Zlepšování pracovních podmínek se týká všech oblastí činnosti firmy. Proto se v rámci projektu ergonomie řeší i pracovní podmínky v kancelářích jako například správné sezení, nastavení monitoru počítače a zvolení... projektu ergonomie. Při hodnocení ergonomie sází ŠKODA AUTO také na nejnovější vědecké poznatky. Od poloviny roku 2012 má automobilka vlastní autorizovanou Laboratoř ergonomie a fyziologie práce. Úkolem laboratoře je zejména posuzování úrovně pracovních podmínek...Zdraví a bezpečnost zaměstnanců patří k hlavním pilířům sociální politiky společnosti ŠKODA AUTO. V rámci "Dne ergonomie", který se konal 10. června 2013, prezentovala česká automobilka hlavní body svého rozsáhlého projektu ergonomie.... je vždy lepší možným zdravotním problémům předcházet, nežli je následně řešit. Proto jsou ve ŠKODA AUTO preventivní opatření důležitým pilířem ergonomické politiky. Těžištěm zlepšení ergonomie je samotná oblast výroby automobilů. Všechny aktivity zde... se ohýbat a speciálně nakloněné palety s materiálem jsou pro pracovníky mnohem přístupnější. Zlepšování pracovních podmínek se týká všech oblastí činnosti firmy. Proto se v rámci projektu ergonomie řeší i pracovní podmínky v kancelářích jako například... oblastech přijatá, opatření do jednoho centrálního projektu ergonomie. Při hodnocení ergonomie sází ŠKODA AUTO také na nejnovější vědecké poznatky. Od poloviny roku 2012 má automobilka vlastní autorizovanou Laboratoř ergonomie a fyziologie práce. Úkolem

 7. Fyziologie práce v praxi

  Poslední aktualizace: 18.08.2016 - 08:35

  , příklady k procvičení, ukázková videa apod.) CO ABSOLVOVÁNÍM SEMINÁŘE ZÍSKÁTE Rozšíření znalostí a orientaci v praktickém hodnocení ergonomie a fyziologie práce, automatizované výpočtové vzorce vybraných faktorů ve fyziologii práce, ukážeme Vám jednoduchá... opatření ke snížení zátěže a zlepšení ergonomie pracoviště, předáme Vám jednoduchý ergonomický checklist k identifikaci lokální svalové zátěže a nevhodných pracovních poloh, bezplatné telefonické konzultace po dobu 3 měsíců od absolvování semináře) ZAHRNUTO V

 8. Fyziologie práce v praxi

  Poslední aktualizace: 18.08.2016 - 08:35

  , příklady k procvičení, ukázková videa apod.) CO ABSOLVOVÁNÍM SEMINÁŘE ZÍSKÁTE Rozšíření znalostí a orientaci v praktickém hodnocení ergonomie a fyziologie práce, automatizované výpočtové vzorce vybraných faktorů ve fyziologii práce, ukážeme Vám jednoduchá... opatření ke snížení zátěže a zlepšení ergonomie pracoviště, předáme Vám jednoduchý ergonomický checklist k identifikaci lokální svalové zátěže a nevhodných pracovních poloh, bezplatné telefonické konzultace po dobu 3 měsíců od absolvování semináře) ZAHRNUTO V

 9. Systém řízení BOZP

  Poslední aktualizace: 02.11.2018 - 15:22

  organizace práce (ILO-OSH) Řízení rizik - Expozice fyzikálním rizikům - Biologickým činitelům - Pracovní zátěž, Ergonomie a Psychosociální rizika - Ustanovení specifická pro jednotlivá odvětví a týkající se pracovníků Šetření incidentů, stanovení kořenových příčin a nápravných opatření Účastník semináře obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování semináře.

 10. Seminář Bezpečnost v průmyslu

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  přítomné obeznámil s významem ergonomie a pokračoval příklady, kdy se tento pojem mylně užívá. Apeloval na to, že není jasně specifikována profese ergonoma (přitom podotkl, že již 30 let je v každém francouzském podniku ergonom) a pokračoval výčtem právních... předpisů, které se váží k dané problematice. Po teoretickém úvodu následovalo vysvětlení pojmu „ergonomie v praxi“, který se často mylně spojuje pouze s ergonomií pracovních míst a podmínek zaměstnanců při práci s počítačem. Dalším problémem je opomíjení... oblasti stávající legislativy. Přednesená témata byla aktuální a týkala se problémů BOZP a ergonomie, se kterými se můžeme denně setkávat na různých úrovních jak v pracovním procesu, tak v běžném životě. Snažila se nastolit otázky a najít cesty k jejich řešení... „Ergonomická rizika průmyslových výrob“. Pan Skřehot nejprve přítomné obeznámil s významem ergonomie a pokračoval příklady, kdy se tento pojem mylně užívá. Apeloval na to, že není jasně specifikována profese ergonoma (přitom podotkl, že již 30 let je v každém... francouzském podniku ergonom) a pokračoval výčtem právních předpisů, které se váží k dané problematice. Po teoretickém úvodu následovalo vysvětlení pojmu „ergonomie v praxi“, který se často mylně spojuje pouze s ergonomií pracovních míst a podmínek... řadu zajímavých poznatků jak z oblasti praxe, tak z oblasti stávající legislativy. Přednesená témata byla aktuální a týkala se problémů BOZP a ergonomie, se kterými se můžeme denně setkávat na různých úrovních jak v pracovním procesu, tak v běžném životě

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail