Veletrh A + A 2013: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

A + A Trade Fair 2013: Safety and Health at Work

Hana Hlavičková1, Alena Horáčková2, Kateřina Hrubá3, Stanislav Malý4

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavickova@vubp-praha.cz

2Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., horackova@vubp-praha.cz

3Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hrubak@vubp-praha.cz

4Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., malys@vubp-praha.cz

Abstrakt

Veletrh A + A je největším světovým odborným veletrhem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a současně i největším evropským informačním a diskusním fórem k této problematice. Vedle expozic je součástí veletrhu A + A mezinárodní kongres o BOZP, organizovaný Spolkovou pracovní asociací pro bezpečnost a zdraví při práci (BASI).

Klíčová slova: veletrhy, kongresy mezinárodní, BOZP

Abstract

A + A Trade Fair is the world´s largest trade fair for Safety and Healthy at Work and the largest European information and discussion forum on this issue. Aside from exhibitions and stands - the fixed part of the A + A Trade Fair, the International Congress on Occupational Health and Safety was organized by the Federal Association for Safety and Healthy at Work (Basi).

Keywords: fairs, international congresses, OSH

Ve dnech 5. – 8. listopadu 2013 se v Düsseldorfu uskutečnil další ročník veletrhu A + A 2013, který je největším světovým odborným veletrhem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a současně i největším evropským informačním a diskusním fórem k této problematice.

Veletrh reprezentuje optimální propojení teorie a praxe, především zprostředkováním informací a prezentací produktů. Jeho součástí je i rozsáhlá nabídka specializovaných výstav a akcí integrovaných do veletrhu, např. “Módní přehlídka A + A” (konala se v hale 10), “inovační park „Osobní ochrany” (v hale 3-5), tematický park “Protipožární ochrana a odstraňování následků katastrof” (v hale 6 a 7a) nebo specializovaná výstava ergonomie “Workplace Design/Ergonomics” (v hale 10).

V průběhu čtyř dnů navštívilo letošní veletrh 63 000 odborníků (tedy o 2900 více než v roce 2011), aby se u stánků 1600 vystavovatelů z 55 zemí informovali a dozvěděli o nejnovějších trendech v oblasti BOZP, podpoře zdraví a řízení bezpečnosti v podnicích. Téměř každý čtvrtý návštěvník přicestoval ze zahraničí.

Z České republiky vystavovalo na veletrhu 15 firem. Partnerskou zemí bylo Turecko.

Veletrh A + A 2013 svými stěžejními tématy, kterými byly

 • bezpečnost při práci (mj. osobní ochranné pomůcky, bezpečnostní přístroje a zařízení);
 • zdraví při práci (např. prevence, tvorba pracovního prostředí, design/ergonomie);
 • provozní bezpečnost (mj. protipožární ochrana, odstraňování následků katastrof, podniková ekologie, měřicí a regulační technika)

seznámil odbornou veřejnost jak s produkty jako jsou ochranné pracovní prostředky pro jednotlivé části těla a komplexní ochranné systémy, tak se systémy zajištění pracovně-zdravotní péče, s návrhy a řešeními ergonomie pracovišť.

Také v letošním ročníku byla rozsáhlá expozice věnována speciální výstroji při ochraně před mimořádnými událostmi a katastrofami velkého rozsahu.

Příští ročník veletrhu A + A se uskuteční ve dnech 27. - 30. 10. 2015. Více informací o veletrzích lze získat na www.aplusa.de.

Mezinárodní kongres o BOZP

Součástí veletrhu A + A je vedle expozic také Mezinárodní kongres o BOZP, který je organizován Spolkovou pracovní asociací pro bezpečnost a zdraví při práci (BASI). Součástí mezinárodního programu kongresu byla v roce 2013 série akcí pořádaných Mezinárodní organizací práce (ILO) a Evropskou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti (OSHA).

33. Mezinárodní kongres BOZP byl zaměřen na zlepšení spolupráce vlád, orgánů sociálního zabezpečení, inspekce práce, zdravotníků a jejich organizací v rozvoji a provádění národních strategií a politik pro prevenci nemocí z povolání a nemocí souvisejících s prací. Nemoci z povolání jsou značným lidským a ekonomickým globálním břemenem. Je odhadováno, že za rok podlehne 2 miliony lidí nemocem souvisejícím s prací, a dalších 160 milionů lidí má vážně poškozeno zdraví, což působí nejen obrovské lidské utrpení, ale přináší to také významné ekonomické ztráty, které jsou odhadovány na 4 procenta hrubého světového domácího produktu s ohledem na jejich přímé a nepřímé náklady. Kvalitní práce je dosaženo pouze v případě, že se tento problém řeší. Zlepšení pracovních podmínek již vedlo k omezení nemocí z povolání v některých zemích a sektorech. Nemoci z povolání však způsobují stále mnoho problémů. Existuje naléhavá potřeba zefektivnit systémy prevence, identifikace a odškodnění nemocí z povolání. Po celém světě více než polovina všech zemí nemá žádné statistiky nemocí z povolání a mají nízkou kvalifikaci ve zdravotní péči (zdravotním dohledu). Diagnóza nemocí z povolání vyžaduje specifické lékařské znalosti a zkušenosti; zprávy zaměstnavatele vyžadují pozornost a porozumění vztahu mezi latentními riziky a nemocemi z povolání. Splnění zákonné povinnosti musí být účinně zajištěno orgány inspekce práce. Sběr spolehlivých údajů pro odškodnění vyžaduje systémy, které berou v úvahu dlouhodobý průběh některých chorob a zahrnují i pracovníky v malých společnostech. Vše, co chybí ve většině rozvojových zemí, ale také ve vyspělých státech, je výzvou pro pokračování a další rozvoj práce na prevenci nemocí z povolání. Tradiční nemocí z povolání, například pneumokoniózy, některé duševní poruchy a poruchy pohybového aparátu jsou ještě široce rozšířené a bývají hlavním problémem v některých rozvinutých zemích. Odborníci na tomto kongresu prezentovali národní i mezinárodní příklady dobré praxe, které jsou součástí snahy o zvýšení účinnosti opatření pro prevenci, detekci a odškodnění nemocí z povolání. Letošní kongres ILO měl 5500 účastníků a stanovil v této problematice jasné a pozitivní signály. Jedním z cílů je zejména prevence, uznávání nemocí z povolání a správné zacházení s postiženými. „Prevence je investicí do budoucna. Udržení a podpora zdraví a výkonové schopnosti zaměstnanců získává na významu pro podniky, sociální pojištění i politiku“, zdůrazňuje Bruno Zwingmann, ředitel Spolkového společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako základní myšlenkovou podstatu veletrhu A + A. Bezpečný a zdravý svět práce rozhodujícím způsobem přispěl k inovační a konkurenční schopnosti podniků.

Na pozadí demografického vývoje je poptávka po rozmanitých konceptech, jak zdůraznila Dr. Christa Sedlatschek, ředitelka Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (EU-OSHA), při příležitosti své návštěvy veletrhu A + A. „Jde o to, pozitivně působit na pracovní schopnost. Týká se to zhruba otázek tvorby práce, organizace práce, mentálního zdraví, slučitelnosti rodiny a povolání, bezpečnosti pracoviště, ale také lepší integrace přistěhovalců“. Dr. Sedlatschek závěrem dodala: „Dnešní mladí jsou budoucími seniory, a proto je naším úkolem snažit se je získat pro bezpečnost práce a pro prevenci“.

Pro udržení zdraví a výkonnosti zaměstnanců je třeba poskytnout podporu podnikání, sociálnímu pojištění i politice prevence jednotlivých zemí. Bezpečné a zdravé pracovní prostředí rozhodujícím způsobem přispívá k inovaci a konkurenceschopnosti podniků.

Základní témata konference:

 • Analýza, plánování a vytváření zdravých pracovních procesů,
 • Psychická zátěž,
 • Technická bezpečnost práce, bezpečnost zařízení,
 • Směrnice pro strojní zařízení,
 • Bezpečnost výrobku, zákon,
 • Vyhláška o průmyslové bezpečnosti,
 • Zdraví zaměstnanců,
 • Provozní strategie a koncepce,
 • Politické strategie a strukturální prevence,
 • Společenské trendy a prevence,
 • Vzdělání, dovednosti, profese,
 • Produkty a služby pro bezpečnost a ochranu zdraví, jako jsou osobní ochranné prostředky.

Program dostupný na adrese http://www.aplusa.de/cipp/md_aplusa/lib/all/lob/return_download,ticket,g_u_e_s_t/bid,571/no_mime_type,0/~/kongress_programm.pdf

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana…[et al.]. Veletrh A + A : bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2013, roč. 6, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/veletrh-a-a.html>. ISSN 1803-3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail