Čtyři vítězové ocenění za dobrou praxi zvyšují povědomí o prevenci muskuloskeletálních poruch

Patnáctý ročník soutěže Ceny za správnou praxi ocenil vynikající a inovativní přístupy k prevenci a léčbě muskuloskeletálních poruch (MSD) na pracovišti. Z osmi vítězů představujeme čtyři organizace, které nejen prokázaly vynikající školení a iniciativy na zvyšování povědomí, ale učinily tak v rámci kultury prevence MSD založené na hodnocení rizik a dobré ergonomii.

Německo: Společnost zabývající se vývojem softwaru vytváří sadu bezpečnostních nástrojů pro MSD

Vzhledem k tomu, že velká většina zaměstnanců SAP pracovala u stolu, vystavení se ergonomickým problémům a výsledným MSD představovalo téměř 10 % všech případů pracovní neschopnosti. Safety Toolbox byl vyvinut s cílem zvýšit povědomí o důležitosti dobré ergonomie a prevence MSD. Safety Toolbox se vyznačuje uživatelsky přívětivým rozhraním a obsahuje zdroje, jako jsou školicí materiály, instruktážní videa a kontrolní listy.

Na podporu manažerů funkce Safety Compass sleduje a poskytuje pokyny týkající se činností v oblasti BOZP. Tento holistický a proaktivní přístup znamená, že povědomí zaměstnanců a jejich zapojení do problematiky prevence MSD se výrazně zvýšilo. Například nástroj Safety Toolbox byl použit přibližně 13 700krát.

Rakousko: Přístup nemocničního podpůrného personálu zohledňující věk

600 pomocných pracovníků s průměrným věkem 50 let vykonává v Univerzitní nemocnici Vídeň životně důležité, ale fyzicky namáhavé úkoly, včetně převozu pacientů a úklidu prostor. Zásahy byly nutné k zachování a podpoře bezpečného pracovního prostředí pro zaměstnance všech věkových kategorií. Byly uspořádány průzkumy a workshopy s cílem získat zpětnou vazbu od pracovníků o rizikových faktorech MSD a jejich zapojení do procesu nalezení řešení.

Byla přijata celá řada preventivních opatření, včetně školení nebo nového vybavení šetrného k zádům a bezpečnostní obuvi. Témata podpory zdraví zahrnovala zdravé stravování, strečink a zvládání stresu. K lepšímu sdílení pracovní zátěže a poskytování mentoringu pro nové pracovníky byly vytvořeny věkově různorodé pracovní týmy. Projekt vedl ke zlepšení sebevědomí a týmového ducha, protože tato často nedostatečně zastoupená skupina nemocničních pracovníků byla schopna ovlivnit pozitivní změny a ochránit svoji schopnost pracovat bez ohledu na věk.

Slovinsko: Ochrana duševního a fyzického zdraví u pojišťovny

Zavarovalnica Triglav se snažila zavést opatření k prevenci a zvládání MSD a také k podpoře zdravých návyků v kanceláři i doma. Iniciativy zaměřené na zvyšování povědomí a školení zaměstnanců zahrnovaly instruktáž o ergonomickém uspořádání pracoviště, aktivním životním stylu, workshopech na téma zdravá záda a pohyb a budování odolnosti vůči stresu a vyhoření.

Dalším aspektem projektu byla zlepšená psychologická podpora pro pracovníky. Ustanovením opatření na podporu zdraví v prevenci se silným vedením poklesla nemocenská mezi roky 2019 a 2020 o 4 % a zlepšila se motivace zaměstnanců.

Litva: Podpora ergonomických pracovních pozic pro výrobce rybářského vybavení

Společnost UAB Vonin zažívala vysokou míru fluktuace zaměstnanců, protože manuální procesy výroby rybářského vybavení kladly důraz na ramena, paže a ruce pracovníků. Proběhly konzultace s fyzioterapeuty a specialisty na ergonomii za účelem identifikace rizik a preventivních opatření ke snížení zátěže.

Vedoucí týmů absolvovali školení ergonomie, aby mohli podporovat operátory v jejich pracovních pozicích a střídat úkoly z důvodu snížení únavy. Při vytváření nové rutinní praxe je nyní zvláštní pozornost věnována rizikovým faktorům BOZP během úvodního školení a interních kontrolních činností. Zapojení operátorů a rychlá reakce na nové rizikové faktory zlepšily spokojenost s prací a snížily fluktuaci zaměstnanců.

Každá případová studie ukazuje praktické způsoby, jak zvýšit povědomí o prevenci MSD a hodnocení rizik na pracovišti. V souladu se všemi čtyřmi příklady je dlouhodobý a udržitelný dopad, který tyto iniciativy měly na všech úrovních organizace a vytvořily bezpečnější a zdravější místa pro práci.

Pokud jste se nechali inspirovat k implementaci změn ve vaší organizaci, tyto Praktické nástroje a pokyny k posouzení a řízení rizika MSD na pracovišti jsou užitečným výchozím bodem.

#EUhealthyworkplaces můžete také sledovat na kanálech sociálních médií: Facebook, TwitterLinkedIn.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail