Autorizovaná laboratoř ergonomie a fyziologie práce

Řešíte ve Vaší společnosti problematiku ergonomie a nevíte si rady? Společnost PREVENTADO medical s.r.o. se představuje jako Váš nový partner v oblasti autorizovaného měření lokální svalové zátěže, celkové fyzické zátěže, pracovních poloh, ergonomických analýz a screeningových měření.

Osvědčení spolu s přílohou naleznete zde.

Pro mnoho zaměstnavatelů je dnes problematika ergonomie a jejího hodnocení palčivý problém. Statistiky nemocí z povolání mluví za vše. Syndrom karpálního tunelu z dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže (DNJZ) drží ve statistikách hlášených profesních diagnóz své prvenství. Je totiž zřejmé, že DNJZ stále stejných svalových skupin vede ke vzniku různých onemocnění pohybového aparátu (nervy, šlachy, úpony, tíhové váčky, kosti). Neoddiskutovatelný je také fakt, že nemoci z přetěžování vznikají s větší pravděpodobností u pracovních operací s pravidelným zaujímáním nepřijatelných pracovních poloh a obecně nízkou úrovní ergonomie na pracovištích u řady zaměstnavatelů.

V současné době se stává trendem nespokojenost zaměstnavatelů s “pouhým“ konstatováním faktu, že práce byla změřena a následně zařazena do kategorie třetí, a tíhnou ke konkretizaci problému, stanovení nápravného opatření a jeho následné aplikaci.

 

Pojďme si uvést praktický příklad měření lokální svalové zátěže. Naše společnost nedávno realizovala několik zakázek měření lokální svalové zátěže na pracovištích firem z oblasti automotive a potravinářského průmyslu. Zadání v obou případech znělo celkem jasně: “Nepotřebujeme, abyste nám konstatovali stav, to že je něco v nepořádku víme i my. Potřebujeme řešení.“ Cílem tedy bylo na základě provedených měření stanovit detailní analýzou opatření, která by měla snížit úroveň jednostranné nadměrné zátěže. Firmám jsme nabídli možnost provedení tzv. screeningového neautorizovaného měření vedoucího ke zmapování úrovně zátěže. To vše za 20 - 30 % ceny běžného autorizovaného měření. Výstupem screeningového měření byly zjednodušené neautorizované protokoly, které klient obdržel do 5 pracovních dnů od provedeného měření. Výsledkem bylo zjištění, že mapované práce ve všech hodnocených parametrech překračují hygienické limity. Přistoupili jsme tedy ke stanovení nápravných opatření.

 

Nejprve jsme provedli synchronizaci křivek z EMG Holteru s pořízeným video záznamem, a tak vydefinovali kritická místa konkrétní pracovní operace. Následně jsme sestavili zdravotnický tým ergonomů a zaměřili se na návrh konkrétních opatření. Ve většině případů se jednalo o snížení četnosti pohybů, popř. technologické změny vedoucí ke snížení svalových sil. Na základě informací o výrobních normách jsme nasimulovali tzv. stav po provedených opatření a vytvořili výstupní reálný odhad, tentokrát v zelených číslech. Nový stav byl následně empiricky ověřen v praxi (byl proveden další screening). Posledním krokem, který je před námi, je provedení autorizovaného měření s odpovídajícím protokolem o měření lokální svalové zátěže.

 

Bylo by však naivní si myslet, že výše uvedeným způsobem lze řešit 100 % případů prací v průmyslu, kde jsou po stránce fyziologie překračovány limitní hodnoty. Bohužel jsou situace a práce, kde navrhnout účinné opatření je velmi obtížné. My však svá snažení nevzdáváme ani tam, kde je situace zdánlivě neřešitelná. I malé snížení této zátěže je pro nás velkým úspěchem. A co teprve pro zaměstnavatele! Výsledkem našeho snažení je spokojený klient.

PREVENTADO medical s.r.o., tel.: 774 442 612, e-mail: info@preventado.cz.

osvědčení o autorizacipříloha osvědčení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail