Výsledky vyhledávání výrazu "ergonomie"

Výsledky vyhledávání

 1. Plakát Ergonomie práce a příručka Ergonomie v praxi

  Poslední aktualizace: 04.04.2022 - 09:46

  Plakát Ergonomie práce a příručka Ergonomie v praxi (viz přílohu) byly vytvořeny v rámci kampaně pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII a najdete je také na webových stránkách Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, kam budou postupně přidávány další materiály k této kampani. ... poruchykampaněpříručkyzaměstnavatelézaměstnanciVÚBP, v.v.i. Plakát Ergonomie práce a příručka Ergonomie v praxi (viz přílohu) byly vytvořeny v rámci kampaně pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII a najdete je také na webových stránkách Výzkumného ústavu... bezpečnosti práce, kam budou postupně přidávány další materiály k této kampani. Soubory ke stažení:  Plakát Ergonomie práce Příručka Ergonomie v praxiTaké si můžete přečíst 04.04.2022 - Vyhlášení mediální kampaně pro zaměstnavatele CHCETE-LI...Plakát Ergonomie práce a příručka Ergonomie v praxi

 2. Ergonomie v malých a středně velkých podnicích

  Poslední aktualizace: 24.06.2005 - 09:30

  / Ergonomie v malých a středně velkých podnicích (SME) – některé bezpečnostní problémy a jejich řešení. Loss Prevention Bulletin, Issue 182, 2005, s. 3-8. ... dokonce mají. Pro BOZPinfo.cz přeložil z angličtiny Jan Černý ZDROJ: Fishwick, Tony. Human factors in small and medium sized enterprises – some safety problems and solution / Ergonomie v malých a středně velkých podnicích (SME) – některé bezpečnostní...Ergonomie v malých a středně velkých podnicích

 3. Autorizovaná laboratoř ergonomie a fyziologie práce

  Poslední aktualizace: 29.06.2015 - 16:21

  Osvědčení spolu s přílohou naleznete zde. Pro mnoho zaměstnavatelů je dnes problematika ergonomie a jejího hodnocení palčivý problém. Statistiky nemocí z povolání mluví za vše. Syndrom karpálního tunelu z dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže (DNJZ..., že nemoci z přetěžování vznikají s větší pravděpodobností u pracovních operací s pravidelným zaujímáním nepřijatelných pracovních poloh a obecně nízkou úrovní ergonomie na pracovištích u řady zaměstnavatelů. V současné době se stává trendem nespokojenost... Řešíte ve Vaší společnosti problematiku ergonomie a nevíte si rady? Společnost PREVENTADO medical s.r.o. se představuje jako Váš nový partner v oblasti autorizovaného měření lokální svalové zátěže, celkové fyzické zátěže, pracovních poloh, ergonomických analýz a screeningových měření. ... Osvědčení spolu s přílohou naleznete zde. Pro mnoho zaměstnavatelů je dnes problematika ergonomie a jejího hodnocení palčivý problém. Statistiky nemocí z povolání mluví za vše. Syndrom karpálního tunelu z dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže (DNJZ) drží... z přetěžování vznikají s větší pravděpodobností u pracovních operací s pravidelným zaujímáním nepřijatelných pracovních poloh a obecně nízkou úrovní ergonomie na pracovištích u řady zaměstnavatelů. V současné době se stává trendem nespokojenost...Autorizovaná laboratoř ergonomie a fyziologie práce

 4. Co je to ergonomie

  Poslední aktualizace: 10.05.2004 - 17:09

      Pojem ergonomie je převzat z anglického „ergonomics“, který vznikl spojením řeckých slov ergo - práce, nomos – zákon, pravidlo. Ekvivalentními pojmy jsou: biotechnologie, human engineering, human factors.   Definice ergonomie: a...) Ergonomie je vědní obor, který komplexně a systémově řeší systém člověk – technika – prostředí s cílem optimalizovat psychicko-fyzickou zátěž člověka a zajistit rozvoj jeho osobnosti při maximální efektivitě jeho činnosti. b) Ergonomie je..., bezpečnosti a optimální výkonnosti. c) (definice ergonomie podle Mezinárodní ergonomické asociace z roku 2000) Ergonomie je vědecká disciplina založena na porozumění interakcí člověka a dalších složek systému. Aplikací vhodných metod, teorie i dat zlepšuje... Definice a rozsah pojmu ergonomie ... Napsal uživatel admin dne 10. Květen 2004 - 17:09. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.ergonomie     Pojem ergonomie je převzat z... anglického „ergonomics“, který vznikl spojením řeckých slov ergo - práce, nomos – zákon, pravidlo. Ekvivalentními pojmy jsou: biotechnologie, human engineering, human factors.   Definice ergonomie: a) Ergonomie je vědní obor, který komplexně a systémově řeší... systém člověk – technika – prostředí s cílem optimalizovat psychicko-fyzickou zátěž člověka a zajistit rozvoj jeho osobnosti při maximální efektivitě jeho činnosti. b) Ergonomie je interdisciplinární obor studující vztah člověka a pracovních podmínek...Co je to ergonomie

 5. Laboratoř ergonomie

  Poslední aktualizace: 09.11.2022 - 09:22

  Výuka ergonomie se nemůže obejít bez názorného doplnění přednášek různými praktickými ukázkami. Ty mohou probíhat během přednášení nebo při exkurzích do výukových laboratoří např. na Fakultě strojní ČVUT v Praze, na UMPRUM, v muzeích designu nebo ve... INTELIGENCÍ – 412 FASSATI, Tomáš. Laboratoř ergonomie: praktické příklady a cvičení z psychické, organizační a fyzické ergonomie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022. 420 s. ISBN 978-80-01-07033-8. ... Praktické příklady a cvičení z psychické, organizační a fyzické ergonomie ... Výuka ergonomie se nemůže obejít bez názorného doplnění přednášek různými praktickými ukázkami. Ty mohou probíhat během přednášení nebo při exkurzích do výukových laboratoří např. na Fakultě strojní ČVUT v Praze, na UMPRUM, v muzeích designu nebo ve... ergonomie: praktické příklady a cvičení z psychické, organizační a fyzické ergonomie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022. 420 s. ISBN 978-80-01-07033-8. Autor článku: Ulmanová JiřinaTaké si můžete přečíst 07.11.2022 - Plakát... Účast zaměstnanců a participativní ergonomie ke kampani CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII 01.11.2022 - Výrazně méně topíte a zároveň i méně větráte, aby neunikalo teplo? Pozor na možné množení plísní a bakterií! 20.10.2022...Laboratoř ergonomie

 6. Ergonomie a životní cyklus produktu

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  Abstrakt Ergonomie je vědní obor s velmi rozsáhlým záběrem v mnoha oblastech běžného života. Pomocí ergonomie je nejčastěji posuzován vztah mezi člověkem, technikou a prostředím. Ergonomie je nasazována na hodnocení pracovního prostředí, respektive... pracovních míst, která jsou teprve navrhována, nebo již existují. Jako další oblast lze zmínit například nejrůznější produkty, kdy je posuzována jejich ergonomie. Tento příspěvek popisuje implementaci ergonomie na oblast, která je známa jako životní cyklus... produktu, z pohledu ergonoma průmyslového inženýra.) Klíčová slova: ergonomie, produkt, životní cyklus produktu Abstract Ergonomics is the science of very wide-ranging in many areas of daily life. Using of ergonomics is often considered the... Ergonomie je vědní obor s velmi rozsáhlým záběrem v mnoha oblastech běžného života. Pomocí ergonomie je nejčastěji posuzován vztah mezi člověkem, technikou a prostředím. Ergonomie je nasazována na hodnocení pracovního prostředí, respektive pracovních... míst, která jsou teprve navrhována, nebo již existují. Jako další oblast lze zmínit například nejrůznější produkty, kdy je posuzována jejich ergonomie. Tento příspěvek popisuje implementaci ergonomie na oblast, která je známa jako životní cyklus produktu, z pohledu ergonoma průmyslového inženýra.) ... ergonomieživotní cyklus Abstrakt Ergonomie je vědní obor s velmi rozsáhlým záběrem v mnoha oblastech běžného života. Pomocí ergonomie je nejčastěji posuzován vztah mezi člověkem, technikou a prostředím. Ergonomie je nasazována na... hodnocení pracovního prostředí, respektive pracovních míst, která jsou teprve navrhována, nebo již existují. Jako další oblast lze zmínit například nejrůznější produkty, kdy je posuzována jejich ergonomie. Tento příspěvek popisuje implementaci ergonomie na... oblast, která je známa jako životní cyklus produktu, z pohledu ergonoma průmyslového inženýra.) Klíčová slova: ergonomie, produkt, životní cyklus produktu Abstract Ergonomics is the science of very wide-ranging in many areas of daily life. Using of...Ergonomie a životní cyklus produktu

 7. Ergonomie v praxi

  Poslední aktualizace: 24.03.2015 - 16:10

  , Ph.D. a MUDr. Martin Kapitán, Ph.D., kteří jsou oba členové České ergonomické společnosti a European Society of Dental Ergonomics. Náplní přednášky dr. Šustové byl úvod do ergonomie, výskyt muskuloskeletálních poruch u zubních lékařů a jednotlivé... oblasti ergonomie uplatňující se v zubním lékařství, zejména polohování pacienta, pozice dentálního týmu při práci, uspořádání ordinace, výběr instrumentária a organizace pracovní doby. Dr. Kapitán přednášel o významu preventivního a kompenzačního cvičení a.... Martin Kapitán, Ph.D., kteří jsou oba členové České ergonomické společnosti a European Society of Dental Ergonomics. Náplní přednášky dr. Šustové byl úvod do ergonomie, výskyt muskuloskeletálních poruch u zubních lékařů a jednotlivé oblasti ergonomie...Ergonomie v praxi

 8. Praktické aspekty ergonomie pracovišť

  Poslední aktualizace: 06.05.2013 - 13:31

  Část 1. Úvod Část 1. Úvod Pojem ergonomie je v posledních letech hojně diskutované téma, které zajímá stále více lidí, protože přesahuje do celé řady ostatních odvětví lidského konání. Prakticky denně se setkáváme s mnoha výrobky, jejichž design... (tj. tvar, barva, materiálové provedení apod.) jsou produktem náročného navrhování, modelování a testování specialistů. Ač si to mnohdy ani neuvědomujeme, bez ergonomie a jejích výdobytků bychom si dnes asi stěží dovedli moderní život představit.... Nejhmatatelněji můžeme využití ergonomických poznatků nalézat v interiérech dopravních prostředků, na interface výpočetní techniky, tvaru a funkčního provedení ručního nářadí, oděvů, obuvi, ochranných pomůcek a celé řady dalších. Ergonomie ovlivňuje také moderní... zdravíosvětlenípracovištěpracovní podminkypracovní prostředí Část 1. Úvod Část 1. Úvod Pojem ergonomie je v posledních letech hojně diskutované téma, které zajímá stále více lidí, protože přesahuje do celé řady ostatních odvětví lidského konání.... Prakticky denně se setkáváme s mnoha výrobky, jejichž design (tj. tvar, barva, materiálové provedení apod.) jsou produktem náročného navrhování, modelování a testování specialistů. Ač si to mnohdy ani neuvědomujeme, bez ergonomie a jejích výdobytků bychom si dnes... celé řady dalších. Ergonomie ovlivňuje také moderní způsoby příjmu a sdělování informací, mezi které patří také zpracování vizuální podoby a členění informací v nejrůznějších dokumentech, knihách, jízdních řádech, telefonních seznamech, na zobrazovacích...Praktické aspekty ergonomie pracovišť

 9. Ergonomie zvyšuje motivaci a výkon

  Poslední aktualizace: 15.02.2008 - 17:48

  vědních disciplín, mezi něž patří hygiena práce, pracovní lékařství, fyziologie a psychologie práce a souhrnně též ergonomie. Co ovlivňuje výkon a zdraví lidí na pracovišti? Hygiena práce a pracovní lékařství hlídají fyzikální, chemické a biologické... požadavky na pracovní výkon. Při stále vzrůstající rychlosti letadel se tento nesoulad musel zákonitě projevit. K čemu slouží ergonomie? Výroba sice produkuje předměty, které jsou z hlediska klasické hygieny bez problémů, avšak pro člověka... disciplína – ergonomie. Ergonomie bývá definována různě, avšak tyto definice mají jedno společné: vždy jde o nauku o tom, jak dosáhnout technickými (či psychologickými) prostředky souladu mez vlastnostmi a potřebami lidí a způsoby, jak provádět... vědních disciplín, mezi něž patří hygiena práce, pracovní lékařství, fyziologie a psychologie práce a souhrnně též ergonomie. Co ovlivňuje výkon a zdraví lidí na pracovišti? ..., pracovní lékařství, fyziologie a psychologie práce a souhrnně též ergonomie. Co ovlivňuje výkon a zdraví lidí na pracovišti? Hygiena práce a pracovní lékařství hlídají fyzikální, chemické a biologické faktory (hluk, ovzduší, osvětlení, termální podmínky... letadel se tento nesoulad musel zákonitě projevit. K čemu slouží ergonomie? Výroba sice produkuje předměty, které jsou z hlediska klasické hygieny bez problémů, avšak pro člověka představují jiná rizika, která nebývají na první pohled zřejmá. Tato... rizika bývají spojena se zdravotními následky, ať již ve formě úrazů, smrti či pozvolného zhoršování zdravotního stavu. Chapanis svými studiemi pilotů přispěl k tomu, že byla založena nová vědecká disciplína – ergonomie. Ergonomie bývá definována různě...Ergonomie zvyšuje motivaci a výkon

 10. Bezpečnost, ochrana zdraví a ergonomie

  Poslední aktualizace: 07.02.2002 - 14:41

  pracovních podmínek a ke snížení rizika vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání či jiných negativních účinků na zdraví, je motivem vzniku mezioborové disciplíny ergonomie. (Pojem ergonomie – ergonomics – je odvozen ze dvou řeckých slov ergo = práce..., nomos = zákon.) Umělým spojením těchto slov je sledována snaha nepreferovat název žádné z podílejících se oblastí). Definic ergonomie je několik. V jednom se však víceméně shodují: tj. v jejím cíli, který spočívá v nalezení souladu či rovnováhy mezi výkonovou...). Všeobecná ustanovení jsou v ČSN ISO 6385 Ergonomické zásady pro navrhování pracovních systémů (1993). Současné pojetí či přístup ergonomie vychází ze systémového myšlení, jehož základem je systém člověk – stroj – prostředí. Tyto tři komponenty fungují vždy ve... rizika vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání či jiných negativních účinků na zdraví, je motivem vzniku mezioborové disciplíny ergonomie. (Pojem ergonomie – ergonomics – je odvozen ze dvou řeckých slov ergo = práce, nomos = zákon.) Umělým spojením těchto... slov je sledována snaha nepreferovat název žádné z podílejících se oblastí). Definic ergonomie je několik. V jednom se však víceméně shodují: tj. v jejím cíli, který spočívá v nalezení souladu či rovnováhy mezi výkonovou kapacitou člověka (tj. energetickou... Ergonomické zásady pro navrhování pracovních systémů (1993). Současné pojetí či přístup ergonomie vychází ze systémového myšlení, jehož základem je systém člověk – stroj – prostředí. Tyto tři komponenty fungují vždy ve vzájemné souvislosti a závislosti...Bezpečnost, ochrana zdraví a ergonomie

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail