EUROSHNET v roce 2015

Zdroj: 

Stejně jako v minulých letech shrnujeme v tomto článku zajímavé příspěvky, které se objevily v roce 2015 na webových stránkách EUROSHNET http://www.euroshnet.eu/welcome.php.

Stejně jako v minulých letech shrnujeme v tomto článku zajímavé příspěvky, které se objevily na webových stránkách EUROSHNET http://www.euroshnet.eu/welcome.php v roce 2015. Soustřeďujeme se přitom na příspěvky zveřejněné v části určené pro experty, která je chráněná heslem. Do diskuse se zapojují experti z EU na různé oblasti BOZP, četnost příspěvků však nebyla ani v roce 2015 příliš vysoká.

Francouzský institut INRS (National Research and Safety Institute) vyjádřil v diskusi znepokojení spojené s tvorbou dvou norem ISO, které se týkají OOP na ochranu pokožky (oděvy a rukavice) pro pracovníky, kteří mohou přijít do styku s rostlinolékařskými prostředky. Dokument s námitkami je možno stáhnout zde. Otázkou např. je, jakou kategorii ochranných oděvů použít. Tato informace by měla být k dispozici od výrobce rostlinolékařských prostředků, bývá však často zjednodušena a nejasná.

Příznivý ohlas mezi diskutujícími zaznamenalo organizování tzv. „webinářů“ (seminářů konaných prostřednictvím webu). V listopadu 2015 proběhl webinář na téma, zda by se měla kvalifikace a kompetence v bezpečnosti práce a ochraně zdraví stát předmětem normalizace. Na jaře 2016 by měl být uspořádán webinář na téma Ergonomie v normách typu C (bezpečnostní normy pro stroje, určující detailní bezpečnostní požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů). Na podzim 2016 je plánován webinář na téma Směrnice 2013/35/EU  o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před riziky spojenými s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli).  

V květnu 2015 proběhla internetová diskuse na téma Spolupracující roboty v průmyslu. Diskutovaly se zajímavé otázky jako: Jaký je právní status robotů: stroj nebo částečně dokončený stroj? Mohou dodavatelé tvrdit, že prodávají "bezpečné roboty"? Jaké jsou specifické aspekty hodnocení rizik pro spolupracující roboty? Jak je možno při posuzování rizik brát v úvahu psychosociální aspekty používání spolupracujících robotů v průmyslu? Stručné shrnutí diskuse je možno stáhnout zde.

Ve dnech 14. až 16.října se ve španělské Seville konala již pátá konference EUROSHNET pod heslem Zlepšování kvality pracovního života – výzva pro normalizaci, zkoušení a certifikaci. Akce byla zaměřena na potřebu vytvoření potřebných podmínek zlepšování kvality pracovního života v rychle se měnícím světě. Program konference a veškeré prezentace z workshopu jsou k dispozici na této adrese: http://www.euroshnet-conference.eu/workshops.html.

KAN (Kommision Arbeitsschutz und Normung) informuje o svém portálu, na němž poskytuje příklady správné praxe při hledání ergonomických řešení strojních zařízení. Tato zařízení nebo jejich součásti mohou být navržena takovým způsobem, že velmi účinně splňují ergonomická kritéria stanovená evropskou směrnicí 2006/42/EU a EN 13861 Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení. Přístup na webový portál s těmito příklady je na této webové adrese: http://maschinenergonomie.kan-praxis.de/en.

Předmětem diskuse byla také problematika BOZP v zábavním průmyslu. Cílem je zkvalitnění úrovně znalostí BOZP u odborníků v zábavním průmyslu v oblasti instalace, používání a demontáže různých zařízení. V Německu existuje regulační rámec týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v tomto odvětví, viz např. příručka VBG Bezpečnost při akcích a produkcích - Pokyny pro divadlo, film, rozhlas, televizi, koncerty, představení akce, veletrhy a výstavy (k dispozici ve formátu pdf).

Tématu se věnuje rovněž informace DGUV Bezpečnost při akcích a produkcích -  Pyrotechnika, mlha a další scénické efekty (k dispozici ve formátu pdf).

Obdobná problematika je ve Spojeném království řešena na adrese http://www.hse.gov.uk/entertainment/.

Na závěr ještě informace, že nové evropské nařízení pro osobní ochranné prostředky, které nahradí směrnici 89/686/EHS, je v závěrečné fázi návrhu. Na stránkách Evropské komise je již tento návrh k dispozici.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail