Výsledky vyhledávání výrazu "ergonomie"

Výsledky vyhledávání

 1. Plakát Ergonomie práce a příručka Ergonomie v praxi

  Poslední aktualizace: 04.04.2022 - 09:46

  Plakát Ergonomie práce a příručka Ergonomie v praxi (viz přílohu) byly vytvořeny v rámci kampaně pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII a najdete je také na webových stránkách Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, kam budou postupně přidávány další materiály k této kampani. ... poruchykampaněpříručkyzaměstnavatelézaměstnanciVÚBP, v.v.i. Plakát Ergonomie práce a příručka Ergonomie v praxi (viz přílohu) byly vytvořeny v rámci kampaně pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII a najdete je také na webových stránkách Výzkumného ústavu... bezpečnosti práce, kam budou postupně přidávány další materiály k této kampani. Soubory ke stažení:  Plakát Ergonomie práce Příručka Ergonomie v praxiTaké si můžete přečíst 04.04.2022 - Vyhlášení mediální kampaně pro zaměstnavatele CHCETE-LI...Plakát Ergonomie práce a příručka Ergonomie v praxi

 2. Laboratoř ergonomie

  Poslední aktualizace: 09.11.2022 - 09:22

  Výuka ergonomie se nemůže obejít bez názorného doplnění přednášek různými praktickými ukázkami. Ty mohou probíhat během přednášení nebo při exkurzích do výukových laboratoří např. na Fakultě strojní ČVUT v Praze, na UMPRUM, v muzeích designu nebo ve... INTELIGENCÍ – 412 FASSATI, Tomáš. Laboratoř ergonomie: praktické příklady a cvičení z psychické, organizační a fyzické ergonomie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022. 420 s. ISBN 978-80-01-07033-8. ... Praktické příklady a cvičení z psychické, organizační a fyzické ergonomie ... Výuka ergonomie se nemůže obejít bez názorného doplnění přednášek různými praktickými ukázkami. Ty mohou probíhat během přednášení nebo při exkurzích do výukových laboratoří např. na Fakultě strojní ČVUT v Praze, na UMPRUM, v muzeích designu nebo ve... ergonomie: praktické příklady a cvičení z psychické, organizační a fyzické ergonomie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022. 420 s. ISBN 978-80-01-07033-8. Autor článku: Ulmanová JiřinaTaké si můžete přečíst 07.11.2022 - Plakát... Účast zaměstnanců a participativní ergonomie ke kampani CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII 01.11.2022 - Výrazně méně topíte a zároveň i méně větráte, aby neunikalo teplo? Pozor na možné množení plísní a bakterií! 20.10.2022...Laboratoř ergonomie

 3. Ergonomie a životní cyklus produktu

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  Abstrakt Ergonomie je vědní obor s velmi rozsáhlým záběrem v mnoha oblastech běžného života. Pomocí ergonomie je nejčastěji posuzován vztah mezi člověkem, technikou a prostředím. Ergonomie je nasazována na hodnocení pracovního prostředí, respektive... pracovních míst, která jsou teprve navrhována, nebo již existují. Jako další oblast lze zmínit například nejrůznější produkty, kdy je posuzována jejich ergonomie. Tento příspěvek popisuje implementaci ergonomie na oblast, která je známa jako životní cyklus... produktu, z pohledu ergonoma průmyslového inženýra.) Klíčová slova: ergonomie, produkt, životní cyklus produktu Abstract Ergonomics is the science of very wide-ranging in many areas of daily life. Using of ergonomics is often considered the... Ergonomie je vědní obor s velmi rozsáhlým záběrem v mnoha oblastech běžného života. Pomocí ergonomie je nejčastěji posuzován vztah mezi člověkem, technikou a prostředím. Ergonomie je nasazována na hodnocení pracovního prostředí, respektive pracovních... míst, která jsou teprve navrhována, nebo již existují. Jako další oblast lze zmínit například nejrůznější produkty, kdy je posuzována jejich ergonomie. Tento příspěvek popisuje implementaci ergonomie na oblast, která je známa jako životní cyklus produktu, z pohledu ergonoma průmyslového inženýra.) ... ergonomieproduktživotní cyklus produktu Abstrakt Ergonomie je vědní obor s velmi rozsáhlým záběrem v mnoha oblastech běžného života. Pomocí ergonomie je nejčastěji posuzován vztah mezi člověkem, technikou a prostředím. Ergonomie... je nasazována na hodnocení pracovního prostředí, respektive pracovních míst, která jsou teprve navrhována, nebo již existují. Jako další oblast lze zmínit například nejrůznější produkty, kdy je posuzována jejich ergonomie. Tento příspěvek popisuje... implementaci ergonomie na oblast, která je známa jako životní cyklus produktu, z pohledu ergonoma průmyslového inženýra.) Klíčová slova: ergonomie, produkt, životní cyklus produktu Abstract Ergonomics is the science of very wide-ranging in many areas of daily...Ergonomie a životní cyklus produktu

 4. Praktické aspekty ergonomie pracovišť

  Poslední aktualizace: 06.05.2013 - 13:31

  Část 1. Úvod Část 1. Úvod Pojem ergonomie je v posledních letech hojně diskutované téma, které zajímá stále více lidí, protože přesahuje do celé řady ostatních odvětví lidského konání. Prakticky denně se setkáváme s mnoha výrobky, jejichž design... (tj. tvar, barva, materiálové provedení apod.) jsou produktem náročného navrhování, modelování a testování specialistů. Ač si to mnohdy ani neuvědomujeme, bez ergonomie a jejích výdobytků bychom si dnes asi stěží dovedli moderní život představit.... Nejhmatatelněji můžeme využití ergonomických poznatků nalézat v interiérech dopravních prostředků, na interface výpočetní techniky, tvaru a funkčního provedení ručního nářadí, oděvů, obuvi, ochranných pomůcek a celé řady dalších. Ergonomie ovlivňuje také moderní... zdravíosvětlenípracovištěpracovní podminkypracovní prostředí Část 1. Úvod Část 1. Úvod Pojem ergonomie je v posledních letech hojně diskutované téma, které zajímá stále více lidí, protože přesahuje do celé řady ostatních odvětví lidského konání.... Prakticky denně se setkáváme s mnoha výrobky, jejichž design (tj. tvar, barva, materiálové provedení apod.) jsou produktem náročného navrhování, modelování a testování specialistů. Ač si to mnohdy ani neuvědomujeme, bez ergonomie a jejích výdobytků bychom si dnes... celé řady dalších. Ergonomie ovlivňuje také moderní způsoby příjmu a sdělování informací, mezi které patří také zpracování vizuální podoby a členění informací v nejrůznějších dokumentech, knihách, jízdních řádech, telefonních seznamech, na zobrazovacích...Praktické aspekty ergonomie pracovišť

 5. Ohlédnutí za konferencí „Ergonomie v současné praxi“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  Abstrakt Dne 15. září 2010 se v prostorách Kongresové centra veletržního výstaviště v Brně konala jednodenní ergonomická konference s názvem „Ergonomie v současné praxi“. Organizátory akce byli Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při... průběhem zmíněné akce a s tématy odborných příspěvků, jež byly významnou měrou zastoupeny pracovníky Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Klíčová slova: ergonomie, konference, Česká ergonomická společnost, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i... themes of scholarly articles, which were significantly represented by researchers from the Occupational Safety Research Institute. Keywords: ergonomics, conference, Czech Ergonomics Society, Occupational Safety Research Institute Konference „Ergonomie v... Dne 15. září 2010 se v prostorách Kongresové centra veletržního výstaviště v Brně konala jednodenní ergonomická konference s názvem „Ergonomie v současné praxi“. Organizátory akce byli Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci... „Ergonomie v současné praxi“. Organizátory akce byli Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. a Česká ergonomická společnost. Konference byla pořádána v rámci...: ergonomie, konference, Česká ergonomická společnost, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Abstract Ergonomic conference entitled "Ergonomics in current practice” held on 15 September 2010 in Congress Exhibition Centre in Brno. The organizers of..., conference, Czech Ergonomics Society, Occupational Safety Research Institute Konference „Ergonomie v současné praxi“ byla součástí doprovodného programu 10. ročníku mezinárodního veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí...Ohlédnutí za konferencí „Ergonomie v současné praxi“

 6. Obecně o významu ergonomie na pracovišti

  Poslední aktualizace: 09.12.2019 - 12:04

  1. Co je ergonomie 1. Co je ergonomie O vztahu zdraví a podmínek práce se hovořilo již ve starém Egyptě či v řeckém a římském období. První definování pracovních podmínek a patologie pochází až od italského lékaře 17. století Bernardina... Ramazziniho, který si všímal respiračních poruch a vlivu pracovních poloh na zdraví člověka, avšak teprve s nástupem industrializace (18. století) dochází k významnějšímu rozvoji disciplín souvisejících s ergonomií. Co je ergonomie Ergonomie je značně složitý..., multidisciplinární vědní obor. Začala vznikat v 19. století, kdy pestrá fyzická práce začala být nahrazována prací sedavou, zejména repetitivními pohyby u pásové výroby a ve 20. a 21. století je nadále nahrazována prací u PC. Slovo ergonomie pochází z... Stále v naší společnosti chybí obecné povědomí o ergonomii. Tento článek, který má 4 části, si neklade za cíl přinést hluboké vědecké pojednání o problematice, ale snaží se jednoduchou a srozumitelnou formou přiblížit obecný rámec a význam ergonomie pro... výkon pracovních činností. Je zaměřen na oblast ergonomie ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovním podmínkám a na možné důsledky nedodržování a podceňování zásad ergonomie v praxi, vedoucí k celé řadě zdravotních problémů. ... práceochrana zdraví 1. Co je ergonomie 1. Co je ergonomie O vztahu zdraví a podmínek práce se hovořilo již ve starém Egyptě či v řeckém a římském období. První definování pracovních podmínek a patologie pochází až od italského lékaře 17. století Bernardina... Ramazziniho, který si všímal respiračních poruch a vlivu pracovních poloh na zdraví člověka, avšak teprve s nástupem industrializace (18. století) dochází k významnějšímu rozvoji disciplín souvisejících s ergonomií. Co je ergonomie Ergonomie je značně... složitý, multidisciplinární vědní obor. Začala vznikat v 19. století, kdy pestrá fyzická práce začala být nahrazována prací sedavou, zejména repetitivními pohyby u pásové výroby a ve 20. a 21. století je nadále nahrazována prací u PC. Slovo ergonomie...Obecně o významu ergonomie na pracovišti

 7. Ergonomie kyslíkového kopí v průmyslové praxi

  Poslední aktualizace: 21.11.2019 - 15:38

  zhodnoceno zaměstnavatelem vyvíjené kyslíkové kopí a je navržena jeho optimalizace. Klíčová slova: kyslíkové kopí, ergonomie, odpich strusky, tavící šachtová pec Abstract The oxygen lance can also be used to tap slag from a melting shaft furnace... trubky (především po odhoření cca ½ kopí). V případě, kdy se odpich daří provádět ručně, pomocí prosté železné tyče, je kyslíkové kopí méně vhodné. To však neplatí pro případ, kdy se nedaří zátku jednoduše propíchnout. Z pohledu ergonomie je tak možné...://thwiki.org/t=Sauerstoff-Kernlanze. Vzorová citace SENČÍK, Josef …[et al.]. Ergonomie kyslíkového kopí v průmyslové praxi. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2019, roč. 12, speciální č. Nové trendy v BOZP 2019. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/ergonomie-kyslikoveho-kopi-v-prumyslove-praxi. ISSN 1803-3687. ... porovnání různých způsobů provádění odpichu. Z ergonomického pohledu je zároveň zhodnoceno zaměstnavatelem vyvíjené kyslíkové kopí a je navržena jeho optimalizace. Klíčová slova: kyslíkové kopí, ergonomie, odpich strusky, tavící šachtová pec Abstract... po odhoření cca ½ kopí). V případě, kdy se odpich daří provádět ručně, pomocí prosté železné tyče, je kyslíkové kopí méně vhodné. To však neplatí pro případ, kdy se nedaří zátku jednoduše propíchnout. Z pohledu ergonomie je tak možné konstatovat, že z.... Vzorová citace SENČÍK, Josef …[et al.]. Ergonomie kyslíkového kopí v průmyslové praxi. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2019, roč. 12, speciální č. Nové trendy v BOZP 2019. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra...Ergonomie kyslíkového kopí v průmyslové praxi

 8. Využití digitálních nástrojů ergonomie v praxi

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  pracoviště. Na tomto modelu byly aplikovány metody ergonomických analýz dvou softwarů, na jejichž základě byla provedena kvalifikovaná analýza. Klíčová slova: ergonomie, digitalizace, ergonomické analýzy, softwary Abstract Nowadays science is... ovlivňována i oblast ergonomie. V současné době jsou jedny z nejkomplexnějších ergonomických studií obsaženy ve dvou digitálních softwarových nástrojích (nástrojích digitální fabriky), kterými je Delmia a Tecnomatix. Oba tyto softwary mimo jiné obsahují i... předpokladem při efektivní ergonomické optimalizaci pracovního systému. Obr. 7: Schéma klasického pojetí ergonomie, zdroj [3] Literatura [1] BUREŠ, M. Ergonomie ve virtuálním světě. In 5. ročník medzinárodnej konferencie Priemyselné inžinierstvo... příspěvek pojednává o případové studii konkrétního modelu výrobního pracoviště. Na tomto modelu byly aplikovány metody ergonomických analýz dvou softwarů, na jejichž základě byla provedena kvalifikovaná analýza. Klíčová slova: ergonomie, digitalizace... umožňuje od základů měnit metody inženýrské práce. Stejně tak je ovlivňována i oblast ergonomie. V současné době jsou jedny z nejkomplexnějších ergonomických studií obsaženy ve dvou digitálních softwarových nástrojích (nástrojích digitální fabriky), kterými je...% celkovou pohodu člověka v pracovním prostředí. Sledování těchto pracovních podmínek i bez podpory digitálních nástrojů je proto nezbytným předpokladem při efektivní ergonomické optimalizaci pracovního systému. Obr. 7: Schéma klasického pojetí ergonomie...Využití digitálních nástrojů ergonomie v praxi

 9. Vybrané aspekty ergonomie při kancelářské práci

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  vhodných pomůcek by navíc měly být zohledněny ergonomické požadavky na vybavení a individuální nároky zaměstnanců. Z hlediska prevence by nemělo být opomenuto ani pravidelné posilovací a uvolňovací cviky. Klíčová slova: ergonomie, kancelářské práce... teplotní účinky a vnímání prostoru. (Upraveno dle [3] a [4]) Hodnocení kancelářského pracoviště Pro orientační zhodnocení kancelářského pracoviště je možné využít dotazník (Tabulka 7), který byl vytvořen v oddělení prevence rizik a ergonomie VÚBP..., resp. oblasti, kde lze předpokládat problémy. Pracoviště je možné zhodnotit ještě z ergonomického pohledu pomocí dotazníku (Tabulka 8). Jedná se o dotazník, který vznikl opět v oddělení prevence rizika a ergonomie VÚBP Praha. Po provedení šetření je... posilovací a uvolňovací cviky. Klíčová slova: ergonomie, kancelářské práce, bezpečnost práce, zdraví, pracovní prostředí Abstract The quality office work can be only in good working environment (microclimatic, ergonomics etc.). Increased attention...] a [4]) Hodnocení kancelářského pracoviště Pro orientační zhodnocení kancelářského pracoviště je možné využít dotazník (Tabulka 7), který byl vytvořen v oddělení prevence rizik a ergonomie VÚBP Praha. Tento dotazník nabízí možnost orientačního... dotazníku (Tabulka 8). Jedná se o dotazník, který vznikl opět v oddělení prevence rizika a ergonomie VÚBP Praha. Po provedení šetření je vhodné se zaměřit především na ty položky, které nebyly splněny. U těchto položek pak hledat důvod proč nebyly splněny...Vybrané aspekty ergonomie při kancelářské práci

 10. Plakát Účast zaměstnanců a participativní ergonomie ke kampani CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII

  Poslední aktualizace: 07.11.2022 - 15:09

  V dubnu 2022 byla zahájena kampaň pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII. Materiály k této kampani, včetně nového plakátu Účast zaměstnanců a participativní ergonomie, najdete na webových stránkách Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. ... poruchyzaměstnancizaměstnavateléVÚBP, v. v. i. V dubnu 2022 byla zahájena kampaň pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII. Materiály k této kampani, včetně nového plakátu Účast zaměstnanců a participativní ergonomie, najdete na...Plakát Účast zaměstnanců a participativní ergonomie ke kampani CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail