Praktické aspekty ergonomie pracovišť

Zdroj: 

Tento článek se zaměřuje na nejčastější dotazy spojené s ergonomií pracovišť, zvláště na problémy související s pracovními sedadly, designem pracovišť a pracovním prostředím. Výrazná pozornost je soustředěna na jednotlivé složky mikroklimatu.

Část 1. Úvod

Část 1. Úvod

Pojem ergonomie je v posledních letech hojně diskutované téma, které zajímá stále více lidí, protože přesahuje do celé řady ostatních odvětví lidského konání. Prakticky denně se setkáváme s mnoha výrobky, jejichž design (tj. tvar, barva, materiálové provedení apod.) jsou produktem náročného navrhování, modelování a testování specialistů. Ač si to mnohdy ani neuvědomujeme, bez ergonomie a jejích výdobytků bychom si dnes asi stěží dovedli moderní život představit. Nejhmatatelněji můžeme využití ergonomických poznatků nalézat v interiérech dopravních prostředků, na interface výpočetní techniky, tvaru a funkčního provedení ručního nářadí, oděvů, obuvi, ochranných pomůcek a celé řady dalších. Ergonomie ovlivňuje také moderní způsoby příjmu a sdělování informací, mezi které patří také zpracování vizuální podoby a členění informací v nejrůznějších dokumentech, knihách, jízdních řádech, telefonních seznamech, na zobrazovacích jednotkách apod.

Svůj velký význam má ergonomie také v pracovně-právní praxi, neboť se zde využívá při zajišťování bezpečného a zdravotně nezávadného stavu pracovišť, vlídného a přívětivého prostředí a také pohodlí zaměstnanců při práci. Zde ovšem nejeden zaměstnavatel v praxi narazil na řadu těžkostí, které s aplikací ergonomických poznatků souvisí. Především se jedná o reálné aspekty ergonomických řešení, které nelze navrhovat bez předchozích specializovaných analýz. Ty si ovšem kladou poměrně vysoké nároky na zpracování, neboť jejich cílem je provést důkladné šetření aktuálního stavu pracoviště s následným posouzením shody s požadavky právních předpisů, resp. ČSN, a návrhem nápravných opatření. Častou chybou zaměstnavatelů je, že se mylně domnívají, že tyto analýzy je schopen provést běžný technik BOZP nebo dokonce pracovník personálního oddělení. Jak uvidíme níže, je potřeba si připustit, že má-li být tato snaha korunována úspěchem, je provedení těchto analýz nutné svěřit kvalifikovaným ergonomům. Těch je však na našem trhu poskrovnu, a proto je potřeba dát si při jejich výběru pozor.

Aby řešení tohoto úkolu bylo snazší, vznikl i tento článek. Jeho cílem je stručně informovat zaměstnavatele o některých podrobnostech vybraných problémů, se kterými se na svých pracovištích setkávají a předložit jim základní penzum informací, které jim může posloužit také při výběru specializované odborné pomoci pro danou oblast.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail