Výsledky vyhledávání výrazu "ergonomie"

Výsledky vyhledávání

 1. Základy ergonomie

  Poslední aktualizace: 31.07.2019 - 09:57

  Téma: Základy ergonomie Určeno: pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, zájemce o ergonomická řešení pracovišť, vedoucí zaměstnance, majitele firem Osnova: obsah ergonomie právní úprava ergonomie hodnocení pracovních podmínek – čeho... Základy ergonomie ...Základy ergonomie

 2. Základy průmyslové ergonomie

  Poslední aktualizace: 18.08.2016 - 08:37

  Cíl: získat základní informace o ergonomii s aplikací ergonomie v praxi. Určeno pro: konstruktéry, technology, průmyslové inženýry, bezpečnostní techniky, mistry a koordinátory výroby, projektanty. Obsah: - úvod do ergonomie - řešení pracovního místa... se k ergonomii - praktická část: analýza jednoduchého pracoviště a návrh na optimalizaci Místo konání: Zelená 2061, Ostrava - Mariánské Hory Registrace 8:30, začátek 9:00 Cena: 1 700 Kč (+21% DPH) Přihlášení na adrese: http://www.evisnet.cz/kurzy-bozp-po/zaklady-prumyslove-ergonomie-201... Základy průmyslové ergonomie Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ...Základy průmyslové ergonomie

 3. Co je to ergonomie

  Poslední aktualizace: 10.05.2004 - 17:09

    Pojem ergonomie je převzat z anglického „ergonomics“, který vznikl spojením řeckých slov ergo - práce, nomos – zákon, pravidlo. Ekvivalentními pojmy jsou: biotechnologie, human engineering, human factors.   Definice ergonomie: a) Ergonomie je vědní... obor, který komplexně a systémově řeší systém člověk – technika – prostředí s cílem optimalizovat psychicko-fyzickou zátěž člověka a zajistit rozvoj jeho osobnosti při maximální efektivitě jeho činnosti. b) Ergonomie je interdisciplinární obor studující... výkonnosti. c) (definice ergonomie podle Mezinárodní ergonomické asociace z roku 2000) Ergonomie je vědecká disciplina založena na porozumění interakcí člověka a dalších složek systému. Aplikací vhodných metod, teorie i dat zlepšuje lidské zdraví, pohodu i...Definice a rozsah pojmu ergonomie... Co je to ergonomie Napsal uživatel admin dne 10. Květen 2004 - 17:09. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.ergonomie  Pojem ergonomie je... převzat z anglického „ergonomics“, který vznikl spojením řeckých slov ergo - práce, nomos – zákon, pravidlo. Ekvivalentními pojmy jsou: biotechnologie, human engineering, human factors.   Definice ergonomie: a) Ergonomie je vědní obor, který komplexně a... systémově řeší systém člověk – technika – prostředí s cílem optimalizovat psychicko-fyzickou zátěž člověka a zajistit rozvoj jeho osobnosti při maximální efektivitě jeho činnosti. b) Ergonomie je interdisciplinární obor studující vztah člověka a pracovních...Co je to ergonomie

 4. Ergonomie a lidský činitel

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 13:05

  Ergonomie a lidský činitel Osobnost ergonomie - Doc. MUDr. Adolf Zelený 07.11.2017 Ergonomie a lidský činitel V září 2017 by se dožil... sta let docent MUDr. Adolf Zelený (* 21. září 1917, † 3. května 1991), přední zakládající osobnost české ergonomie. Kašlete na staré pořádky, věnujte zaměstnancům zdraví! 06.04.2017 Zdroj: BOZPinfo... Ergonomie a lidský činitel Péče o zdraví a spokojenost zaměstnanců se dostává na špici nabídky firemních benefitů. Bolestí těla z nesprávné pracovní polohy či stresu rapidně přibývá. Co s tím? Jak nastartovat programy zdraví ve...Ergonomie a lidský činitel

 5. Ergonomie a životní cyklus produktu

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  Abstrakt Ergonomie je vědní obor s velmi rozsáhlým záběrem v mnoha oblastech běžného života. Pomocí ergonomie je nejčastěji posuzován vztah mezi člověkem, technikou a prostředím. Ergonomie je nasazována na hodnocení pracovního prostředí, respektive... pracovních míst, která jsou teprve navrhována, nebo již existují. Jako další oblast lze zmínit například nejrůznější produkty, kdy je posuzována jejich ergonomie. Tento příspěvek popisuje implementaci ergonomie na oblast, která je známa jako životní cyklus... produktu, z pohledu ergonoma průmyslového inženýra.) Klíčová slova: ergonomie, produkt, životní cyklus produktu Abstract Ergonomics is the science of very wide-ranging in many areas of daily life. Using of ergonomics is often considered the... Ergonomie je vědní obor s velmi rozsáhlým záběrem v mnoha oblastech běžného života. Pomocí ergonomie je nejčastěji posuzován vztah mezi člověkem, technikou a prostředím. Ergonomie je nasazována na hodnocení pracovního prostředí, respektive pracovních... míst, která jsou teprve navrhována, nebo již existují. Jako další oblast lze zmínit například nejrůznější produkty, kdy je posuzována jejich ergonomie. Tento příspěvek popisuje implementaci ergonomie na oblast, která je známa jako životní cyklus produktu, z pohledu ergonoma průmyslového inženýra.) ... Ergonomie a životní cyklus produktu ergonomieproduktživotní cyklus produktu Abstrakt Ergonomie je vědní obor s velmi rozsáhlým záběrem v mnoha oblastech běžného života. Pomocí ergonomie je nejčastěji posuzován vztah mezi... člověkem, technikou a prostředím. Ergonomie je nasazována na hodnocení pracovního prostředí, respektive pracovních míst, která jsou teprve navrhována, nebo již existují. Jako další oblast lze zmínit například nejrůznější produkty, kdy je posuzována jejich... ergonomie. Tento příspěvek popisuje implementaci ergonomie na oblast, která je známa jako životní cyklus produktu, z pohledu ergonoma průmyslového inženýra.) Klíčová slova: ergonomie, produkt, životní cyklus produktu Abstract Ergonomics is the science...Ergonomie a životní cyklus produktu

 6. Ergonomie zvyšuje motivaci a výkon

  Poslední aktualizace: 15.02.2008 - 17:48

  vědních disciplín, mezi něž patří hygiena práce, pracovní lékařství, fyziologie a psychologie práce a souhrnně též ergonomie. Co ovlivňuje výkon a zdraví lidí na pracovišti? Hygiena práce a pracovní lékařství hlídají fyzikální, chemické a biologické faktory... stále vzrůstající rychlosti letadel se tento nesoulad musel zákonitě projevit. K čemu slouží ergonomie? Výroba sice produkuje předměty, které jsou z hlediska klasické hygieny bez problémů, avšak pro člověka představují jiná rizika, která nebývají na první... pohled zřejmá. Tato rizika bývají spojena se zdravotními následky, ať již ve formě úrazů, smrti či pozvolného zhoršování zdravotního stavu. Chapanis svými studiemi pilotů přispěl k tomu, že byla založena nová vědecká disciplína – ergonomie. Ergonomie bývá... vědních disciplín, mezi něž patří hygiena práce, pracovní lékařství, fyziologie a psychologie práce a souhrnně též ergonomie. Co ovlivňuje výkon a zdraví lidí na pracovišti?... Ergonomie zvyšuje motivaci a výkon Napsal uživatel admin dne 15. Únor 2008 - 17:48. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... disciplín, mezi něž patří hygiena práce, pracovní lékařství, fyziologie a psychologie práce a souhrnně též ergonomie. Co ovlivňuje výkon a zdraví lidí na pracovišti? Hygiena práce a pracovní lékařství hlídají fyzikální, chemické a biologické faktory (hluk... vzrůstající rychlosti letadel se tento nesoulad musel zákonitě projevit. K čemu slouží ergonomie? Výroba sice produkuje předměty, které jsou z hlediska klasické hygieny bez problémů, avšak pro člověka představují jiná rizika, která nebývají na první pohled...Ergonomie zvyšuje motivaci a výkon

 7. Autorizovaná laboratoř ergonomie a fyziologie práce

  Poslední aktualizace: 29.06.2015 - 16:21

  Osvědčení spolu s přílohou naleznete zde. Pro mnoho zaměstnavatelů je dnes problematika ergonomie a jejího hodnocení palčivý problém. Statistiky nemocí z povolání mluví za vše. Syndrom karpálního tunelu z dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže (DNJZ..., že nemoci z přetěžování vznikají s větší pravděpodobností u pracovních operací s pravidelným zaujímáním nepřijatelných pracovních poloh a obecně nízkou úrovní ergonomie na pracovištích u řady zaměstnavatelů. V současné době se stává trendem nespokojenost... Řešíte ve Vaší společnosti problematiku ergonomie a nevíte si rady? Společnost PREVENTADO medical s.r.o. se představuje jako Váš nový partner v oblasti autorizovaného měření lokální svalové zátěže, celkové fyzické zátěže, pracovních poloh, ergonomických analýz a screeningových měření. ... Autorizovaná laboratoř ergonomie a fyziologie práce Napsal uživatel admin dne 29. Červen 2015 - 16:21. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.ergonomiefyzická zátěžochrana zdravípracovní polohy Osvědčení spolu s přílohou naleznete zde. Pro mnoho zaměstnavatelů je dnes problematika ergonomie a jejího hodnocení palčivý problém. Statistiky nemocí z povolání mluví za vše. Syndrom karpálního... váčky, kosti). Neoddiskutovatelný je také fakt, že nemoci z přetěžování vznikají s větší pravděpodobností u pracovních operací s pravidelným zaujímáním nepřijatelných pracovních poloh a obecně nízkou úrovní ergonomie na pracovištích u řady zaměstnavatelů...Autorizovaná laboratoř ergonomie a fyziologie práce

 8. Vybrané kapitoly z ergonomie

  Poslední aktualizace: 18.08.2016 - 08:36

  Téma: Vybrané kapitoly z ergonomie Osnova: Ergonomie - náplň, cíle, rozdělení Ergonomické aspekty práce vsedě a u počítače Ergonomické aspekty práce vstoje, bezpečná manipulace břemen Profesionálně podmíněné... Vybrané kapitoly z ergonomie Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ...Vybrané kapitoly z ergonomie

 9. Ohlédnutí za konferencí „Ergonomie v současné praxi“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  Abstrakt Dne 15. září 2010 se v prostorách Kongresové centra veletržního výstaviště v Brně konala jednodenní ergonomická konference s názvem „Ergonomie v současné praxi“. Organizátory akce byli Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při... průběhem zmíněné akce a s tématy odborných příspěvků, jež byly významnou měrou zastoupeny pracovníky Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Klíčová slova: ergonomie, konference, Česká ergonomická společnost, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i... themes of scholarly articles, which were significantly represented by researchers from the Occupational Safety Research Institute. Keywords: ergonomics, conference, Czech Ergonomics Society, Occupational Safety Research Institute Konference „Ergonomie v... Dne 15. září 2010 se v prostorách Kongresové centra veletržního výstaviště v Brně konala jednodenní ergonomická konference s názvem „Ergonomie v současné praxi“. Organizátory akce byli Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci... Ohlédnutí za konferencí „Ergonomie v současné praxi“ Česká ergonomická společnostergonomiekonferenceVýzkumný ústav bezpečnosti práce Abstrakt Dne 15. září 2010 se v prostorách Kongresové centra veletržního výstaviště v Brně... konala jednodenní ergonomická konference s názvem „Ergonomie v současné praxi“. Organizátory akce byli Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. a Česká... Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Klíčová slova: ergonomie, konference, Česká ergonomická společnost, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Abstract Ergonomic conference entitled "Ergonomics in current practice” held on 15 September 2010...Ohlédnutí za konferencí „Ergonomie v současné praxi“

 10. Ergonomie: Držení těla je komplikovanou rovnováhou

  Poslední aktualizace: 09.08.2004 - 14:56

  Ergonomie (ergon a nómón - práce a zákon)  se zabývá zákonitostmi pracovního prostředí. Podle Mezinárodní ergonomické asociace je ergonomie vědecká disciplina založená na porozumění interakcí člověka a dalších složek systému. Aplikací vhodných metod..., teorie i dat zlepšuje ergonomie lidské zdraví, pohodu i výkonnost člověka. Ergonomie je velmi důležitou součástí běžného života, ačkoliv si je toho vědom málokdo, a někteří lidé se jí dokonce obávají. Je třeba si ovšem uvědomit, že ergonomie se týká všeho... pracoviště nebo informace o důležitých ergonomických kritériích a parametrech hodnocení pracovního místa najdete v rubrice Ergonomie na BOZPinfo.  Pro pracovníky, kteří používají při své práci počítač, je k dispozici elektronická verze příručky zabývající se...Ergonomie je důležitou součástí běžného života a týká se všeho, čeho se tělem dotýkáme. Mnoho z nás stráví většinu své pracovní doby vsedě. Nesprávné sezení může způsobit bolesti zad vedoucí k dlouhodobým poškozením pohybového ústrojí. Článek je určen všem, kteří chtějí správně sedět v zaměstnání i doma.... Ergonomie: Držení těla je komplikovanou rovnováhou Napsal uživatel admin dne 9. Srpen 2004 - 14:56. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.ergonomieErgonomie (ergon a nómón - práce a zákon)  se zabývá zákonitostmi pracovního prostředí. Podle Mezinárodní ergonomické asociace je ergonomie vědecká disciplina založená na porozumění interakcí člověka a dalších složek systému. Aplikací vhodných metod..., teorie i dat zlepšuje ergonomie lidské zdraví, pohodu i výkonnost člověka. Ergonomie je velmi důležitou součástí běžného života, ačkoliv si je toho vědom málokdo, a někteří lidé se jí dokonce obávají. Je třeba si ovšem uvědomit, že ergonomie se týká...Ergonomie: Držení těla je komplikovanou rovnováhou

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail