EUROSHNET v roce 2013

Zdroj: 

Diskusní fórum EUROSHNET je evropská internetová platforma pro diskusi o problematice bezpečnosti práce, někdy v návaznosti na informace o normalizaci a certifikaci.

Webové stránky na adrese http://www.euroshnet.eu/welcome.php jsou rozděleny na veřejnou část a chráněnou část - ta je určena pro specialisty. VÚBP, v.v.i. má přístup na tyto chráněné stránky, a proto čas od času zveřejňujeme informace o probíraných otázkách. Četnost příspěvků v EUROSHNETu není vysoká. Mnohdy se objevují informace, které již proběhly v jiných zdrojích, navíc je potřeba chápat, že pro úzce odborně zaměřená témata existují specializovanější odborná fóra. Pojďme se přesto podívat, jaká zajímavá diskusní témata se zde objevila v roce 2013.

K zaváděným systémům managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 a environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 se úspěšně připojuje i systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001. Tato norma vychází z britské normy BS OHSAS 18001, která je přebírána i v řadě dalších zemí, protože je uznávána jako kvalitní nástroj pro posouzení parametrů BOZP. Nejedná se však o evropskou ani mezinárodní normu a to byl problém, k němuž se vedla diskuse nejen na stránkách EUROSHNET. Jejím výsledkem je rozhodnutí o přípravě evropské a mezinárodní normy (EN ISO), která by si jako základ měla převzít BS OHSAS a ve svém výsledku formulovala aktualizované požadavky na management BOZP. Norma bude zpracována v pracovní skupině ISO/PC 283. Na odkazovaných stránkách lze nalézt aktuální informace a lze očekávat, že v budoucnosti zde budou zveřejňovány i další kroky související s tvorbou této normy. Po dokončení této normy bude samozřejmě zavedena i do systému ČSN.

V červnu 2013 se v Bruselu konal workshop na téma snižování hluku u strojních zařízení “Quiet machinery – Higher competitiveness and better health” (viz program). Konstatovalo se, že výrobci věnují tomuto tématu zatím velmi malou pozornost, což by se mělo změnit. Je potřeba zainteresovat i orgány dozoru nad trhem.

V diskusi byl letos pravidelně zveřejňován odkaz na databázi návrhů norem souvisejících s bezpečností práce. Jedná se o databázi NoRA (Normen-Recherche Arbeitschutz), kterou zajišťují KAN (Kommission Arbeitschutz und Normung) a DIN Software. V tomto odkazu lze například nalézt seznam návrhů norem, u nichž byl termín připomínek 27. 11. 2013. V této souvislosti lze upozornit na stránky www.unmz.cz, kde je rovněž celá řada informací o připravovaných normách, např. ve věstnících ÚNMZ, které lze zdarma stáhnout zde. Na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví je možné zdarma stáhnout i databázi norem s řadou potřebných souvisejících informací. Přístup k plnému textu norem je ovšem placený, nicméně podmínky elektronického systému ČSN online nejsou nijak finančně náročné, zejména pokud je porovnáme s přístupem k normám v jiných evropských zemích.

KAN, s připomínkou své dvacetileté existence, rovněž zve na stránkách EUROSHNET na konferenci „Wie viel Politik braucht die Normung“ s ústředním tématem vlivu evropské politiky na problematiku normalizace. Konference se bude konat 26. 3. 2014 v Bonnu, více informací zde.

V sekci EUROSHNET týkající se ergonomie se objevilo upozornění na stránky http://www.ergonomics-teaching.eu/. Po zaregistrování je zde možno stáhnout řadu výukových modulů, týkajících se ergonomie v nejrůznějších souvislostech. Iniciátorem akce je opět KAN a partnery projektu jsou Technische Universität Dresden – Westsächsische Hochschule Zwickau a DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung).

V Finsku se bude v lednu 2014 konat již dvanáctý evropský seminář o osobních ochranných prostředcích. Odkaz na stránky s bližšími informacemi je zde. Seminář pořádá Finnish Institute of Occupational Health. Na uvedených stránkách lze najít celou řadu zajímavých odkazů na elektronické publikace, např. týkající se nanomateriálů a nanotechnologií.

XX. Světový kongres týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a související prevence (XX. World Congress on Safety and Health at Work: Global Forum Prevention) se bude konat ve Frankfurtu ve dnech 24. až 27. srpna 2014. Odkaz na stránky této konference je zde, dokument o konferenci ve formátu pdf je k dispozici zde.

V roce 2014 můžeme rovněž očekávat informace o připravované novele evropské směrnice 89/686/EHS, o technických požadavcích na osobní ochranné prostředky. Na další témata si musíme počkat do roku 2014.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail