Výsledky vyhledávání výrazu "chemický průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/04

  Poslední aktualizace: 09.05.2013 - 22:46

  popálení.klíčová slova: úrazy pracovní - látky chemické - látky nebezpečné - výbuchy - průmysl chemický - autoopravny - provozy průmyslové - popálení - poleptání - příklady Inovace - č. 1 (2013)CÁB, S. Nebezpečí výbuchu hořlavých plynů v... - rukavice pracovní - rukavice ochranné - ochrana rukou - oděvy ochranné - úpravy antistatické - ochrana těla - výrobky - průmysl chemický - průmysl potravinářský Nová generace obuvi pro hasiče značky PRABOSanotace: Firmy PRABOS je výrobcem obuvi pro... - dráhy - způsobilost odborná - vzdělávání - zvířata - bezpečnost práce - průmysl báňský Program kontrolních akcí na rok 2013 a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc leden 2013anotace: Seznam kontrolních úkolů inspekce práce na rok..., které způsobily opaření nebo popálení.klíčová slova: úrazy pracovní - látky chemické - látky nebezpečné - výbuchy - průmysl chemický - autoopravny - provozy průmyslové - popálení - poleptání - příklady Inovace - č. 1 (2013) CÁB, S. Nebezpečí výbuchu... průmyslu. klíčová slova: OOPP - rukavice pracovní - rukavice ochranné - ochrana rukou - oděvy ochranné - úpravy antistatické - ochrana těla - výrobky - průmysl chemický - průmysl potravinářský Nová generace obuvi pro hasiče značky PRABOSanotace: Firmy... - novely - doprava drážní - dráhy - způsobilost odborná - vzdělávání - zvířata - bezpečnost práce - průmysl báňský Program kontrolních akcí na rok 2013 a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc leden 2013anotace: Seznam kontrolních

 2. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/6

  Poslední aktualizace: 10.07.2019 - 19:36

  být v případě úniku nebezpečné.klíčová slova: provozy chemické - průmysl chemický - havárie průmyslové - havárie závažné - látky nebezpečné - ochrana obyvatelstva - plánování havarijní - prevenceKOTOUČ, DAVID: Hrozby ohrožující zdroje požární vody v České... během jedné sezony. Kenneth je navíc nejsilnějším cyklonem, jaký kdy byl na tomto území zaznamenán.klíčová slova: události mimořádné - katastrofy přírodní - povodněSTEINZ, MIROSLAV: Ochrana obyvatel v okolí chemických provozůanotace: Moderní průmysl nebo i... dozvuky dříve významných továren, to je průmysl v České republice. Aniž si to uvědomujeme, nachází se kolem nás, ať už v běžném životě nebo v pracovním prostředí, spousta chemických látek. Některé mohou být v blízkosti v takovém množství, že by pro nás mohly... množství, že by pro nás mohly být v případě úniku nebezpečné.klíčová slova: provozy chemické - průmysl chemický - havárie průmyslové - havárie závažné - látky nebezpečné - ochrana obyvatelstva - plánování havarijní - prevence KOTOUČ, DAVID: Hrozby ohrožující... se společnostmi a zvýšili diskreční pravomoc společností na podporu provádění tohoto rámce.klíčová slova: bezpečnost chemická - řízení bezpečnosti - předpisy bezpečnostní - klasifikace - průmysl chemický YOUSEFI, ABOUZAR - RODRIGUEZ HERNANDEZ, MANUEL...: Moderní průmysl nebo i dozvuky dříve významných továren, to je průmysl v České republice. Aniž si to uvědomujeme, nachází se kolem nás, ať už v běžném životě nebo v pracovním prostředí, spousta chemických látek. Některé mohou být v blízkosti v takovém

 3. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2023/04

  Poslední aktualizace: 10.08.2023 - 11:19

  bezpečnostní - domino efekt - teorie her - minimax - průmysl chemický - průmysl zpracovatelský DALEY, JAMES: Process safety analysis using operational data and Bayesian network Analýza procesní bezpečnosti pomocí provozních dat a bayesovské sítě anotace...:  kompetence - pracoviště - automatizace - digitalizace - průmysl chemický - průmysl zpracovatelský STEPUTAT-RÄTZE, ANNE: Introducing digital technologies in person-related services : support through Social Service Engineering Zavádění digitálních technologií ve... - příčiny - odpovědnost - faktory rizikové - průmysl automobilový CHEN, LONG: When work support does not work : investigating the joint moderating effect of challenge stressors and hindrance stressors on safety compliance Když pracovní podpora nefunguje... bezpečnostní - domino efekt - teorie her - minimax - průmysl chemický - průmysl zpracovatelský DALEY, JAMES: Process safety analysis using operational data and Bayesian network Analýza procesní bezpečnosti pomocí provozních dat a bayesovské sítě anotace... - digitalizace - průmysl chemický - průmysl zpracovatelský STEPUTAT-RÄTZE, ANNE: Introducing digital technologies in person-related services : support through Social Service Engineering Zavádění digitálních technologií ve službách pro osoby: podpora... - úrazy pracovní - příčiny - odpovědnost - faktory rizikové - průmysl automobilový CHEN, LONG: When work support does not work : investigating the joint moderating effect of challenge stressors and hindrance stressors on safety compliance Když pracovní

 4. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2022/8

  Poslední aktualizace: 21.09.2022 - 09:41

   nebezpečných látkách, který provozuje Asociace pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ve stavebnictví (BG BAU). Posledním zdrojem je GISCHEM, informační systém o nebezpečných látkách Obchodního sdružení pro suroviny a chemický průmysl (BG RCI) a Obchodního sdružení... cen energií na odvětví v EU.klíčová slova: průmysl chemický - Evropská unie - Česká republika - vývoj - analýzy   International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2022) TÁPIA-CABALLERO, PATRICIA: Influence that job.... matematiky, stejně jako statistiky, může zlepšit metodiku analýzy a kontroly nehod.klíčová slova: havárie průmyslové - průmysl chemický - analýzy - modelováníYANG, PENG - ZHANG, LIJING - TAO, GANG: Accident analysis based on systems thinking approach / Analýza..., informační systém o nebezpečných látkách, který provozuje Asociace pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ve stavebnictví (BG BAU). Posledním zdrojem je GISCHEM, informační systém o nebezpečných látkách Obchodního sdružení pro suroviny a chemický průmysl... problematikou byla analýza dopadů cen energií na odvětví v EU.klíčová slova: průmysl chemický - Evropská unie - Česká republika - vývoj - analýzy   International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2022) TÁPIA-CABALLERO, PATRICIA... jejich kombinace s vědeckými a aktualizovanými technikami jiných věd, tj. matematiky, stejně jako statistiky, může zlepšit metodiku analýzy a kontroly nehod.klíčová slova: havárie průmyslové - průmysl chemický - analýzy - modelování YANG, PENG - ZHANG

 5. Informace z XXIII. ročníku mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2010“ a mezinárodního sympózia „Prevencia v EU-27 - zameranie na MSP“

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  subjektů stejný, avšak vedou k němu různé strategie a přístupy. Dále vystoupil Andreas Grimmeiss z Úrazové pojišťovny pro suroviny a chemický průmysl. Ve svém příspěvku se zabýval významem implementace systému řízení pro malé a střední podniky a jejich... produkty pro automobilový, obalový, elektrotechnický, spotřební a stavební průmysl. Podnik je největším soukromým zaměstnavatelem na Slovensku a největším zaměstnavatelem v regionu východního Slovenska s počtem více než 13 000 zaměstnanců. Samotná exkurze... suroviny a chemický průmysl. Ve svém příspěvku se zabýval významem implementace systému řízení pro malé a střední podniky a jejich certifikací. Popsal normy ILO-OSH 2001 a OHSAS 18001. Na závěr svého příspěvku uvedl, že ve společnostech se zavedeným systémem... železárny součástí nadnárodní společnosti United States Steel Corporation (U. S. Steel). V současné době se výroba orientuje zejména na produkty pro automobilový, obalový, elektrotechnický, spotřební a stavební průmysl. Podnik je největším soukromým

 6. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/10

  Poslední aktualizace: 07.11.2016 - 15:19

  výpary a prachy); úniky toxických plynů a par a prasknutí nádob z nekontrolovatelné reakce nebo jiných příčin přetlaku. Tento článek představuje praktické protiopatření pro tyto bezpečnostní rizika, která mohou ohrozit život.klíčová slova: průmysl chemický... získá představu o tom, jak třídit a shromažďovat údaje o konkrétních incidentech skoronehod, a seznámí se se způsoby, jak sdílet informace v celém podniku.klíčová slova: skoronehody - nehody - průmysl chemický - sdílení - znalostiBAYBUTT, PAUL: Setting... výrobními procesy v automobilovém průmyslu.klíčová slova: emise - částice odletující - vzduch - kvalita - ovzduší pracovní - průmysl automobilový - procesy průmyslovéVEHVILÄINEN, TOMMI: High indoor CO2 concentrations in an office environment increases the...: průmysl chemický - továrny - rizika bezpečnostní - ochrana života - management bezpečnosti práce BAYBUTT, PAUL: Design intent for hazard and operability studies / Konstrukční záměr pro studia nebezpečí a provozuschopnostianota ce: Metoda identifikace... incidentů. Čtenář získá představu o tom, jak třídit a shromažďovat údaje o konkrétních incidentech skoronehod, a seznámí se se způsoby, jak sdílet informace v celém podniku.klíčová slova: skoronehody - nehody - průmysl chemický - sdílení - znalosti BAYBUTT... s různými výrobními procesy v automobilovém průmyslu.klíčová slova: emise - částice odletující - vzduch - kvalita - ovzduší pracovní - průmysl automobilový - procesy průmyslové VEHVILÄINEN, TOMMI: High indoor CO2 concentrations in an office environment

 7. Europarlament schválil průlomový zákon o chemii

  Poslední aktualizace: 18.11.2005 - 08:17

  látky budou zakázány a firmy je budou muset rychle vyměnit za jiné. Proto se chemičky obávají prudkého nárůstu výrobních nákladů. Zástupci průmyslové lobby proto hrozili propouštěním. Zákon se dotkne i Česka Chemický průmysl zaměstnává v EU více než 1,7... ho označil za "jednu z největších zrůdností, kterou EP kdy schválil a která poškodí celý chemický průmysl v EU i v ČR". Naopak Richard Falbr (ČSSD) ho považuje za dobrý kompromis, který prospěje spotřebitelům a zdraví lidí, aniž neúnosně poškodí podniky...Evropská unie vyšla vstříc ekologům. Europarlament v prvním čtení schválil kontroverzní chemický zákon REACH. Je průlomový, protože poprvé nařizuje centrální registraci, testování a regulování všech chemikálií vyráběných a používaných v EU. Člověk se... látky budou zakázány a firmy je budou muset rychle vyměnit za jiné. Proto se chemičky obávají prudkého nárůstu výrobních nákladů. Zástupci průmyslové lobby proto hrozili propouštěním. Zákon se dotkne i Česka Chemický průmysl zaměstnává v EU více než 1,7... označil za "jednu z největších zrůdností, kterou EP kdy schválil a která poškodí celý chemický průmysl v EU i v ČR". Naopak Richard Falbr (ČSSD) ho považuje za dobrý kompromis, který prospěje spotřebitelům a zdraví lidí, aniž neúnosně poškodí podniky a... formulář.Evropská unie vyšla vstříc ekologům. Europarlament v prvním čtení schválil kontroverzní chemický zákon REACH. Je průlomový, protože poprvé nařizuje centrální registraci, testování a regulování všech chemikálií vyráběných a používaných v EU. Člověk se

 8. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/10

  Poslední aktualizace: 07.11.2017 - 13:08

  - průmysl chemický - výrobkyPohodová chůze: trojité tlumení bezpečnostní obuvianotace: K muskuloskeletálním potížím může docházet i z důvodu špatného nebo chybějícího tlumení pracovní obuvi. Výrobci obuvi ATLAS proto na základě nejnovějších vědeckých..., přístupech k zajišťování BOZP zaměstnanců a dosažených úspěších.klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - management BOZP - politika bezpečnostní - přístupy - školení BOZP - trénink - podniky průmyslové - průmysl petrochemický - programy bezpečnosti práce... inovace. Vedoucí pracovník by neměl být kontrolorem, ale moderátorem a koučem. Pro úspěšnou digitální transformaci musí společnost vzít v úvahu dlouhodobou zaměstnatelnost svých vedoucích pracovníků a zaměstnanců.klíčová slova: digitalizace - průmysl 4.0... - ochrana před riziky - ochrana biologická - provozy chemické - průmysl chemický - výrobky Pohodová chůze: trojité tlumení bezpečnostní obuvianotace: K muskuloskeletálním potížím může docházet i z důvodu špatného nebo chybějícího tlumení pracovní obuvi. Výrobci... integrovaném systému managementu ve společnosti, přístupech k zajišťování BOZP zaměstnanců a dosažených úspěších.klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - management BOZP - politika bezpečnostní - přístupy - školení BOZP - trénink - podniky průmyslové - průmysl... zaměstnanců.klíčová slova: digitalizace - průmysl 4.0 - ekonomika digitální - kreativita - inovace - podmínky pracovní - trh pracovní - management - strategie Die BG - č. 9 (2017) KREIZBERG, KURT: Arbeitsstättenrecht und Baurecht / Pracovní právo a stavební

 9. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2023/05

  Poslední aktualizace: 16.10.2023 - 16:29

  vytvořeného modelu. Studie rozhovorů byla provedena ve čtyřech společnostech z různých odvětví a později byl model testován ve třech doplňujících se společnostech. Zúčastněné společnosti zastupovaly kovoprůmysl, potravinářský, lesnický a chemický průmysl..., JIŘÍ: Zpracovatelský průmysl je také zdrojem řady pracovních úrazů anotace: Příčinou pracovních úrazů ve zpracovatelském průmyslu se ve většině případů jedná například o nedodržení pracovního postupu a návodu k obsluze, dále odstranění bezpečnostních... nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti, nedostatečná teoretická a praktická příprava k výkonu povolání. klíčová slova: průmysl zpracovatelský - úrazy pracovní - příčiny DANDOVÁ, EVA: Ohrožení nemocí z povolání anotace: Zákoník práce užívá na... meziroční porovnání těchto vybraných charakteristik v mezidobí 2021 a 2022. Samostatnou problematikou byla analýza dopadů cen energií na odvětví chemického průmyslu a jeho konkurenceschopnost v EU a ČR. klíčová slova: průmysl chemický - vývoj - Česká... rozhovorů byla provedena ve čtyřech společnostech z různých odvětví a později byl model testován ve třech doplňujících se společnostech. Zúčastněné společnosti zastupovaly kovoprůmysl, potravinářský, lesnický a chemický průmysl; průmyslové služby; a infrastrukturu... průmysl je také zdrojem řady pracovních úrazů anotace: Příčinou pracovních úrazů ve zpracovatelském průmyslu se ve většině případů jedná například o nedodržení pracovního postupu a návodu k obsluze, dále odstranění bezpečnostních prvků (krytů, vypínačů

 10. Centrální evidence chemických látek v podniku

  Poslední aktualizace: 21.10.2005 - 09:00

  pravidly podniku – značení chemických látek, skladování, omezení přístupu k chemickým látkám zpravidla zvláště nebezpečným atd. Jedním ze systémů, které nabízejí uvedenou funkcionalitu, je chemický informační systém CLAKS vyvinutý německou společností... vlastní etiketu formátovanou dle legislativních předpisů. Etiketa obsahuje jak zákonem definované položky, tak i položky doplňující, které usnadní práci při evidenci chemikálií. Kompletní etiketa může obsahovat: Chemický název látky, CAS číslo, ES... Řešení pro evidenci a správu chemických látek přináší databázové informační systémy. Jedním z nich je chemický informační systém CLAKS a jím používaná databáze chemických látek TOXI. ... chemických látek, skladování, omezení přístupu k chemickým látkám zpravidla zvláště nebezpečným atd. Jedním ze systémů, které nabízejí uvedenou funkcionalitu, je chemický informační systém CLAKS vyvinutý německou společností LCI-Publisher GmbH., která... legislativních předpisů. Etiketa obsahuje jak zákonem definované položky, tak i položky doplňující, které usnadní práci při evidenci chemikálií. Kompletní etiketa může obsahovat: Chemický název látky, CAS číslo, ES číslo (Einecs, Eilincs, NLP), Indexové

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail