Výsledky vyhledávání výrazu "ergonomie"

Výsledky vyhledávání

 1. Základy ergonomie

  Poslední aktualizace: 31.07.2019 - 09:57

  Téma: Základy ergonomie Určeno: pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, zájemce o ergonomická řešení pracovišť, vedoucí zaměstnance, majitele firem Osnova: obsah ergonomie právní úprava ergonomie hodnocení pracovních podmínek – čeho... Základy ergonomie ...Základy ergonomie

 2. Praktické aspekty ergonomie pracovišť

  Poslední aktualizace: 06.05.2013 - 13:31

  Část 1. Úvod Část 1. Úvod Pojem ergonomie je v posledních letech hojně diskutované téma, které zajímá stále více lidí, protože přesahuje do celé řady ostatních odvětví lidského konání. Prakticky denně se setkáváme s mnoha výrobky, jejichž design... (tj. tvar, barva, materiálové provedení apod.) jsou produktem náročného navrhování, modelování a testování specialistů. Ač si to mnohdy ani neuvědomujeme, bez ergonomie a jejích výdobytků bychom si dnes asi stěží dovedli moderní život představit.... Nejhmatatelněji můžeme využití ergonomických poznatků nalézat v interiérech dopravních prostředků, na interface výpočetní techniky, tvaru a funkčního provedení ručního nářadí, oděvů, obuvi, ochranných pomůcek a celé řady dalších. Ergonomie ovlivňuje také moderní... zdravíosvětlenípracovištěpracovní podminkypracovní prostředí Část 1. Úvod Část 1. Úvod Pojem ergonomie je v posledních letech hojně diskutované téma, které zajímá stále více lidí, protože přesahuje do celé řady ostatních odvětví lidského konání.... Prakticky denně se setkáváme s mnoha výrobky, jejichž design (tj. tvar, barva, materiálové provedení apod.) jsou produktem náročného navrhování, modelování a testování specialistů. Ač si to mnohdy ani neuvědomujeme, bez ergonomie a jejích výdobytků bychom si dnes... celé řady dalších. Ergonomie ovlivňuje také moderní způsoby příjmu a sdělování informací, mezi které patří také zpracování vizuální podoby a členění informací v nejrůznějších dokumentech, knihách, jízdních řádech, telefonních seznamech, na zobrazovacích...Praktické aspekty ergonomie pracovišť

 3. Ergonomie a životní cyklus produktu

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  Abstrakt Ergonomie je vědní obor s velmi rozsáhlým záběrem v mnoha oblastech běžného života. Pomocí ergonomie je nejčastěji posuzován vztah mezi člověkem, technikou a prostředím. Ergonomie je nasazována na hodnocení pracovního prostředí, respektive... pracovních míst, která jsou teprve navrhována, nebo již existují. Jako další oblast lze zmínit například nejrůznější produkty, kdy je posuzována jejich ergonomie. Tento příspěvek popisuje implementaci ergonomie na oblast, která je známa jako životní cyklus... produktu, z pohledu ergonoma průmyslového inženýra.) Klíčová slova: ergonomie, produkt, životní cyklus produktu Abstract Ergonomics is the science of very wide-ranging in many areas of daily life. Using of ergonomics is often considered the... Ergonomie je vědní obor s velmi rozsáhlým záběrem v mnoha oblastech běžného života. Pomocí ergonomie je nejčastěji posuzován vztah mezi člověkem, technikou a prostředím. Ergonomie je nasazována na hodnocení pracovního prostředí, respektive pracovních... míst, která jsou teprve navrhována, nebo již existují. Jako další oblast lze zmínit například nejrůznější produkty, kdy je posuzována jejich ergonomie. Tento příspěvek popisuje implementaci ergonomie na oblast, která je známa jako životní cyklus produktu, z pohledu ergonoma průmyslového inženýra.) ... ergonomieproduktživotní cyklus produktu Abstrakt Ergonomie je vědní obor s velmi rozsáhlým záběrem v mnoha oblastech běžného života. Pomocí ergonomie je nejčastěji posuzován vztah mezi člověkem, technikou a prostředím. Ergonomie... je nasazována na hodnocení pracovního prostředí, respektive pracovních míst, která jsou teprve navrhována, nebo již existují. Jako další oblast lze zmínit například nejrůznější produkty, kdy je posuzována jejich ergonomie. Tento příspěvek popisuje... implementaci ergonomie na oblast, která je známa jako životní cyklus produktu, z pohledu ergonoma průmyslového inženýra.) Klíčová slova: ergonomie, produkt, životní cyklus produktu Abstract Ergonomics is the science of very wide-ranging in many areas of daily...Ergonomie a životní cyklus produktu

 4. Ohlédnutí za konferencí „Ergonomie v současné praxi“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  Abstrakt Dne 15. září 2010 se v prostorách Kongresové centra veletržního výstaviště v Brně konala jednodenní ergonomická konference s názvem „Ergonomie v současné praxi“. Organizátory akce byli Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při... průběhem zmíněné akce a s tématy odborných příspěvků, jež byly významnou měrou zastoupeny pracovníky Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Klíčová slova: ergonomie, konference, Česká ergonomická společnost, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i... themes of scholarly articles, which were significantly represented by researchers from the Occupational Safety Research Institute. Keywords: ergonomics, conference, Czech Ergonomics Society, Occupational Safety Research Institute Konference „Ergonomie v... Dne 15. září 2010 se v prostorách Kongresové centra veletržního výstaviště v Brně konala jednodenní ergonomická konference s názvem „Ergonomie v současné praxi“. Organizátory akce byli Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci... „Ergonomie v současné praxi“. Organizátory akce byli Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. a Česká ergonomická společnost. Konference byla pořádána v rámci...: ergonomie, konference, Česká ergonomická společnost, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Abstract Ergonomic conference entitled "Ergonomics in current practice” held on 15 September 2010 in Congress Exhibition Centre in Brno. The organizers of..., conference, Czech Ergonomics Society, Occupational Safety Research Institute Konference „Ergonomie v současné praxi“ byla součástí doprovodného programu 10. ročníku mezinárodního veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí...Ohlédnutí za konferencí „Ergonomie v současné praxi“

 5. Základy průmyslové ergonomie

  Poslední aktualizace: 18.08.2016 - 08:37

  Cíl: získat základní informace o ergonomii s aplikací ergonomie v praxi. Určeno pro: konstruktéry, technology, průmyslové inženýry, bezpečnostní techniky, mistry a koordinátory výroby, projektanty. Obsah: - úvod do ergonomie - řešení pracovního místa... se k ergonomii - praktická část: analýza jednoduchého pracoviště a návrh na optimalizaci Místo konání: Zelená 2061, Ostrava - Mariánské Hory Registrace 8:30, začátek 9:00 Cena: 1 700 Kč (+21% DPH) Přihlášení na adrese: http://www.evisnet.cz/kurzy-bozp-po/zaklady-prumyslove-ergonomie-201... Základy průmyslové ergonomie Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ...Základy průmyslové ergonomie

 6. Ergonomie kyslíkového kopí v průmyslové praxi

  Poslední aktualizace: 21.11.2019 - 15:38

  zhodnoceno zaměstnavatelem vyvíjené kyslíkové kopí a je navržena jeho optimalizace. Klíčová slova: kyslíkové kopí, ergonomie, odpich strusky, tavící šachtová pec Abstract The oxygen lance can also be used to tap slag from a melting shaft furnace... trubky (především po odhoření cca ½ kopí). V případě, kdy se odpich daří provádět ručně, pomocí prosté železné tyče, je kyslíkové kopí méně vhodné. To však neplatí pro případ, kdy se nedaří zátku jednoduše propíchnout. Z pohledu ergonomie je tak možné...://thwiki.org/t=Sauerstoff-Kernlanze. Vzorová citace SENČÍK, Josef …[et al.]. Ergonomie kyslíkového kopí v průmyslové praxi. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2019, roč. 12, speciální č. Nové trendy v BOZP 2019. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/ergonomie-kyslikoveho-kopi-v-prumyslove-praxi. ISSN 1803-3687. ... porovnání různých způsobů provádění odpichu. Z ergonomického pohledu je zároveň zhodnoceno zaměstnavatelem vyvíjené kyslíkové kopí a je navržena jeho optimalizace. Klíčová slova: kyslíkové kopí, ergonomie, odpich strusky, tavící šachtová pec Abstract... po odhoření cca ½ kopí). V případě, kdy se odpich daří provádět ručně, pomocí prosté železné tyče, je kyslíkové kopí méně vhodné. To však neplatí pro případ, kdy se nedaří zátku jednoduše propíchnout. Z pohledu ergonomie je tak možné konstatovat, že z.... Vzorová citace SENČÍK, Josef …[et al.]. Ergonomie kyslíkového kopí v průmyslové praxi. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2019, roč. 12, speciální č. Nové trendy v BOZP 2019. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra...Ergonomie kyslíkového kopí v průmyslové praxi

 7. Obecně o významu ergonomie na pracovišti

  Poslední aktualizace: 09.12.2019 - 12:04

  1. Co je ergonomie 1. Co je ergonomie O vztahu zdraví a podmínek práce se hovořilo již ve starém Egyptě či v řeckém a římském období. První definování pracovních podmínek a patologie pochází až od italského lékaře 17. století Bernardina... Ramazziniho, který si všímal respiračních poruch a vlivu pracovních poloh na zdraví člověka, avšak teprve s nástupem industrializace (18. století) dochází k významnějšímu rozvoji disciplín souvisejících s ergonomií. Co je ergonomie Ergonomie je značně složitý..., multidisciplinární vědní obor. Začala vznikat v 19. století, kdy pestrá fyzická práce začala být nahrazována prací sedavou, zejména repetitivními pohyby u pásové výroby a ve 20. a 21. století je nadále nahrazována prací u PC. Slovo ergonomie pochází z... Stále v naší společnosti chybí obecné povědomí o ergonomii. Tento článek, který má 4 části, si neklade za cíl přinést hluboké vědecké pojednání o problematice, ale snaží se jednoduchou a srozumitelnou formou přiblížit obecný rámec a význam ergonomie pro... výkon pracovních činností. Je zaměřen na oblast ergonomie ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovním podmínkám a na možné důsledky nedodržování a podceňování zásad ergonomie v praxi, vedoucí k celé řadě zdravotních problémů. ... práceochrana zdraví 1. Co je ergonomie 1. Co je ergonomie O vztahu zdraví a podmínek práce se hovořilo již ve starém Egyptě či v řeckém a římském období. První definování pracovních podmínek a patologie pochází až od italského lékaře 17. století Bernardina... Ramazziniho, který si všímal respiračních poruch a vlivu pracovních poloh na zdraví člověka, avšak teprve s nástupem industrializace (18. století) dochází k významnějšímu rozvoji disciplín souvisejících s ergonomií. Co je ergonomie Ergonomie je značně... složitý, multidisciplinární vědní obor. Začala vznikat v 19. století, kdy pestrá fyzická práce začala být nahrazována prací sedavou, zejména repetitivními pohyby u pásové výroby a ve 20. a 21. století je nadále nahrazována prací u PC. Slovo ergonomie...Obecně o významu ergonomie na pracovišti

 8. Využití digitálních nástrojů ergonomie v praxi

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  pracoviště. Na tomto modelu byly aplikovány metody ergonomických analýz dvou softwarů, na jejichž základě byla provedena kvalifikovaná analýza. Klíčová slova: ergonomie, digitalizace, ergonomické analýzy, softwary Abstract Nowadays science is... ovlivňována i oblast ergonomie. V současné době jsou jedny z nejkomplexnějších ergonomických studií obsaženy ve dvou digitálních softwarových nástrojích (nástrojích digitální fabriky), kterými je Delmia a Tecnomatix. Oba tyto softwary mimo jiné obsahují i... předpokladem při efektivní ergonomické optimalizaci pracovního systému. Obr. 7: Schéma klasického pojetí ergonomie, zdroj [3] Literatura [1] BUREŠ, M. Ergonomie ve virtuálním světě. In 5. ročník medzinárodnej konferencie Priemyselné inžinierstvo... příspěvek pojednává o případové studii konkrétního modelu výrobního pracoviště. Na tomto modelu byly aplikovány metody ergonomických analýz dvou softwarů, na jejichž základě byla provedena kvalifikovaná analýza. Klíčová slova: ergonomie, digitalizace... umožňuje od základů měnit metody inženýrské práce. Stejně tak je ovlivňována i oblast ergonomie. V současné době jsou jedny z nejkomplexnějších ergonomických studií obsaženy ve dvou digitálních softwarových nástrojích (nástrojích digitální fabriky), kterými je...% celkovou pohodu člověka v pracovním prostředí. Sledování těchto pracovních podmínek i bez podpory digitálních nástrojů je proto nezbytným předpokladem při efektivní ergonomické optimalizaci pracovního systému. Obr. 7: Schéma klasického pojetí ergonomie...Využití digitálních nástrojů ergonomie v praxi

 9. Vybrané aspekty ergonomie při kancelářské práci

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  vhodných pomůcek by navíc měly být zohledněny ergonomické požadavky na vybavení a individuální nároky zaměstnanců. Z hlediska prevence by nemělo být opomenuto ani pravidelné posilovací a uvolňovací cviky. Klíčová slova: ergonomie, kancelářské práce... teplotní účinky a vnímání prostoru. (Upraveno dle [3] a [4]) Hodnocení kancelářského pracoviště Pro orientační zhodnocení kancelářského pracoviště je možné využít dotazník (Tabulka 7), který byl vytvořen v oddělení prevence rizik a ergonomie VÚBP..., resp. oblasti, kde lze předpokládat problémy. Pracoviště je možné zhodnotit ještě z ergonomického pohledu pomocí dotazníku (Tabulka 8). Jedná se o dotazník, který vznikl opět v oddělení prevence rizika a ergonomie VÚBP Praha. Po provedení šetření je... posilovací a uvolňovací cviky. Klíčová slova: ergonomie, kancelářské práce, bezpečnost práce, zdraví, pracovní prostředí Abstract The quality office work can be only in good working environment (microclimatic, ergonomics etc.). Increased attention...] a [4]) Hodnocení kancelářského pracoviště Pro orientační zhodnocení kancelářského pracoviště je možné využít dotazník (Tabulka 7), který byl vytvořen v oddělení prevence rizik a ergonomie VÚBP Praha. Tento dotazník nabízí možnost orientačního... dotazníku (Tabulka 8). Jedná se o dotazník, který vznikl opět v oddělení prevence rizika a ergonomie VÚBP Praha. Po provedení šetření je vhodné se zaměřit především na ty položky, které nebyly splněny. U těchto položek pak hledat důvod proč nebyly splněny...Vybrané aspekty ergonomie při kancelářské práci

 10. Co je to ergonomie

  Poslední aktualizace: 10.05.2004 - 17:09

    Pojem ergonomie je převzat z anglického „ergonomics“, který vznikl spojením řeckých slov ergo - práce, nomos – zákon, pravidlo. Ekvivalentními pojmy jsou: biotechnologie, human engineering, human factors.   Definice ergonomie: a) Ergonomie je vědní... obor, který komplexně a systémově řeší systém člověk – technika – prostředí s cílem optimalizovat psychicko-fyzickou zátěž člověka a zajistit rozvoj jeho osobnosti při maximální efektivitě jeho činnosti. b) Ergonomie je interdisciplinární obor studující... výkonnosti. c) (definice ergonomie podle Mezinárodní ergonomické asociace z roku 2000) Ergonomie je vědecká disciplina založena na porozumění interakcí člověka a dalších složek systému. Aplikací vhodných metod, teorie i dat zlepšuje lidské zdraví, pohodu i...Definice a rozsah pojmu ergonomie... Co je to ergonomie Napsal uživatel admin dne 10. Květen 2004 - 17:09. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.ergonomie  Pojem ergonomie je... převzat z anglického „ergonomics“, který vznikl spojením řeckých slov ergo - práce, nomos – zákon, pravidlo. Ekvivalentními pojmy jsou: biotechnologie, human engineering, human factors.   Definice ergonomie: a) Ergonomie je vědní obor, který komplexně a... systémově řeší systém člověk – technika – prostředí s cílem optimalizovat psychicko-fyzickou zátěž člověka a zajistit rozvoj jeho osobnosti při maximální efektivitě jeho činnosti. b) Ergonomie je interdisciplinární obor studující vztah člověka a pracovních...Co je to ergonomie

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail